StjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerne

Tillæg til Stjernerne nr. 1/2020 : Vædderens årshoroskop 2020/2021 inkl. dekanater

Af Horoskopbladet Stjernerne v/Brian Teglgaard

Vædderens årshoroskop 2020/2021

Gældende for perioden 1. april 2020 – 31. marts 2021

Generelt

Du går ind i den kommende årsperiode med udsigt til store og vigtige kursændringer. De kommer, fordi du har modet og styrken til at gøre noget ved det