StjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerne

Dit Saturntegn

Af Lillian B. Jensen

OVERSIGT

 

Saturn - dit ansvar - VÆDDEREN

Saturn er én af horoskopets stærke læremestre, som tvinger os til at arbejde med vores evner såvel som vores mangler. Der hvor Saturn befinder sig, føler vi altid, at vi har noget at lære, noget der ikke er godt nok, lige meget hvor dygtige og kapable vi efterhånden bliver. Det er som om, der er en sten i skoen, der bliver ved med at gnave og irritere, og vi bliver nødt til at gøre noget ved det. En latent mindreværdsfølelse præger dette område, vi kunne blive bedre, så der er en konstant arbejdsproces. Saturn har en tendens til at gå to veje, enten hæmmer den indflydelsen fra det tegn den er i, lægger låg på, spænder ben og andre beskidte tricks eller den disciplinerer, styrer og bruger de energier tegnet rummer, og man bliver dermed virkelig god til at håndtere disse evner. Man kan sagtens opleve begge former, for det meste den første frustrerende, besværlige oplevelse i de unge år og så med alderen blive bedre og bedre til at håndtere livet og med det Saturn udfordringer.

Saturn beder os om at tage ansvaret for vores liv, at blive voksne og modne.

Saturn i Vædder i Fødselshoroskopet

I dette tegn vil Saturn arbejde med selvudfoldelsen, med den fysiske energi, selvtilliden, modet og præstationestrangen. Når den lægger låg på giver det problemer med ar komme på banen med sig selv, tro på sig selv, føre sig selv frem og sige det her er altså mig. Der hober sig let frustration og vrede op, en masse energi der låses fast og på et eller andet tidspunkt eksploderer. Der er en angst for aggression ( jo mere man hober op), en angst for at vise den styrke man faktisk rummer, for man er stærk med saturn her. Man må kæmpe for resultaterne, mangler den naturlige selvtillid og det mod der skal til for at klare de situationer man nemt kommer ud i for netop at blive testet

Man er bange for at blive domineret af andre stærkere individer, at blive såret, at blive den svage og ofte reagerer man med et angreb som forsvar, fordi man selv er bange for at blive angrebet. Hellere selv have kontrollen end overlade den til andre. Man kan derfor virke hård og utilnærmelig, en barsk person med check på tingene. Samtidig forventer man ikke at tingene lykkes, at få det man ønsker, at få succes, på et eller andet plan tror man ikke man fortjener det. Man spænder derfor meget ben for sig selv, holder sig tilbage eller kører for hårdt og unuanceret frem.

Når Saturn arbejder mere med tegnet, her Vædderen, disciplinerer den den stærke Vædderenergi, drivkraft og vitalitet, så de bliver et godt arbejdsredskab. Man bliver flittig, koncentreret, vedholdnede, kæmper til det sidste. Man viser mere direkte sin styrke, sit mod og sin vilje. Man er ret ærgerrig med Saturn her, ret magtfuld og styrende, men nu ikke så meget af angst for at blive den svage, men fordi man føler sig stærk og mener at man har lov til at få lige den plads under solen man ønsker.

Under alle omstændigheder giver Saturn i Vædder en ret stærk arbejdsenergi, man kan virkelig præstere noget, Vædderen leverer hestekræfterne og Saturn styretøjet.

Saturn som Transit i Vædderen

En transit er den aktuelle indflydelse lige her og nu, med Saturn i Vædder drejer det sig om samme temaer som i fødselshoroskopet, blot nu generelt for alle den berører. Der sker en disciplinering af energien, af drifterne, drivkraften, den skal tæmmes og bruges til noget fornuftigt, til et mål. Alle aktiviteterne skal have et formål, ikke blot for lystens og fornøjelsens skyld, men de skal tjene et højere mål, indfri de ambitioner man har liggende. I første omgang sker der tit det at Saturn hæmmer netop elle disse sider og tiltag man forsøger, man løber panden mod en mur, møder en stopklods på vejen og må arbejde meget på at komme igennem barrieren. Men efterhånden får man fod på det, bliver sig sit ansvar bevidst og arbejde stærkt og koncentreret. Det kan blive en periode med præstationer i stor stil, men vel ar mærke holdbare, bæredygtige og fornuftige når det er Saturn der er medspiller.

Saturn har sidst været i Vædderens tegn i perioden mellem April 1996 og Marts 1999 den er små 30 år om at gå gennem alle tolv tegn, så det bliver først i 2025 den viser sig her igen.

Resultatet af Saturns indvirkning i dit horoskop som Transit er afhængig af hvilke aspekter den udløser, hvilke planeter den kommer i berøring med, de enkelte aspekter varer egentlig ikke særlig længe (14 dage til en måned - som en forkølelse eller influenza!) men dens gang gennem et tegn rummer en latent indflydelse som man mærker i stærkere eller svagere grad i hele den periode på godt 2 år hvor Saturn er her.

Det har også en stor betydning hvilke t hus Saturn befinder sig i både i fødselshoroskopet og på visit når den transiterer gennem Vædderen.

Saturn i Første hus i Vædder

Her påvirker den ens fysisk, ens krop, hvor megen energi man har til rådighed, hvor udholdende man er, hvordan man opfører sig, fører sig frem. Igen kan den især i starten netop hæmme disse ting, så der er mangel på energi, mangel på fysisk styrke og modstandskraft og man kan ofte reagere med at gøre sig hård, kæmpe, være pligtopfyldende selvom man ingen kræfter har, man overbelaster så systemet, især ryggen som man strammer op i og belaster unødigt meget og knæene fordi man står mere stejlt og fast end man egentlig føler man rummer styrke til. Man låser sig fast i ufrugtbare situationer og roller, især nogle der rummer autoritet, man har en uniform man ikke føler man kan fylde ud.

Positivt set er denne periode netop een hvor man bliver stærkere, mere magtfuld, bruger energien mere konstruktivt og målrettet og derfor når målene med en fornuftig brug af styrke og vilje, en indsats der er tilpasset situationen så man spilder mindst mulig tid og kræfter på projektet. Man bliver testet på om man kan stå på egne ben, stå inde for egne normer, være sin egen autoritet.

Saturn i andet hus i Vædder

Her ligger fokus på pengeforhold, på ens ressourcer og i sidste ende på ens selvværd. Saturn vil hæmme aktiviteten her i starten, kræve ansvarlighed, man kan bruge en masse energi og tid og ikke få særligt meget ud af det. Midlerne er små og man må klare sig selv. Selvværdet er lavt hvis præstationen og den medfølegende løn ikke er stor. Med tiden lærer man at sætte tæring efter næring, at bruge energien konstruktivt på at fremme ens materielle situation, at lære at acceptere både evner og bebrænsninger som de nu engang er blevet een tildelt.

Saturn i tredje hus i Vædder

Her drejer det sig om kommunikation, at man må lære at vare sin tunge, tælle til ti inden man slynger sandheden i hovedet på andre, men også at kalde tingene ved deres rette navn. I starten har man svært ved at formulere sig holder igen eller klør for stærkt på, kommer let ud i diskussioner. Man er mere praktisk mindede end egentlig intellektuelt og det kan så give sine besværligheder, især når man studerer. Men man lærer at koncentrere sig om det væsentlige, at kunne sige tingene enkelt og ligetil.

Saturn i Fjerde hus i Vædder

Det hjemlige område og familielivet er i fokus, her lejrer problemerne sig, man skal arbejde hårdt for at få tingene til at fungere, opvækstvilkår kan have været præget af rå overlevelse, af eksistenskamp. Boligen kan kræve ekstra opmærksomhed, der er grundliggende ting der skal være iorden før man kan komme videre. Din basis, dit rodnet og igen evnen til at stå på egne ben, være herre i eget hus. Dette vil du så med tiden mestre, når du har arbejdet dig igennem og vist dig ansvarlig.

Saturn i Femte hus i Vædder

Kærlighedslivet som en indre dynamisk drivkraft vil volde dig vanskeligheder i starten og siden være der du har din styrke. At være kreativ er et problem, du føler du ikke har evner for, du skal over en bariere før du får fat i de ressourcer der ligger her. Selv om du kan rumme en stærk lidenskab er der lagt låg på og du føler ofte en mindreværdsfølelse netop her.

 

Saturn - dit ansvar - TYREN

Saturn er knytet til den konkrete, fysiske, håndgribelige verden, den er realistisk, vurderer efter hvad der rent faktisk er til stede, hvad der kan måles og vejes. Den vil have synlige beviser på tingenes eksistens og kan nedvurdere ting som ikke er bevisbare. Disse sider er især fremtrædende i denne måneds tegn Tyren som selv er knyttet til den fysiske, materielle verden, til de jordbundne udtryk. Saturn vil som nævnt sidst enten hæmme eller forarbejde de evner, temaer, muligheder der ligger i et givent tegn, enten lægger den låg på og modarbejder eller den bearbejder, strukturerer og former på en mere konstruktiv måde.

Saturn i Tyren

Med Saturn i Tyren kommer der fokus på fysisk udholdenhed, styrke på et mere langsigtet plan, på evnen til at grundfæste ting, på de materielle ressourcer som f.eks. penge, materialer eller evner der kan omsættes i kontanter. Grundlæggende har Tyren behov for tryghed, fasthed, vedvarenhed og sikkerhed og en del af dette behov udspiller den på det materielle plan. I stedet for at finde trygheden indeni, selvværdet, selvsikkerheden prøver den at finde den i det ydre materielle liv.

Den finder trygheden gennem det at eje noget, noget man kan tage og føle på, noget man ved er der og er varigt. Saturn i Tyren har et noget konventionelt syn på værdier, det at eje et hus, en bil osv. er det konkrete bevis på at man har en vis portion sikkerhed i denne omskiftelige verden. At det så ikke er så varigt og sikkert endda er en noget fortrængt side.

Med Saturn her er det de håndgribelige resultater der tæller, den er meget arbejdsom, udholdende og flittig. Men langsom og stædig, har svært ved at komme ud af starthullerne og skal være 100% sikker på et projekt før den vover sig igang. Når den først er igang er den til gengæld ikke til at stoppe.

Saturn kan enten hæmme eller fremme disse Tyrekvaliteter. Den kan give problemer med ressourcer, mangel på midler eller en stærk angst for at miste, at miste sine penge eller ejendele, men dybest set er man bange for at miste trygheden som ofte er baseret på ydre materielle værdier. Behovet for at eje noget evigt, at bevare sikkerheden for altid, at intet ændrer sig. Saturn kommer som en streng læremester og tager ofte tingene fra een og tvinger een til at klare sig uden, dybest set for at man kan finde trygheden og værdien indeni istedet.

Saturn i Tyr har en nærig side som pendent hertil, man vil ikke give noget ud, vil ikke slippe sine midler fordi de er symbol på ens tryghedsfølelse. Man kan også have en nedarvet kristen holdning der siger at det er syndigt at eje noget, at være materialist, som medfører en noget streng pengemoral. Der kan også ligge en politisk holdning som synes altruistisk men som bunder i , at hvis jeg ikke kan få.... så må du heller ikke. På den positive front giver Saturn her økonomisk ansvarlighed, man er i stand til at vedligeholde og øge sin kapital på det fysiske plan og at øge sin styrke og sit selvværd på det psykiske plan.

Man bliver nødt til at erkende den indre materialist, det indre behov for sikkerhed for ikke at møde modstand og den evige angst for at miste. Nogen vælger at klare sig helt uden, at leve på et minimum, at fravælge den materielle side helt og man vil hellere sulte end skylde nogen noget. Den indre gnier eller materialist kan i det skjulte vokse sig meget stor.

Når Saturn arbejder med een, kan man skabe sig en solid formue her eller man kan finde sit sande indre værd og få den tryghed der følger med den viden, at man er noget værd og at det er en varig værdi man altid kan stole på. Man er god til langsigtede, fysisk krævende projekter eller andre projekter der kræver udholdenhed.

Saturn som transit i Tyren

Det er de samme temaer der gælder når Saturn her og nu er på besøg i Tyrens tegn, og alle der kommer i berøring med den vil opleve disse temaer. Den er meget materielt orienteret, især i første omgang og først siden finder man ind til den kerne der bærer ens indre værdier, pengene er det ydre symbol på ens værdifølelse. I starten når Saturn går gennem Tyrens tegn vil den hæmme og vanskeliggøre pengeprocesser, man vil mangle midler til de ellers så solide projekter man planlægger (igen for at øge ens tryghedsfølelse), autoriteter giver ikke almisser, og der er en tendens til at låse sig fast på ejendomsretten, dette er mit og man giver ikke slip på en øre. Man møder barrierer og økonomiske nederlag.

Sidenhen eller hvis den udløser mere konstruktive sider i ens horoskop vil den oparbejde en stærk kapital, give et solidt fundament for een at bygge videre på, give følelsen af en grundlæggende, urokkelig sikkerhed. Man lærer noget om selvværd, om hvad der virkeligt i sidste ende er værdifuldt.

Saturn er i skrivende stund i Tyrens tegn, her har den været fra Maj 1998 og til 20 April altså ca. her hvor bladet udkommer. Sidst den befandt sig her var for ca. 28-30 år siden og den vender tilbage igen den 14 april 2028.

Saturn i Andet hus

Andet hus drejer sig også om økonomi, om værdier generelt, om evnen til at tjene penge, om behovet for at eje noget man finder værdifuldt. I overført betydning er det igen selvværdet der kommer fokus på, den indre følelse af tryghed og sikkerhed men ofte omsat efter en ydre målestok som f.eks. materielle værdier. Med Saturn her ligger der ofte en angst for fattigdom, en angst for at miste, man nyder ikke sine penge fordi man fokuserer på risikoen ved at miste dem. Måske har man oplevet mangler og måttet lide afsavn tidligt i tilværelsen og ophober derved et behov for at få sin del af kagen, af den materielle overflod.

Man kan være grådig fordi der indeni er så stort et hul der aldrig er blevet fyldt, fordi man måske ikke har fået den opbakning eller accept der kunne give et godt selvværd, en følelse af selv at være værdifuld. Man har et behov for at eje noget men med en evig angst for at tingene bliver devalueret, forringet eller helt tabt. Man må arbejde hårdt på at samle værdier, man møder megen modstand, men også urokkelighed, konsekvens og evnen til at undvære her og nu, når blot målet kommer nærmere.

Der kan være en tendens til at vurdere efter hvor meget man har (ejer) i stedet for meget man er (værd). Den materielle overlevelse kan komme meget i forgrunden på godt og ondt. Man bliver testet på sin værdiskala, på at finde sin egen indre værdi. Hvilke typer værdier det vil dreje sig om er vist af tegnet Saturn befinder sig i.

Når det er som Transit Saturn besøger vores andet hus er tiden til at spænde livremmen ind og være fornuftige, sparsommelige og realistiske med vores økonomiske ressourcer. Vi må arbejde hårdt og ofte lide afsavn i en periode, men modnes derved og lærer at tage ansvar for vores egne værdier både de ydre, konkrete og de indre, psykologiske. Det kan også være en periode hvor vi kan høste det vi har sået, møder konsekvenserne af vores pengepolitik. Ofte starter Saturn med besvær og nederlag men disciplinerer os, giver os erfaring i at håndtere den materielle side af tilværelsen.

 

Saturn - dit ansvar - TVILLINGERNE

Saturn er knyttet til realiteternes verden, den vurderer nøgternt og logisk, ser på hvad der kan betale sig. Den er en samvittighedsfuld arbejdshest, der gerne knokler og slider for resultaterne, men den vælger også ud, det der er muligt at realisere og den koncentrerer sig om det væsentlige og spilder ikke tiden på pjank og pjat. Saturn er vores indre samvittighed, vores pligtfølelse og sans for det ansvar der nu engang er vort.

Med Saturn udvikler man med årene en stor kompetance og ekspertise, men skal først så meget igennem, for det er vejen gennem besvær, forhindringer og udfordringer man vokser med Saturn. Her i denne måneds tegn, Tvillingernes tegn, er det på det intellektuelle plan og i særdeleshed med kommunikation man er tvunget til at arbejde og dygtiggøre sig. Som nævnt har den både en positiv, konstruktiv side og en mere negativ, modarbejdende side.

Saturn i Tvillingerne i fødselshoroskopet

Med Saturn i dette tegn kommer der fokus på ens evner og muligheder for at komme til orde, kommunikere, forklare sig, hele det forstandsmæssige område. Normalt er tvillingernes tegn et hurtigt, livligt, nysgerrigt og noget overfladisk tegn, men med Saturn her tvinges man til at tage denne side af tilværelsen langt mere alvorlig. Man bliver med alderen ret god til at koncentrere sig, bliver skarp, analytisk og med en ubestikkelig saglighed og præcision. Men i starten føler man sig hæmmet, kejtet, måske ligefrem dum, har svært ved at formulere sig og mærker hvor lidt man egentlig ved. Nogle virker tykhovedet og dogmatiske andre er mere det stille vand, kommer slet ikke ud med sine tanker.

Man ser mere sine intellektuelle mangler end den viden man efterhånden får oparbejdet. Man kan godt i perioder være ret rigid i holdningerne, være firkantet, kun acceptere det man ved er bevist, man kan være stivsindet og ufleksibel. Den konventionelle, formelle, konservative tone er oftest den der først anslås. I grund og bund er man i tvivl om sine egne evner på det boglige plan og skolegangen kan have givet mange drøje hug og skubbet til en lantent mindreværdsfølelse intellektuelt set.

Men det er også her man dygtiggør sig, efterhånden som man modnes, man bliver god til at håndtere viden, på en saglig og troværdig måde, man arbejder godt med tal og sprog, på en konkret og forsvarlig måde. En god debattør med vægtige argumenter, der har check på alle informationerne. Når først man erkender sine mentale evner, slapper man også mere af og bliver mere smidig, Saturn løsner sit krampagtige greb. Man arbejder metodisk, struktureret og med stor tålmodighed. Man søger årsagssammenhænge og ikke kun løse fragmenter som Tvillingerne så ofte gør.

Der kan i starten være problemer med bevægelighed både fysisk og psykisk, motorikken fungerer mindre godt og at tale eller skrive kan også være behæftet med vanskeligheder, som f.eks. talebesvær, ordblindhed og lignende. Det at udtrykke sig frit, at få luft, trække vejret og ånde er vanskeligt. Men når Saturn arbejder mere med een, så vil det netop være her man bliver stærk og begrænsningen vendes til en solid erfaring man kan trække på.

Saturn som transit i Tvillingerne

Når Saturn som transit, det vil sige her og nu, bevæger sig gennem Tvillingernes tegn, vil den fokusere på de samme temaer som nævnt under fødselshoroskopet. Der vil blive særlig vægt på det at kommunikere, på det vanskelige ved at komme til orde og det at kunne formulere sig præcist og korrekt. Der vil også komme en særlig fokus på alle forstandsbetonede områder, på meninger, holdninger, viden og information. Der vil blive stillet større krav, man slipper ikke så let fra løse formodninger, ucheckede informationer eller holdninger der ikke har basis i konkret viden. Man testes på sin grundighed og saglighed og halter det noget sted så kasseres det.

Holdningerne vil i den periode slå over i mere restriktive, konservative og mistroiske syn, mere alvor men også mere seriøsitet fordres. Folkeskolen vil blive kritiseret, der vil kræves mere disciplin, mere struktur og større faglig kompetance. Også pressen, journalistik og formidling af viden generelt vil blive afkrævet større saglighed. Bevægelighed og trafik hører også ind under Tvillingerne så her kommer også flere krav.

I starten oplever man det som forhindringer, modstand, besvær og forsinkelser men efterhånden eller hvis Saturn danner gode aspekter vil man få gavn af at koncentrere, dygtiggøre og forarbejde emnerne, en større fornuft, logik og ræson vil blive resultatet.

Netop nu befinder Saturn sig i Tvillingernes tegn, det er i periode fra den 22.4 og til den 5.6.2003 sidst den var her var i starten af halvfjerdserne og næste gang bliver omkring 2030.

Saturn i Tredje hus

Tredje hus drejer sig også om kommunikation og står Saturn her i fødselshoroskopet har man er særlig udfordring på dette felt, man må slås med et generelt mindreværd omkring det at formulere sig, man har en udpræget hæmsko, en barriere man skal forcere hver gang man skal udtale sig om et eller andet. Skolegangen har også hørt til de mere problematiske områder og det at lære noget, suge viden til sig har taget sin tid. Man er altid i tvivl om egne evner intellektuelt set, men oparbejder faktisk en fantastisk viden og stærk erfaring, netop fordi man må arbejde konstant for at blive tilfreds eller møde accept. Hele billedet er afhængigt af hvilket tegn Saturn så befinder sig i, den bærer med sig en speciel historie knyttet dertil.

Når Saturn arbejder med en her, vil man få en betydelig evne til at koncentrere sig om det væsentlige, være saglig og faglig dygtig, have en stor ansvarsfølelse for hvad viden giver af position, magt og indflydelse. Intellektuelt modnes man af modgangen, først har man tendensen til at læne sig op af andre autoriterer, hvad andre har sagt, ved og mener, men siden må man tage ansvaret for egne meninger og udsagn og kan selv blive en autoritet på feltet. Man kan føle man står alene med de holdninger man har, men Saturn kræver at man står ved det, også selv om man kommer i modvind.

Når Saturn besøger vort tredie hus som transit vil den for en periode sætte fokus på disse områder, viden, lærdom, information bliver vigtige brikker i vores hverdag og ofte i starten anledning til mange grå hår i hovedet. Der er et ansvar der skal tages op her og der skal arbejdes seriøst. Ingen genveje eller hurtige løsninger. Men den giver muligheden for en dyb koncentration, en evne til at holde sig til det vigtigste, at tage skyklapper på og følge et spor til ende. En særlig ambition vil gøre sig gældende her, det vil være vigtigt at sætte sig på skolebænken igen, at uddanne sig. Den vil så med sig i bagagen have de temaer fra det tegn den befinder sig i.

 

Saturn - dit ansvar - KREBSEN

Saturn er vores evne til at forpligte os, at påtage os et ansvar, at være voksne og modne. Den er vores indre samvittighed der fortæller os når der er noget vi ikke har gjort godt nok, vores tilfredshedsbarometer, men den er en krævende, udfordrende størrelse, der ikke bliver tilfreds ved mindste mål, der skal ydes noget, før vi kan gøre os fortjent til succes. Men når saturn er blevet tilfreds har vi virkelig præsteret noget holdbart, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Saturn i Krebsen

I krebsens tegn er Saturn ret så langt fra sine hjemmevante egenskaber, den skal nu operere på et følelsesmæssigt grundlag, ikke på facts eller konkrete, materiele, håndgribelige ting. Den føler sig noget kejtet og ofte fejlplaceret her. Den lukker om følelserne, de stivner, bliver katagoriseret som en anden handelsvare. Der er specielt fokus på følelsen af at høre til et sted, i en familie, at knytte bånd til andre i samme slægt, i samme land eller på anden måde skabe samhørighed via blodet, via en synlig såvel som usynlig fællesnævner. Der er et stort behov for tryghed, sikkerhed og forudsigelighed i tilværelsen. Et stort problem kan være at vise tillid, at vise sårbarhed for Saturn i Krebs bygger forsvarsværker op for at beskytte sig, for at føle sig tryg. Familien kan være en tryg base man er meget sen til at forlade, hvor man hælder meget til gamle familietraditioner eller man kan nægte at man føler sig knyttet til familien og skabe en distance til den.

Saturn har som før nævnt en tendens til at virke to veje enten hæmmer og forhindrer den de udtryk tegnet står i, her følelsesmæssig, tilknytning, afhængighed, nærhed, intimitet, omsorgsfølelse eller den forarbejder de temaer, gør dem til et godt værktøj på færden frem i livet. Det er med Saturn her vigtigt at arbejde med moderroller hvad enten det er privat eller erhvervsmæssigt (f.eks. at være sygeplejerske, økonoma eller andet der sørger for pleje, omsorg, mad osv. netop som en mor gør.) Og det hvad enten man er mand eller kvinde. Saturn kræver at man tager ansvar for de grundlæggende næringsbehov, for behovet for nærhed og både fysisk såvel som følelsesmæssig omsorg.

Saturn kan i Krebsen give en usikkerhed, om man nu kan magte opgaven, ofte tør man ikke binde sig, lige så lidt som at vise svaghed, så ofte virker man hård, kold eller måske ligefrem beregnende. Man føler ikke at man har fortjent en mors/modererstatnings kærlige pleje og følelsesmæssige accept. Man bliver med årene rigtig god til at håndtere mere krævende, fysiske såvel som psykiske aspekter af omsorg og så er det vigtigt også at føle man har lov til at få sin del af kagen selv, at tage imod og ikke kun være den ydende part, hvad man ofte er med Saturn her. Man kan i starten have følt sig uønsket, uelsket og uvelkommen i den familie man er vokset op i eller i de følelsesmæssige behov man nu engang havde og det kan have medført en stærk følelse af ensomhed som på sin side så efter hånden gør en stærk, at man opbygger en indre styrke til at stå på egne ben, at klare sig selv, fordi man ikke forventer at mor kommer og hjælper. Men Saturn kan også i starten hindre een i at knytte tæt følelsesmæssig kontakt til andre. Den er bange for at blive afvist og at vise at den har behov for de andre. Men den er god til at "have is i maven" at skabe distance til det indre lille barns behov.

Saturn som transit i Krebsen

Det er igen de samme temaer der anslås, temaer omkring familien, tilhørsforhold og rodnet, det at drager omsorg for nogen, at påtage sig et ansvar ikke mindst på det følelsesmæssige plan. Man beskytter sin familie stærkere, knytter stærkere bånd eller føler en barriere der hindrer een i den tætte kontakt. Ofte starter perioden med vanskeligheder i familielivet, måske med for meget ansvar, for mange krævende pligter som man føler det er svært at leve op til eller man ikke har lyst til. Det er så afhængigt af hvor i ens horoskop Krebsen befinder sig og hvilke aspekter der udløses. Den mere konstruktive side er så at man lærer at håndtere familiesituationen bedre, bliver bedre til med modenhed og ansvar at binde sig, og forpligte sig. Man bliver god til at tage sig af andres som egne behov og god til at skabe trygge rammer.

Saturn var i Krebsen sidste gang i 1973-75 og kommer næste gang i år 2003.

Saturn i Fjerde hus

Fjerde hus drejer sig om vores barndom, vores opvækst, det fundament, grundlag eller base vi stammer fra. Det er også knyttet til vores bolig, de rammer vi må leve under. Og så er det også vores familiemønster og kontakten til den ene forælder vi finder her. Tegnet og Saturn vil beskrive den atmosfære der var fremherskende i hjemmet, den følelsesmæssige baggrung ofte liggende på et yderst ubevidst plan. Det vi bærer med os i rygsækken fra vores opvækst uden at have os gjort bevidst om det. Det er meget personligt og virker meget stærkt ind på os også som voksne, det der er beskrevet i vores fjerde hus. Saturn her lægger fra fødslen af en begrænsning, en hæmning eller i hvert fald nogle krav om struktur og styring, ofte mere end man umiddelbart har lyst til. Ofte er den materielle situation begrænset eller der er mere fokus på den materielle sikkerhed frem for den følelsesmæssige kontakt. Følelsen af sikkerhed og behovet for at få beskyttelse er forstyrret, man har et ønske om permanente, stabile, håndgribelige og forudsigelige familierelationer som oftest ikke bliver opfyldt eller i hvert fald først sent i livet. Man låser sig fast i familietraditioner, lader sig binde stærkt til hjemmet eller den forælderfigur der er vist her. eller man fornægter disse behov og skaber distance. Generelt kan man med i sækken have problemer med intimitet fordi de første oplevelser har været problematiske. Den forælder vi ser her kan have været kold, autoritær, men også stærk, realistisk, konsekvent og til at stole på, men ikke så kærlig.

Man kan efterhånden lære at klare sig uden støtte, skabe sin egen stabile og trygge base, man er god til at vise ansvar i familieforhold når først man er parat til at forpligte sig. Man kan have trang til at isolere sig, at søge ensomheden for så er der kun een selv at stole på. Boligforhold kan også især i starten af livet volde problemer, ofte med mangel på plads, gamle, kolde og små lokaler eller underlagt en eller anden højere myndighed som man ikke kan opponere imod. Men saturn går også med alderen efter kvalitet, den er nøjsom på sine områder, men det skal være holdbart, helst holde resten af livet, igen et forsøg på at skabe sikkerhed. Nogle samler land, bygninger som en kompensation på den følelsesmæssige usikkerhed man har oplevet.

Man får tegnet et mere tydeligt billede af forholdene når også tegnet Saturn er i tages med på råd.

Når Saturn besøger vores fjerde hus som transit, ligemeget hvor den ellers har stået i fødselshoroskopet, vil den gribe ind i vores hjemlige forhold, måske får vi pludselig mindre plads at bevæge os på, der bliver begrænsninger af en eller anden art, boligmæssigt såvel som i familielivet. Der kan være særlige opgaver at løse i forbindelse med een af forældrene eller man kan føle et større ansvar hviler på een i familiemæssig sammenhæng. Efterhånden vil man vokse med opgaverne og en større stabilitet og realisme indfinder sig. Det kan tænkes at man arbejde rent fysisk med boligen, reparerer, laver solide fundamenter, skaber en mere sikker basis.

 

Saturn - dit ansvar - LØVEN

Saturn står for det voksne, modne, ansvarsbetonede individ, vores evne til at arbejde os op og blive dygtige på et givent område. Af natur er den autoritær, der er en fast struktur knyttet til den, nogle samfundsnormer, et hiraki, hvor een er lederen, den styrende skikkelse, der har samlet sig erfaring og modenhed til at magte den position. De andre er skridt på vejen op mod denne status. Dette gør sig især gældende for denne måneds tegn - Løven som har nogle af disse sider til fælles med Saturn. Det at være en kapabel autoritet, med indflydelse og styrke. Som nævnt før har Saturn en tendens til, især i livets første halvdel, at hæmme eller vanskeliggøre tegnets egenskaber, så de ikke så nemt kommer til udfoldelse, senere bliver man dygtig til at håndtere og forarbejde samme egenskaber.

Saturn i Løven

Løven har i sig en naturlig styrke og autoritet, en bevidsthed omkring sig selv som et indflydelsesrigt og værdifuldt individ, som har krav på sin plads i solen, sin ikke ringe bid af livets dejlige kage. Men med Saturn her er der lagt op til vanskeligheder netop på disse områder. Man tvivler på sin eksistensberettigelse, har jeg lov at være her?, har jeg lov at fylde så meget jeg egentlig ønsker? Måske har man allerede fra barnsben lært at man bør være mere ydmyg, stille sig mere i baggrunden end man naturligt har følt behov for. Saturn i Løven beder om accept for det man virkelig er, men lærer tidligt at stille regler og strukturer op som kan accepteres bedre, spille roller som dækker over den stærke trang til at gøre sig gældende, få opmærksomhed og føle sig betydningsfuld.

Saturn i Løven søger magt, indflydelse og position, den vil være noget ved musikken og den er ret ambitiøs, den søger ikke det middelmådige, den vil til tops. Man oplever at der er en barriere tidligt i livet, at man ikke kan indfri de store ambitioner, man møder modgang, men udvikler sig også til at stå ene og stærk via den modgang. Det er vigtigt for selvværdet at føle at man er noget værd som person, helst at blive beundret, at være populær og hvis ikke det så i hvert fald accepteret. Men man er ret bange for afvisning og kan blæse sig selv voldsomt op for rigtig at vise sin styrke og se om det overbeviser de andre. I virkeligheden skal man finde den indre selvtillid og lære tillid til livet, finde sin egen kerne og ikke blot støtte sig til ydre succes, materielle resultater eller andre ydre symboler på magt. Der er en tendens til at man måler sin succes på hvor meget opmærksomhed man får ud af det.

Får man ikke den position man brænder efter, kan man blive en lille tyran f.eks. på hjemmefronten og man nærer mistillid til andres motiver især magtmæssige. Der er med Saturn i Løven en sjov tendens som man skal lære at afbalancere, man er nemlig både meget selvfokuseret ( ønsker stort publikum ) og meget sky og ofte både overvurderer og undervurderer man sig selv og sine evner på en gang. Saturn tilbyder een selvudvikling her i Løven, lidt som heltens rejse i sagn og myter, med en masse modgang og udfordringer der skal lære een udholdenhed og give styrke. Ofte føler man at man kun har sig selv at stole på. Man kan også opleve at andre er de stærke, styrende og lide nederlag hvis man forsøger at hævde sig.

Saturn i Løven blokerer ofte i starten ens kreativitet, selve livsstrømmen, inspirationen. Man har svært ved at lade tingene gro, at lade energien flyde uhæmmet udad. Men man lærer med alderen at finde sin egen vej, sine egne udtryk og finde ind til hvem man egentlig er inderst inde. Og udtrykke den medfødte myndighed med visdom. Når den er bedst er Saturn her en stærk, ansvarlig person der kan magte selv store, udfordrende opgaver.

Saturn som transit i Løven

Når Saturn kommer på besøg i Løvens tegn vil den betone netop de temaer vi lige har set for dem der har den der fra fødslen af. Temaer om magt, indflydelse og i sidte instans selverkendelse, at finde sin egen plads i dette univers. Man oplever især i startfasen at magtpersoner hindrer een i selvudfoldelse, bremses i at gøre det man har lyst til og man får ikke lov at stråle eller fylde så meget i landskabet som man egentlig gerne vil (bevidst eller ubevidst). Selvværdet er ofte lavt i en sådan fase, men nogle bliver mere stivnakkede, stejle og kører frem med deres magtbeføjelser på negativ vis. Efterhånden bliver man stærkere, finder sin egen virkelige værdi eller position i livet. Der er fokus på kreativitet, først med blokeringer siden med en stærk ambition om at nå de mål man har sat sig.

Saturn har sidst været i Løven i 1976-78 og vil komme der igen i sommeren 2005. Hvor stor virkning den vil have på netop dig, afhænger af hvad den kommer i berøring med i dit horoskop og på hvilken måde.

Saturn i femte hus

Dette hus har at gøre med vores livsoverskud, med de mere fornøjelige, kreative sider af livet, med vores fritid og med vores kærlighedsliv og med børn. Saturn her vil lægge en dæmper på området, give vanskeligheder der kræver en modning, en arbejdsproces før de kan overvindes og bruges konstruktivt. I den skabende, kreative, kunstneriske proces vil man føle sig blokeret, skulle arbejde hårdt med kun små og få resultater. Men man bliver ret dygtig efterhånden også selv om man næppe føler det selv. Der kan ligge en modstand mod at få børn, at forpligte sig og påtage sig det ansvar som man ellers er selvskrevet til. Man kan tage det for alvorligt, føle sig hindret i sin frie udfoldelse. Ofte vælger man først sent at få børn om overhovedet.I kærlighedslivet er der også anslået en alvorlig tone, det er ikke et område man tager let på, man føler sig kejtet, som på den forkerte hylde, er bange for at blive afvist, har svært ved at slappe af og tage tingene for givet. Man føler man skal yde meget og prøver ofte om man kan få garantier af kærligheden så man ikke skal skuffes. Man kan have svært ved at elske andre, fordi man har svært ved at elske sig selv og ofte har man en hård facade for at beskytte sig, dette kan dog især i livets første del give en del ensomhed. Ting der værdsættes meget er loyalitet, troværdighed, udholdenhed og ansvarlighed og finder man det i et kærlighedsforhold vil man slække på mistroen og langsomt kunne slappe af og give sig hen. Men det er et livsområde der konstant vil byde på udfordringer, men samtidig give en betydelig udvikling med årene.

Nogle vil forsøge at overkompensere med at lade som om de tager livet og kærligheden let, at de ikke er bange for et nej eller for at stå alene tilbage. Det vil her være af betydning hvilket tegn det er Saturn står i og tager farve fra, for det bringer igen specielle temaer med sig, som vil farve ens kærlighedsliv, ens forhold til børn og hele det kreative spekter.

Når Saturn transiterer ens femte hus vil man opleve tilsvarende, det vil sige en periode med vanskeligheder i kærlighedslivet, med ens kreative sysler eller i forholdet til ens børn, eller det at få børn og det vil siden kunne udvikle sig til en større kompetance, en større modenhed og evne til at håndtere de mangeartede situationer man vil opleve på dette felt.

 

Saturn - dit ansvar - JOMFRUEN

Saturn er med til at give vores liv struktur og styring, så det ikke bare følger vinden den vej den nu engang blæser, med Saturn vil vi noget, sætter os et mål. Vi tøjler og disciplinerer vores kræfter og evner, arbejder flittigt og koncentreret. Denne måneds tegn understreger disse af saturns arbejdsegenskaber, Jomfruen og Saturn har det til fælles at de er gode arbejdsbier, villige til at gøre en indsats, at indordne sig virkeligheden og koncentrere sig om den foreliggende opgave her og nu. Da Saturn og Jomfruens tegn går ret godt i spænd, vil vi ofte se de mere konstruktive sider fremhævet og selv om Saturn også vil gøre sine knuder her, så virker det umiddelbart mindre vanskeligt end i mange af de andre tegn.

Saturn i Jomfruen

I dette tegn vil Saturn arbejde med hverdagens krav, med det at eksistere i den konkrete verden og med det, det daglige arbejde. Saturn vil strukturere opgaverne, sætte system i arbejdsprocessen, sørge for flid og orden. Man vil satse stærkt på at skabe orden i den ydre, materielle verden, men det er samtidig et behov for at skabe ro og orden i det indre. Saturn i Jomfruen er bange for kaos, bange for at overlade noget til tilfældighederne. Den udviser en ydmyg holdning, stiller små men realistiske krav til tilværelsen. Man har en udpræget sans for at systematisere, dette giver jo den eftertragtede orden og samtidig en mulighed for at arbejde sig ned i den mere detaljerede side af processerne og det er man god til. Man er præcisionsmenneske, har en evne til at finjustere og finpudse, så man når det mest eksakte.

Men der er en tendens til at blive for pedantisk, at mangle smidighed. Når tingene er indarbejdet og blevet rutine viger man nødig fra den sædvanlige procedure. Man har et stort behov for at sikre sig, tingene skal være korrekte og man bruger megen tid på at lære samfundets regler, især de skrevne, så man ved hvad man har at holde sig til og rette sig efter. Man støtter sig lidt vel rigeligt til autoriteter også når man selv egentlig er ret så dygtig og med stor ekspertise kan klare opgaverne livet stiller een. Men man har en underliggende usikkerhed, er det nu godt nok, rigtigt nok osv.

Saturn kan især i livets start hæmme og vanskeliggøre ens arbejdsevner, ens evne for analyse og evne til at diagnostisere, man kan blive noget snævertsynet og holde sig eensidigt til de gældende regler og forordninger, tro for meget på dem der har myndighed og position. Man underordner sig ofte, stiller sig mere i baggrunden og er man utilfreds kommer det mere ud gennem sidebenene som kritik.Man har et godt fejlfinderinstinkt, kan finde det svage punkt på godt og ondt. Man er meget pligtopfyldende og har svært ved at slappe af og blot tage ting som de kommer, man føler altid man skal yde noget. Og det er man god til. Saturn kan bremse denne side i starten så man let snubler i sin hjælpsomhed, gør de forkerte ting og ikke får den tak man ønsker. Man kan være en slider, men indsatsen skal komme på det rette sted og tid før man får udbytte af det.

Saturn i Jomfruen er god til at koncentrere sig om det væsentlige, der er ikke det store overblik men en grundighed med detaljen. Den vurderer nøgternt, fornuftigt, er resultatorienteret, men forbliver ofte længere end nødvendigt i processen. Når man har overvundet de barrierer man møder bliver man en rigtig god arbejdskapacitet. Man har evner for administration, organisation og service og har ofte samtidig et godt praktisk håndelag, især noget der kræver finmotorik. Både den fysiske og den mentale side bliver med årene udviklet betydeligt.

Saturn som transit i Jomfruens tegn

Når Saturn er på besøg i Jomfruens tegn gælder mange af de her ovenfor nævnte ting, blot mere generelt for os alle, og især for dem der får vigtige ting i horoskopet udløst. Det er en periode med fokus på arbejdsprocesser, på de fysiske funktioner, på finmotorikken, på evnen til at analysere, skille tingene fra hinanden til små bestanddele, til at finde fejl og mangler ved det område i horoskopet der bliver berørt. I starten sker det gennem en besværlig læreproces, der er grus i maskineriet, tingene fungerer ikke tilfredsstillende, man opdager små irriterende sten i skoen, en lille tue der vælter det store læs. Det er en tid hvor man bliver testet på sin grundighed, evne til at forberede sig ordentligt, tage sig af detaljerne og være flittig og nøjsom.

Helbredstemaer kan være aktuelle ligesom funktionelle fejl ved andre systemer, men efterhånden lærer man at håndtere det værktøj og den viden man finder i Jomfruens tegn, man bliver en bedre strateg, god til at planlægge helt ned i detaljerne og til at koncentrere sig om det væsentlige, at være fornuftig og opfylde sine forpligtelser, især i arbejdsmæssige sammenhænge, men iøvrigt afhængig af hvad det er der i dit horoskop der netop fra Jomfruens tegn bliver aktiveret.

Saturn har sidst været i Jomfruens tegn i 1978 til 1980 og vil atter vende tilbage hertil i 2007.

Saturn i 6. hus

Dette hus har med vores daglige eksistens at gøre, hverdagens krav og opgaver, arbejdsopgaver og vores helbredssituation. Det er et kropsligt fokuseret hus, men man skal nu ikke overse den underliggende psykiske faktor. Hvordan vi fungerer til daglig, hvordan vi løser praktiske opgaver, vores arbejdsduelighed og kropslige funktioner kommer dog i første række. Med Saturn her møder vi en del vanskeligheder især i livets første halvdel, der ligger en begrænsning, man kan ikke udleve det potentiale umiddelbart man har. Det kan være kroppen der hindrer een, det kan være usikkerhed, at man ikke føler sig kapabel til at klare opgaverne, man kan eventuelt mangle nogle evner eller kvalifikationer der skal til.

Ofte arbejder man meget hårdt, disciplinerer sig, sætter nogle mål, måske for meget til at kroppen kan klare det. Man har en stærk følelse af at være forpligtet til at yde noget og kan glemme at tage hensyn til kroppens pleje og behov. For nogle kan sygdom være en udvej, for nogle en hindring til at få dette område til at fungere. Saturn sætter sig som en stivhed i kroppen, som hindrer fleksibilitet både konkret og i overført betydning. Når Saturn fungerer godt i 6. hus eller man gennem livet har lært at beherske den, giver den en god arbejdsevne, vedholdenhed, konsekvens og styring, man bliver ekspert i at få løst hverdagens opgaver, forstår vigtigheden at at eksistere på et basalt plan. Man samler erfaring og lærer at både krop og psyke skal være positivt med i processen for at man skal kunne præstere noget.

Der kan være en speciel interesse i helse, fortrinsvis af den klassiske, konventionelle art. Hvilke strenge Saturn ellers vil spille på her i 6. hus er afhængig af tegnet den befinder sig i og de aspekter den modtager.

Saturn som transit i 6.hus vil sætte fokus på de nævnte ting ovenfor, men det vil være mere forskelligt hvordan og hvor meget vi mærker til den. Det er en periode hvor hverdagens arbejdsopgaver kommer i forgrunden og der skal slides mere i det, det er tiden til at være mere grundig og flittig, en læreproces hvor resultaterne af indsatsen selv er læremesteren. Man står alene med menge flere arbejdsopgaver end tidligere og føler det som en byrde man har svært ved at klare. Også helbredet får ekstra fokus og det vil være vigtigt at tage behørig hensyn og give det den opmærksomhed der er nødvendig. Især i arbejdssammenhænge må man passe på ikke at gå længere end kroppen kan klare også selv om man føler sig forpligtet dertil. Med tiden bliver et Saturnbesøg i 6.hus en god lejlighed til at få arbejdet dybere og mere koncentreret med tingene, og man får mulighed for at nå nogle mål der kræver en ekstra indsats.

 

Saturn - dit ansvar - VÆGTEN

Saturn er vores store læremester som kræver at vi bliver ansvarsbevidste, voksne mennesker, at vi har pligter her i livet, at det ikke kun er en leg. Saturn medbringer en større alvor og føles ofte som en sten i skoen der gnaver og ikke er til at slippe af med. Men arbejder man med Saturns principper, bliver et mere seriøst og ansvarligt individ, tager sine opgaver alvorligt, er det også den der sørger for at vi vokser, bliver stærke og når vores mål. Legebarnet må modnes til at tage ansvaret for sig selv og i denne måneds tegn især også ansvaret for forholdet man skaber til andre mennesker.

Saturn i Vægten

I dette tegn må Saturn arbejde med samværet med andre mennesker, med det at skabe kontakt og danne forbindelser. Vægtens tegn søger at skabe balance, at finde ligeværdighed og at forene modsætninger til et homogent hele, det er normalt et afslappet, åbent, hjerteligt og imødekommende tegn, der har let ved at skabe kontakt til andre og til at indstille sig på andres bølgelængde. Med Saturn her er der skabt et grundlag for at besværliggøre denne kontaktform. Saturn kan som før nævnt virke to veje og oftest virker den først den ene og så siden når erfaringerne er høstet den anden. Den første side af Saturn forsøger at hæmme, hindre og stoppe vægtens egenskaber, at lægge låg på og forsinke eller på anden vis besværliggøre processen, men der er stadig et stærkt behov for at knytte kontakt til andre. Man vil ofte virke kold, hæmmet, kejtet eller afvisende i starten, have meget svært ved at slappe af i andres nærvær, føle at man hele tiden skal præstere meget i fællesskabet, en kølig, formel form for høflighed er fremtrædende, en lidt tilbageholdende, afventende attitude. Man kan være bange for at blive afvist af andre og derfor selv afvise andre først, Man kan have svært ved at samarbejde, at finde balancen i fællesskabet og forsøge at skabe stive regler for samværet i stedet.

Når Saturn arbejder med tegnet, bearbejder Vægtens temaer, gør det den til en solid, troværdig forhandlingspartner, man er en god diplomat, til at stole på og flittig med at skabe de rette betingelser for en frugtbar kontakt. Man tager samværet meget alvorligt, påtager sig et ansvar og forpligtelser. Ofte drejer det sig om et arbejdsfællesskab, det at skabe noget sammen, have fælles ambitioner, fælles mål. Man arbejder på at forene forskellige dele, at få tingene til at nærme sig hinanden. Saturn giver struktur til fællesskabet, lægger en mere alvorlig tone for dagen end Vægtens lidt lette og ofte overfladiske gliden hen over tingene. Vægten får ikke lov til at lege så meget når Saturn skal bestemme.

Man kan føle sig noget alene med Saturn her, være bange for at blotte sig og vise hvem man er, ikke mindst ens svagheder. Saturn lægger en facade, venlig men køligt, afvisende, man skal ikke komme for nær. Men alligevel med en charmerende og ofte støttende, faderlig velvilje. Hvad der gemmer sig bag masken er svært at få lov til at se.

Saturn i Vægten giver en arbejdsopgave med andre mennesker, det at få et team til at fungere, så alle kommer til deres ret og ikke mindst det fælles resultat er frugtbart. Saturn sætter lidt strikte rammer op, men sørger for et fasttømret sammenhold og for den røde tråd, for vedholdenheden og koncentration. Det bliver lidt af en livsopgave at skabe balance.

Saturn som transit i Vægtens tegn

Når Saturn på et eller andet tidspunkt i ens liv kommer på besøg i Vægtens tegn (og det er ligegyldigt i denne sammenhæng hvor den står i fødselshoroskopet), så vil den anslå de samme temaer som netop beskrevet for dem der har den der fra fødslen af, blot i mindre grad og med en mere bred, generel pensel, med mindre man netop har andre stærke planeter stående her. Forholdet til andre mennesker bliver i en periode centralt, først nok med en del besvær og problemer, med barrierer der skal brydes ned og temaer med afvisning. Men siden også med et mere seriøst forhold til andre, en større evne til at forpligte sig og være loyal. Man møder en del udfordringer via andre mennesker eller via et kærlighedsforhold, hvor man er tvunget til at gå mere i dybden, påtage sig ansvaret for ens egen indvirken i forholdet. Sidste gang Saturn var i Vægten var fra ca. oktober 1980 til november 1982 og næste gang den kommer på visit er ca. fra november 2009 til oktober 2012.

Saturn i Syvende hus

Dette hus repræsenterer vores forhold til andre mennesker generelt og vores partner samt partnerskabet specifikt. Det vil sige hvilke temaer vi har når det drejer sig om kontakt med duet, med omverdenen, hvilke temaer vi møder hver gang vi konfronterer verden derude. Det er både hvordan de andre er/synes at være, hvilke egenskaber vi tillægger dem, det vi ser i andre men også selve relationen altså selve samværet, hvad sker der når vi er sammen, hvad bygger vi et samvær op på. Med Saturn her er der lagt op til en lidt vanskelig udviklingsproces, med mange besværlige udfordringer undervejs, det er ikke nemt, men det giver til gengæld en styrke og kapacitet sidenhed, hvis man tager skeen i sin egen hånd, tager ansvar for sine relationer.

Saturn har flere temaer den kan anslå, man kan søge sikkerhed, tryghed eller status gennem en partner ofte nærmest en faderfigur (også selv når partneren er en kvinde), dette kan skabe afhængighed og nogen gange følelsen af nederlag eller i hvert fald at der skal arbejdes meget hårdt for at få et patforhold til at fungere. Man møder ofte noget kølige, autoritære typer, eller ansvarsbevidste, velstrukturerede mennesker, det kan være meget målrettede, ambitiøse typer eller selve parforholdet kan være en stor ambition.

Hvis man kører et negativt forhold kan man søge en syndebuk i partneren, vende al sin kritik den vej, eller man kan føle sig bremset, hæmmet eller frusreret af partnerens måde at være på. Der kan eventuelt ligge et tema dybt i een som vil forhindre een i at have en lykkelig forening med et andet menneske, om det nu er fordi man ikke føler sig fortjent til det eller hvad man har af forestillinger med sig i posen hjemmefra. Det vi møder med Saturn i syvende hus kan være netop de egenskaber vi er sårbare overfor, som vi reagerer på men det kan også være netop det der vil gøre os hele, det som skaber en balance i vores liv, den anden "bedre" halvdel som gør os komplette. Men med Saturn her skal der arbejdes på sagen med dyb koncentration, man får ikke tingene foræret.

Med Saturn i syvende kan man let føle sig ensom, med en indre smerte, angst eller sorg som får een til at isolere sig, en angst for skuffelser og afvisning som gør at man prøver med stærk kontrol, kølighed, selvbeherskethed får at stå som usårlig. Disse temaer sætter en udvikling igang, en indre proces der gør at man vokser, modnes og bliver parat til at tage ansvar, tage hånd om sit eget liv i forhold til andre. Endelig kan Saturn med årene også opnå stabilitet, tryghed, loyalitet og vedvarenhed i forholdet, så det bliver et fast anker i tilværelsen. For nogle betyder det at de sent knytter sig til andre, eller til en ældre eller mere alvorlig partner, som kan give den oplevelse af sikkerhed og fælles mål.

Når Saturn som transit på et eller andet tidspunkt i livet besøger vores syvende hus vil vi ligegyldigt hvad der ellers ligge i fødselshoroskopet, opleve en periode med fokus på parforhold og samvær med andre mennesker. I starten med en del besvær og frustration, man føler man møder en lukket dør, en afvisning eller større kontrol. Men siden også en dybere, mere moden, ansvarsbevidst måde at være sammen på, man kan få større fælles ambitioner og mål, ville noget med forholdet der går ud over det vanebetonede ægteskab. Saturn vil kræve at man påtager sig det ansvar der er ens i forholdet til de andre.

 

Saturn - dit ansvar - SKORPIONEN

Saturn viser vores evne til selvbeherskelse, selvkontrol og egentlig også kontrol generelt. Man kan vise en facade, være kølig og checket, trods viltre storme indeni. Saturn prøver altid at vise et voksent, modent, ansvarligt individ, også der hvor den egentlig føler tvivl, føler sig underlegen og usikker. Disse sider af Saturn er stærkt fremhævet af denne måneds tegn Skorpionen.

Saturn i Skorpionen i fødselshoroskopet

Saturn forsøger især først i livet at lægge låg på, hindre tegnets karakteristiske egenskaber for sidenhen at udvikle og bearbejde dem. Skorpionen er et stærkt vandtegn og har dermed specielt fokus på følelseslivet, her især de stærke nuancer, de intense følelser, de alt overvældende passioner og lidenskaber men også de sarteste, blide følelser som dog helst skjules, eller måske ligefrem fornægtes. Med Saturn i dette tegn vendes følelserne meget langt indad, der lægges en kølig facade som ingen får lov at se igennem, man er meget kontrolleret, slipper ikke spontant følelser løs. Man er yderst selvkontrolleret, checket, noget forbeholden, tilbageholdende og måske ligefrem mistroisk.

Der er en stærk angst knyttet til følelser og dermed et endnu større behov for at kontrollere og styre dem så de ikke kommer til at gøre een ondt. Man er bange for at vise svaghed, ydmyghed, underkastelse, af bitter erfaring, bange for at være forsvarsløs, magtesløs - uden magt - for magt er et af de andre temaer for såvel Saturn som Skorpionens tegn og den arbejder ihærdigt på at erobre, opnå eller bevare magten, i sidste instans over sig selv, sit eget liv, men når man ikke føler man slår til, så over andre. Der er et begær for magt, for at slippe for at være den svage, den der bliver trådt på. Derfor er forsvarsværkerne stærke og mange.

Et andet tema i dette tegn er seksualitet ( og også den magt der er forbundet hermed!) og man oplever med Saturn her en stærk hæmmende, begrænsende indflydelse især i de unge år, ofte skal man igennem kriser, skuffelser, afvisning, isolation som giver dybe sår, der tager tid at heles, men samtidig bliver man med årene meget dyb, stærk og med en psykologisk indsigt der kan hjælpe een gennem meget vanskelige perioder. Man lærer fordybelse, at leve med afsavn, at være tålmodig og vedholdende, for ikke at sige stædig. Der er en stærk evne for at koncentrere sig med Saturn her, at analysere de dybere lag, at komme om bag tingene.

Man er i stand til at se de mere dystre, mørke sider af livet i øjnene når først man er parat, for først i livet er der netop mange ting der rent ud bliver fortrængt, benægtet, skubbet under gulvtæppet. Skorpionen har stærke instinkter, ikke alle lige forædlede, stærke begær og drifter og behov for intimitet. Dette er ikke lige Saturns kop te, den har netop svært ved at udtrykke disse sider, en følelsesmæssig kulde toner frem når andre kommer for tæt på dens grænser. Men man finder også en alvor, en ansvarlighed og en ukuelighed til at tage opgaverne på sig og arbejde med dem.

Saturn i Skorpionen har brug for meget faste, trygge rammer før den vover sig ud og giver sig til kende, den venter og lider i stilhed eller dækker sig bag en hård facade, indtil den en dag tøs op og åbent tør erkende sine behov for nærhed og følelsesmæssig kontakt med andre mennesker. Den kræver et meget dybt tillidsforhold før man kommer ind i varmen, men er man først der, er den trofast ud over det sædvanlige, går gennem ild og vand for dem den holder af. Følelseskulden erstattes af intensitet i de følelser der udtrykkes, af ægte hengivenhed.

Saturn som transit i Skorpionens tegn

Når Saturn i en periode er på besøg i Skorpionens tegn vil alle den berører opleve at temaer som ovenfor nævnt bliver aktuelle. Der kommer i en tid fokus på de dybere, mørkere følelseslag, på ubevidste seksuelle mønstre og magtudfoldelse. I periodens start oftest meget problematisk, med kriser, problemer, udfordringer og hindringer. Der opstår et stort behov for kontrol og styring, man holder kortene tæt til kroppen, især de følelsemæssige, man røber ikke sine inderste længsler, men virker kold og utilnærmelig. Hen ad vejen erkender man de indre psykologiske mekanismer der driver een, eller har i hvert fald chancen for det, man finder et mere sikkert ståsted, bliver mere magtfuld og stærk på en naturlig facon. Det er en periode hvor man kan lære at koncentrere sig, fordybe sig, vise udholdenhed, men også hvor man forstærker sit forsvar. Sidste gang Saturn var i Skorpionens tegn var i 1982 - 1985 ca. og den vender tilbage hertil i Oktober 2012-2015 ca.

Saturn i Ottende hus

Dette hus er ofte et ret lukket område, en slags kosteskab hvor man skubber alle ubehagelighederne ind og lukker døren. Det er huset for fortrængninger, for de personlige ubevidste temaer som har gjort ondt og skabt kriser og smerte. Alle de ting man nødigt vil se i øjnene, trolden som dog sidder på kisten med guld, som alle disse erindringer kan ændre sig til, dyrebar erfaring på livets videre vej. Det er et område der er svært at få adgang til, men som dagligt spøger i ens adfærdsmønstre.

Med Saturn her er der lagt op til ret dybe sår, til bitre afsavn og man må gå gruelig meget igennem før man kan forvandle sig som fugl fønix og få en virkelig dyb psykologisk indsigt. Ottene hus har med følelsesmæssig, psykologisk udveksling at gøre men ofte også i symbolsk form via penge, især penge fra andre, som på een eller anden måde styrer ens liv, giver afhængighed og måske manglende selvtillid. Ligesom med Skorpionens tegn ligger også seksualitet i dette hus, her er så Saturns tegnposition et vigtigt led til at forstå den seksuelle dynamik og problematik. Der er tendens til hæmninger, fortrængte seksuelle temaer, måske tabuer eller uerkendte ting man reagerer på. Hele skabelsesprocessen, formeringen, fødslen ligger her såvel som dens modpol opløsningen, destruktionen, døden og atter opbygningen, altså genfødsel, en evig forvandlingsproces. Saturn kan være en stopklods, en hindring for disse processer eller være med til at give en vigtig erfaring med alderen.

Ottene hus er også huset for skjult magt, samfundets magtfulde strukturer, magtens hemmelige korridorer, med Saturn er der både mulighed for en stærk position inden for dette hieraki eller for stærke problemer netop med disse typer mennesker, autoriteter, faderfigurer og dermed selvfølgelig også den reelle fader. Ofte er han ikke til at nå, han er utilgængelig eller en stærk styrende magtfaktor man ikke åbent kan spille op imod.

Mange at tingene i ottene hus er angstfremkaldende, ofte fordi man fornemmer en gammel smerte, men ikke vil føle efter, netop fordi man på et eller andet (ubevidst) plan godt ved hvad det er, men fornægter dets eksistens. Åh nej ikke DET, alt andet, er ofte den følelsesmæssige reaktion på 8.hus temaer. Men i sidste ende glimter guldet, erkendelsen, indsigten og giver een en større forståelse for sammenhængen i ens liv.

Når Saturn som transit besøger vores 8. hus bliver der fokus på de netop nævnte områder, gamle glemte temaer dukker op af disen, det kan også være positve gamle temaer, gamle minder, evner, tidligere indlærte ting. Men ofte vil den første fase være vanskelig, ofte er der noget ubehageligt der rører på sig og kræver at man får kigget sig selv i øjnene. Forvandlingstemaer, fødsels/døds temaer, seksuelle temaer og forholdet til andres penge eller samfundets magtstruktur kan være aktuelt.

 

Saturn - dit ansvar - SKYTTEN

Saturn er den der i vores horoskop og liv sætter grænser, grænser for vækst, grænser for udfoldelse og kræver en seriøs, fornuftig og realistisk stillingtagen. Alt er ikke muligt i Saturns verden, der er faktisk meget der kan gå galt, den tror ikke på de umuligt skønne mål, på drømme eller forestillinger, men på konkrete situationer, på realiteter, på virkelighedens jordnære verden. Dette er for denne måneds tegn en stor udfordring, en irriterende stopklods for det frie, sjove flow.

Saturn i Skytten i fødselshoroskopet

Skytten sætter sig meget høje, frie mål, søger overblik, indsigt og udsyn, den maler helst med den rigtig brede pensel og tager generelt livet med en positiv, optimistisk indstilling, livet skal være sjovt, en legeplads hvor man kan boltre sig frit uden for mange restriktioner eller besværligt ansvar. Her kommer Saturn så ind og sætter en stopklods, en bremse på udfoldelsen og de utallige spændende muligheder som Skytten har øjnet. Saturn kræaver mere ansvar, mere modenhed og en vilje til at arbejde også med det der ikke morer een.

Med Saturn i Skyttens tegn blegner glæden, livsoverskudet og den naturlige begejstring man har med sig fra fødslen af. Træerne får ikke lov at vokse ind i himlen, som man ellers ønsker sig det. Den medfødte opdrift tøjres af besværlige realiteter. Alle de storladede ideer, forestillinger og ønsker står over for kravet om at blive realiseret, gjort konkrete, virkelige og det kan få mangen en "Skytteplan" til at falde til jorden. Skytten har en meget åben, umiddelbar ja nærmest troskyldig side som også bliver tvunget i en ganske anden retning, Saturn er nemlig ikke blåøjet, den ved hvad livet koster af besvær og hvor lidt man får for sine anstrengelser.

Altså lægger Saturn i dette tegn en dæmper på humøret, den ukuelige optimisme får sig nogle knæk, men modgang gør jo også stærk, hvis man ikke knækker helt og det Saturn giver her er en styrke i troen, når realiteterne ellers er taget i ed. Den giver fornuftig vækst, bæredygtige projekter og en seriøs søgen efter mening, efter visdom i sidste ende. Den maner til mere alvorlige tanker og Skytten har jo en trang til at filosofere og med Saturn her tænker man langt dybere, bliver mere struktureret og lader fornuften indtage plads ved siden af idealerne. De muligheder man kan se for sig bliver mere jordnære ganske vist men også mere holdbare og gennemførlige. Man tænker mere alvorligt over livet, dets muligheder såvel som begrænsninger.

Den åndelige søgen bliver mere alvorlig, man bliver mere arbejdssom, forventer ikke at tingene skal komme så let til een, lærer måske ligefrem tålmodighed. Først hæmmer Saturn alle de sprudlende, livgivende Skyttesider, men siden sørger den for fordybelse, ægte, seriøs stræben efter indsigt og visdom. I starten holder den sig til de traditionelle anskuelser, retter sig efter autoriteterne det være sig præster, lærere, guruer eller offentlige instanser, den tror på autoriteten, men ofte skal den så igennem en krise, hvor den smerteligt erkender at autoriteter ikke er alvidende, ufejlbare og den dogmatiske holdning får chancen for at ændres til ægte indsigt, at man finder sin egen spirituelle vej, at man erkender sin egen autoritet på området, en kamp mellem de indre værdier og de ydre meninger udspilles.

Saturn som transit i Skyttens tegn

I den periode hvor Saturn går gennem Skyttens tegn vil de ovenfor omtalte områder blive berørt. Det er en tid hvor den udadvendte, sorgløse og optimistiske holdning tynges mere til jorden, troen, idealerne og livsholdningerne stivner, testes, bliver tvunget til at være mere realiserbare. Glæden ved livet og troen på at der venter noget dejligt forude, tilliden til fremtiden kommer i alvorligt modvind, man skal gennem en krise for at se at også efter et uvejr er der en vej frem og at alle veje ikke er lige sjove, lette eller givende på kort sigt, men at der kan være en meningsfuld sti man må gå ad. selv om den er fyldt med torne og besværlige forhindringer. I sidste ende bliver man stærk i troen, hvad den end så drejer sig om.

Sidste gang Saturn var i Skytten var 1985-1988 ca. og næste gang den kommer her vil være i januar 2015 til december 2017.

Saturn i niende hus

Har du i dit fødselshoroskop Saturn stående i dit niende hus vil den sætte fokus på både en konkret fysisk side, fx. rejser, uddannelser, retssystemet, men samtidig også på en åndelig/spirituel eller intellektuel side, altså et ydre som et indre niveau. Saturn lægger igen sin klamme hånd på udviklingen, udfoldelsen og udbyttet af disse områder. Den forsinker, besværliggør men også disciplinerer og forarbejder så vi bliver bedre, klogere og med både en jordnær realisme og en åndelig inspiration i længden, men du må væbne dig med tålmodighed.

Dybest set er det meningen med livet vi søger her og med det fører tro, religion, politisk overbevisning, moral og etik, altså at forholde sig til livet, at tænke over det og tænke selvstændigt. Saturn har her en tendens til at oversætte den åndelige livsvisdom til regler, paragraffer og systemer som lukker den inde i små lukkede båse, tænker i strikte, logiske baner og overlader ikke noget til fantasien. Der kan være en benægtelse af den åndelige verden, en eensidig tro på videnskaben/det bevislige være dogmatisk og holde sig til de formelle ritualer uden at turde give sig i kast med troen på et dybere, indre plan. Man søger kontrol, sikkerhed og disciplin. Måske i en angst for ikke at have fod på tilværelsen, en angst for den spirituelle dimension.

Saturn går i 9. ind for milimeterdemokrati, retfærdgihed hvis man følger reglerne, den har dog også en dyb moralsk pligtfølelse, men går meget op i skyld og straf. Den mangler troen, håbet på fremtiden, på livet. Kan udvikle sig til en snævertsynet rationalist der tager skeptikerens rolle. Men den dybere mening lader sig ikke fornægte og med Saturn her sker der ofte det at man kommer ind i en troskrise, autoriteterne svigter, man skuffes og vender alt ryggen, tror ikke på nogen eller noget. Denne skuffelse sætter gang i en proces, en spirituel proces, en søgen efter sandhed eller måske i første omgang en søgen efter en anden faderfigur, en der ved og kan alt. Tabet af tro/tiltro/tillid, opgivelsen af støtten fra autoriteterne er dybest set starten på en individuationsproces, en proces hvor man søger sig selv og svaret på alle de indre spørgsmål. Og med Saturn her når man godt til bunds i tingene, men det tager sin tid. Alt har sin tid.

Nogle dykker slet ikke ned i denne verden men holder sig til den verdslige, tager sin uddannelse omend med forsinkelser, rejser omend nødigt så kun på det ydre konkrete plan.

Når Saturn som transit besøger dit 9.hus tager den hul på netop disse nævnte områder, en periode i dit liv bliver mere besværligt på det udviklingsmæssige plan, men giver en større seriøsitet og tålmodighed til at nå til vejs ende. Men vejen er brolagt med udfordringer når Saturn er medspiller. Uddannelser er i fokus og rejser med, retssystemet og trossystemer, hvad slags energi Saturn har med sig er så afhængigt af det tegn den befinder sig i.

 

Saturn - dit ansvar - STENBUKKEN

Saturn er knyttet til vores ambitioner, vores behov for at realisere os selv, at blive til noget, at have et formål og gøre nytte. Den er ansvarsbevidst og pligtopfyldende, alt der BØR gøres tager den på sine skuldre og pjank og pjat bliver helt elimineret. Den er de ydre konsekvenser af vores gøren og laden, altså også frugten vi kan høste, hvis vi har arbejdet for det og overhovedet i første omgang har puttet noget i jorden. I denne måneds tegn forstærkes alle Saturns sider for den hører hjemme her.

Saturn i Stenbukken

I dette tegn føler Saturn sig allerbedst tilpas, det er dens eget tegn og den svinger godt med de temaer der udtrykkes gennem Stenbukken. Det vil sige at den kører rimeligt positiv, at den ikke behøver at undertrykke visse egenskaber som i de andre tegn. Men den skal stadig arbejde med tingene, forædle og forarbejde for at blive den dygtige, kompetente ekspert på netop sit felt. Og adel forpligter jo, så den føler sig stærkt forpligtet til at yde sit bedste, er bange for ikke at slå til og kan i periode spænde ben for sin egen udvikling eller udvikle stive, strukturer, regler og systemer til at læne sig op af, når den er usikker på sin egen kompetance.

Den dybe samvittighed den lægger for dagen og den alvorlige, seriøse tilgang til verden kan virke som en hæmsko i de unge år, man kan virke som en dødbider der ikke tør tage selv den mindste risiko og som ikke viser følelser eller sårbarhed. Men med alderen bliver Saturn en rigtig ven, der er til at stole på, den giver koncentrationsevne, tålmodighed, selvdisciplinering, man bliver en god systematiker, bliver arbejdssom og når derfor de mål man har sat sig, støt og roligt. Man kan arbejde sig op til toppen og selv tage ansvaret for sit liv.

Man skal dog være opmærksom på ikke at stivne, låse sig fast, det er en side ved Saturn som er særlig stærk her, man finder en løsning og holder sig så for fremtiden ved denne ene mulighed og afviser andre muligheder, man fryser fast i rutine og konservatisme. Den kan også stræbe eensidigt efter ydre materiel sikkerhed og ikke acceptere den indre individuelle meningsfulde vej som ellers ligger og venter. Den bygger på erfaringernes sum og det er fint nok, men den visner og dør hvis ikke der bliver åbnet for nyt liv, for nye indput og tiltag.

Men Saturn er også de beskyttende grænser vi har som kan hjælpe med at stive os af når vi er usikre, være den struktur som bærer vores ideer når vi ikke har ordentlig fodfæste, være den selvdisciplin der lærer os at arbejde seriøse med stoffet til vi behersker det og den skygge der følger os, revser os og får os til at rette alle de fejl og mangler vi har så resultatet bliver noget nær det perfekte.

Saturn som transit i Stenbukkens tegn

I den periode hvor Saturn befinder sig i sit eget, Stenbukkens tegn, vil den lægge en tyngde på begreber som pligtfølelse, ansvarlighed, ambitioner og stræben. Man bliver mere målrettet og koncentreret om sin karriere, har behov for at yde noget og få anerkendelse for sin indsats. Man vil være god til at arbejde med langsigtede opgaver, med at koncentrere sig og vurdere realistisk og nøgternt. Man vil være mere stivsindet og bagstræberisk, læne sig op af autoriteter eller gamle erfaringer, man vil helst vælge det sikre og forudsigelige, men er til gengæld parat til med flid og ihrærdighed at nå de mål man har sat sig.

Der kan være en del forhindringer, besvær, barrierer, tidspres, forsinkelser og frustration når tingene ikke vil lykkes. Man er nervøs for at slå fejl, ikke at magte opgaverne og især at tabe ansigt herved. Den ydre, sikre, respektfulde fremtoning betyder meget og man lægger megen selvkontrol for dagen for at stå som et troværdigt, modent og ansvarligt menneske, der er sin opgave voksen. Dette bliver man også efterhånden som man påtager sig opgaverne, hvis man kan klare preset og forventningerne. I så fald er det en periode hvor man kan indfri sine ambitioner på et tilfredsstillende niveau.

Sidste gang Saturn var i Stenbukkens tegn var i 1988-1991 og næste gang vi møder den her vil blive i 2018-2020 ca.

Saturn i 10.hus

Dette hus er knyttet til vores ambitioner, til vores mål i livet, det vi stræber imod. Det viser vores status i samfundet, vores offentlige ry, offentlige image og dermed hvor højt oppe på rangstien vi formår at klatre. Her finder vi ære eller vanære, vores forhold til autoriteter og den ene af vores forældre. Dybest set er det formålet med livet, men her ofte afspejlet gennem karrierevalg, erhverv, præstation på det ydre, konkrete, materielle plan. Her viser vi hvad vi dur til, er kapable til og bliver accepteret for. Her prøver vi at stå som eksempel for andre til at efterfølge.

Saturn hører hjemme her, føler sig hjemmevant og får generelt ret gode, solide resultater. Men den kan have svært ved at komme igang fra start af, være hæmmet af angst for fiasko, for nederlag, for ydmygende situationer den ikke har kontrol over. Derfor søger den i udstrakt grad at kontrollere, have styringen, med fast hånd. Da den er bange for ikke at være dygtig nok, arbejder den ihærdigt på at blive bedre og her finder vi så efterhånden kapaciteten, den professionelle, kompetente autoritet på feltet, og ofte i en lederposition. Man bliver simpelthen dygtig af angst for ikke at slå til.

Med Saturn i 10. tager det tid at nå sine mål, der er barrierer der skal forceres, der er udfordringer, vanskeligheder og besvær med at få succes, igen også en angst for selve succesen. Men det betyder at man udvikler en særlig ansvarlighed, pligtfølelse, modenhed og evne til at vurdere realistisk. Man er god til at koncentrere sig, er flittig og vedholdende. Det er en langsom proces med at opbygge, tilpasse, afprøve, forberede, grundlægge, forstærke for at man føler sig sikker. Det er langtidsplanlægning, ikke de korte tidsfrister man arbejder med.

Man lærer at stå på egne ben og kun stole på sig selv, men ofte med et ledebillede fx. en forælderfigur som indre styrende faktor. Først er der ofte en ydre forpligtelse, men en indre motivation vokser sig stærk undervejs, man finde sin egen indre vej. Ofte er ambitionerne presset frem eller stimuleret af ydre krav.

For Saturn i 10. er det vigtig at opnå en position i samfundet der giver kontrol og magt, ofte bliver man konfronteret med muligheden for at miste denne magt igen, det kan få een til at låse sig fast i sikkerhedssystemer, regler, stivnede strukturer, fast styring i stedet for indre erkendelse af behovet for meningsfuldhed i livet, for respekt for det man står for.

Når Saturn i en periode kommer på besøg i ens 10.hus sætter den for en stund fokus på disse før nævnte ting. På karrieren, erhvervet, målet og de ambitioner man har. Man møder ofte en del modstand, fastlåste systemer, rigide regler og autoritetspersoner der lægger en hindringer i vejen. Men efterhånden hjælper Saturn een til en dybere koncentration, et fastere mål for øje og en evne til at realisere det. MAn vokser og bliver et mere modent, ansvarligt menneske.

 

Saturn - dit ansvar - VANDBÆREREN

Saturn er knyttet til struktur, planlægning og systematik, den skaber orden og fornuft med en stærk konsekvens og sans for det nyttige og relevante, den har kort sagt styr på det, derfor bliver det lidt af en udfordring at skulle tæmme denne måneds tegn, Vandbæreren, der har mange sprælske, frihedskrævende og impulsive sider. Men Saturn er for det meste sin opgave voksen, næsten for meget, det byder dens samvittighed den og også Vandbæreren har hang til struktur og system på sin egen helt specielle måde, så de til sammen kan finde en måde at fungere på.

Saturn i Vandbæreren i fødselshoroskopet

Vandbæreren ligger på nogle punkter langt fra Saturns domæne medens den på andre har ligheder, når Saturn står her vil den forsøge at hindre de egenskaber i at komme til udfoldelse som den ikke føler sig fortrolig med. Det vil være ting som frihed, selvstændighed, det at være unik, anderledes, utraditionel og original og hele det rebelske spekter som Vandbæreren kan levere. Saturn prøver at lægge låg på, at strukturere og regelsætte så der ikke bliver nogen frihed eller spontanitet tilbage. Vandbæreren lever dog godt med strukturer, den er ligesom Saturn god til at krystalisere, til sammen egner de sig til videnskabeligt arbejde, forskning, med en kølig, klar logik og en rationel, nøgtern tilgang til verden.

Vandbæreren er dog også et fast tegn og her vil den sammen med Saturn give en del stædighed, fastlåsthed, stive teorier, fixe ideer og hævde et behov for håndgribelige beviser. Meget vil foregå i tankernes verden, men Saturn vil sørge for at der bliver mere fornuft og ikke så meget fantasteri som Vandbæreren ellers kan flippe ud i. Saturn i dette tegn vil befordre praktiske eksperimenter, opfindelser, realisering af ideer, den vil synliggøre, materialisere sine ønsker, drømme, visioner og tanker. Ideerne skal omsættes i fornuftige tiltag, der skal være et klart mål.

Når man når til det punkt hvor man bliver ven med Saturn vil den arbejde med een, her vil den give en langt større frihed baseret på ansvar, give realisme til de mange projekter og bearbejde ideerne med fornuft. En sammensmeltning af konservative og progressive kræfter kan resultere i langt større alsidighed, man lærer at bruge sin erfaring som grundlag for nye tiltag.

Vandbæreren er også knyttet til gruppeaktiviteter, socialt samvær og humanitære interesser og her halter Saturn en del bagefter, den vil have en klar opdeling og rangliste, hvem har kompetance til hvad, hvem bestemmer og hvem er blot menig og modtager ordre. Men både Vandbæreren og Saturn har også trang til at være alene, stå på egne ben og klare paragrafferne selv, blot på hver deres måde.

Saturn som transit i Vandbæreren

Når Saturn i en periode gæster Vandbærerens tegn vil alle opleve en snert af de problematikker og muligheder som ovenstående er beskrevet, dem som har stærk fokus på dette tegn i deres horoskop vil selvfølgelig mærke langt mere end dem der ikke har. Det vil være en periode hvor friheden tøjles eller måske direkte undertrykkes, spontaniteten ligeså, der stilles krav om ansvarlighed om bæredygtige ideer og ikke højtflyvende drømme. Man bliver også konfronteret med sin rolle som medlem af et samfund, at man ikke bare kan gøre som man selv har lyst men at der kræves at man tager sine pligter og opgaver alvorligt. Der bliver slået hårdt ned på oprør og hele den alternative verden skal bevise sin værdi.

Men det vil også være en tid hvor man kan realisere nogle af sine ideer, konkretisere, opfinde, forske og analysere. Man er tvunget til at arbejde mere i grupper, få fællesskaber til at fungere. Man skal både selv kunne påtage sig et ansvar og også overlade det til andre når det er påkrævet. Finde ud af sin rolle i det fællesskab man er en del af, også det samfund man er en del af og i videste forstand den verden man er en del af. Der er fokus på det kollektive såvel som hvordan man klarer sig der som enkelt individ.

Man skal regne med en del besvær, barrierer, forsinkelser og tovtrækkeri på disse felter og opgør med autoritetsroller såvel egne som andres.

Sidste gang Saturn var i Vandbæreren var 1991-1993 og næste gang vil blive 2021-2023.

Saturn i 11.hus

 

Dette hus er knyttet til vores måde at skabe sociale forbindelser på, til vores forhold til venskaber og generelt til vores evne for at indgå i bredere gruppesammenhænge. SAturn er kommet lidt på glatis her, for den er mere en ener og egentlig både sky, reserveret og genert så den føler sig helt malplaceret når den skal danne forbindelse med andre mennesker. Den søger ensomheden ofte af angst for at blive afvist, den har svært ved at være "ganske almindelig" og på lige fod med andre og vil ofte i starten mistro andre fordi den er bange for ikke at blive accepteret som et værdigt og gyldigt medlem af en gruppe.

Det kan være meningsfæller, interessefællesskaber eller politiske grupperinger eller som nævnt venskaber men alle steder føler den mere trang til at isolere sig end til at være med i et større fællesskab. Men det er her den har sin mission, den skal finde ud af at dele ansvaret, opgaverne og æren med andre i en større sammenhæng. skal lære at arbejde i en gruppe, at skabe sit eget sociale netværk og finde støtte og opbakning fra andre ligesindede. Den vil ofte få ansvarsfulde poster i foreninger, klubber o.l. men dybt føle sig akavet med sin manglende evne til at skabe kontakt, den vil ofte føle sig udenfor, som en outsider. Den har en evne til at stå alene, men mangler den naturlige evne til sociale kontakter.

Samtidig vil den også se op til andre autoritetsfiguerer på denne scene og langsomt modnes til selv at være een. I starten vil den have svært ved at etablere venskaber, men efterhånden vil den se det som en opgave og løse den ad praktisk vej, og finde varige, modne venskaber som stikker langt dybere og vil være et værdifuldt aktiv i dens liv. Den vil lære at føle sig som en del af et hele, at være en værdifuld brik i samværet med andre.

Saturn i 11. vil ofte starte med ritualiserede, formelle gruppekontakter, med faste regler, så man ved hvor man står. Det kan f.eks. være i loger o.l. men den udvikler en større indre sikkerhed og forståelse for det vigtige samspil mellem gruppe og individ. Den kan forvandle sig fra den ensomme ulv til den beskyttende patriark der tager andres sociale behov på sin kappe.

Når Saturn som transit går gennem ens 11. hus vil de samme temaer dukke op for en periode, man kan føle sig meget alene, udenfor og have svært ved at fæste tillid til andre. opleve svigt der får een til at vende sig mere indad eller fra det tætte venskab til en mere overfladisk kontakt til mange eller en større gruppe. Man kan få tillidsfulde poster, skabe faste rammer og orden i foreningsregi når først man er kommet gennem modstand. Man testes på sin evne til sociale kontakter, på at være en del af et større hele og give sit personlige besyv med til fælles glæde. Hvordan den mere præcist ytrer sig er så afhængig fra hvilket tegn den udspiller sin rolle og hvilke aspekter den har at spille med med de andre planeter.

 

Saturn - dit ansvar - FISKENE

Saturn danner grænser, der enten beskytter os eller hæmmer os, forsøger at skabe struktur og styring i vores tilværelse som et forsvar mod kaos, den giver effektivitet og arbejdsomhed når den med flid og målrettehed søger at fuldføre sine opgaver. Den styrer os udenom mange faldgruber, men også uden om det der er sjovt, impulsivt og uforudsigeligt og levende. Den får os til at stivne og dø i gamle kendte vaner og holder os stærkt fast i den nøgterne, realistiske, materielle verden, får os til at holde os til de rutiner vi en gang har fundet funktionsdygtige. I denne måneds tegn får den sin sag for, for det står netop for mange af de ting den kæmper imod og forsøger at holde nede, men på ganske få punkter har de et fælles anliggende, de er begge indstillet på nøjsomhed, askese og forsigtighed.

Saturn i Fiskene i Fødselshoroskopet

Som nævnt i tidligere artikler vil Saturn hvor den end er ofte først forsøge at lægge låg på de egenskaber det tegn den befinder sig i besidder, siden vil den forfine, bearbejde og forædle dem så de bliver til stor nytte for een gennem livet. Fiskenes tegn rummer mange sider som Saturn har svært ved at forholde sig til. Fiskene står for kaos, for at give slip, flyde med, tage imod og føle. Den rummer al vores fantasi, drømme og dybe indre længsler, den er bøjelig, nogen gange svag og sårbar. Saturn vil med megen magt og styrke prøve at kvæle disse ting, den foretrækker realiteter og kontante beviser ikke vage formodninger og intuitive fornemmelser.

Det kan betyde at man i mange af livets tilskikkelser føler sig uværdig, ikke kan leve op til de krav man føler der stilles, ikke accepteres for de kreative, fantasifulde sider man rummer og må leve på andres præmisser. Man vil føle sig usikker, måske splittet mellem en længsel efter at give slip på det hele og en trang til at have det hele under fast kontrol. Der kan ligge en dyb sørgmodighed, et skjult sår, en melankoli man har svært ved at forstå. Man har let til at anskue tingene fra en pessimistisk og opgivende vinkel.

Saturn i Fiskene må lære at give afkald på sit kontrolbehov, at give slip og flyde med strømmen i stedet for altid at arbejde sig op imod den, med kravet om fornuft og ræson i sin hånd. Forsvarsværkerne skal også rives ned, selv om de beskytter de blødere dele, for de rummer en indsnævring, en hæmning og stivhed som holder livet ude.Man må lære at vise sine blide, bløde, sensitive sider uden angst for at blive angrebet og fejet væk. Man vil ofte føle sig afklædt, sårbar og uden beskyttelse, når man slipper Saturns kontrol som styrker een og holder een oppe, men ellers vil den langsomt kvæle følelserne, livet, det indre uskyldsrene barn, den indre spirituelle spire og søgen efter forståelse, fred og visdom. Den vil standse eller blokere den indre søgen efter livets dybe mysterier. For i Fiskene er det mere den spirituelle søgen end den materielle forankring man ønsker.

Saturn i Fiskene giver een en stærk samvittighedsfølelse, måske for nogen nærmere end latent skyldfølelse, et tungt ansvar man må tage på sig eller ansvarlighed der går meget længere end andre vil finde på sin plads. Når Saturn giver sig og arbejder med vil den give dybde, meningsfuldhed og en stærk indre stræben efter sindets sandheder, den giver alvor og fordybelse i sjælelige, spirituelle eller kreative, æstetiske, kunstneriske anliggender.

Saturn som transit i Fiskene

Når Saturn for en periode kommer på besøg i Fiskenes tegn vil alt den kommer i berøring med klinge på de samme temaer som er nævnt ovenfor. I større eller mindre grad vil den påvirke een, alt efter hvad den vil udløse i ens horoskop. Generelt vil der blive en stærk fokus på fordybelse og en trang til at gå væk fra de materielle, verdslige krav og finde sin egen indre, spirituelle sti. Man vil i en periode føle sig stærkt bremset af udefra kommende ting, arbejde sig gennem forhindringer som dog på længere sigt styrker een, så man har mulighed for at nå målet. Det er en periode til indre kontemplation, meditation mere end til ydre præstation.

Det kan også være en tid for hjælpearbejde, at ofre sine egne egoistiske krav for en dybere mening og for en større gruppe, at hjælpe folk i nød, at være den der værner og giver styrke og støtte, at være den faste hånd i kaos. Nogen vil søge isolation, være alene med sine grublerier, at trække sig tilbage fra hverdagens krav og stress. Andre vil gøre noget for andre, tjene andre eller et større mål. Andre igen vil realisere et kreativt potentiale, forsøge at leve deres drømme ud i virkelighedens verden. Nogle vil briste som bobler, for Saturn står for de ultimative realiteter, medens Fiskene vil levere det dybere drømmemateriale, fantasien, magien, myterne.

At give slip på materielle krav til fordel for spirituel visdom kan i sidste ende være testen. Sidste gang Saturn besøgte Fiskenes tegn var i 1993-1996 og næste den gang den kommer her forbi vil være i 2023-2025 i store træk, du vil kunne finde de eksakte datoer i en ephemeride.

Saturn i tolvte hus

Dette hus hører til livets skjulte regioner, det kollektive ubevidste, der hvor man ikke kommer langt med logik eller handling, men hvor en indre livsstrøm flyder ubemærket. Det er et område hvor man isolerer sig eller tvinges i isolation, det være sig via sygdom og hospitalsindlæggelse, kriminalitet og fængsling eller anden institutionsanbringelse hvor man mister sin frihed. Det er også den selvvalgte isolation f.eks. en klostertilværelse, ashrams eller på et psykisk plan det at føle sig alene, ensom og isoleret fra andre selv når man er iblandt dem. Saturn i dette hus forstærker isolationstemaet både det selvvalgte og det tvungne. Der er en følelse af hjælpeløshed, det at måtte overgive sig til stærkere magter, at ofre sig selv, sit ego for noget der er større.

Der kan være en følelse af at være lille, hjælpeløs, magtesløs, men det er svært at overgive sig, overgive kontrollen til andre, men det kan være vejen til større indsigt, at opleve at man ikke selv har magten, at man må tilpasse sig, indføje sig en større mening. Man er bange for at blive destrueret, men bliver i virkeligheden forvandlet. Man må i ensomhed søge den indre vej og give slip på magten, ærgerrigheden og den materielle status. Nogle gange er man fra barnsben blevet tvunget til at ofre sig selv, f.eks. for at tage sig af en syg forælder. Der kan ligge en intens understrøm, en følelse af skyld, som får en til at ofre sig men som også baner vejen for et ønske om at hjælpe andre i nød, en selvopofrelse, en altruistisk næstekærlighed.

Nogle vil føle at de betaler af på en gammel gæld, at livet har tvunget dem i denne retning, at de må ofre alt på et alter og stå tomhændede tilbage. Men der åbner sig en dør, en helt anden mulighed, en spirituel dimension. I dette hus behøver man ikke kæmpe, men skal lære at give slip, at slippe kontrollen, styringen, den materielle søgen og finde den spirituelle vej. Dette hus er til kontemplation, meditation, religiøs hengivelse. Det at tjene et højere mål, noget der er større end selvisk stræben, magt og position. Det er svært for Saturn for netop den søger så stærkt efter den sikre, magtfulde position. og det gør ondt når den er tvunget til at give slip og ofre sig. At give afkald på egne fordringer og den smerte tabet giver vækker dog den indre søgen efter sandheden, et tab kan være starten til forædlingsprocessen.

Selv om man ofte føler sig alene, isoleret er det dog også her at en dybere samhørighed kommer frem, en tilknytning ganske ubevidst til alt andet levende. Men så længe man holder fast i den materielle verden føler man sig forladt. Der kan med Saturn i 12. ligge en trang til at gemme sig, en angst for ikke at slå til i den virkelige verden, at føle sig magtesløs over for alle de krav som tilværelsen stiller især på det fysiske, praktiske, materielle plan. Men også en evne til at finde den indre mening i de ydre foretagender.

Når Saturn transiterer ens 12. hus tvinges man til at stille de ydre aktiviteter lidt i bero, hvis ikke man ligefrem er i hjælpeorganisationer. Man skal kigge mere indad og mærke efter om man nu også er på rette vej. Man kan i en tid føle sig mere isoleret eller af omstændigheder tvinges til at forholde sig mere i ro og tænke nærmere over tilværelsen. De ydre mål sættes til side for en indre ransagning.


Tilbage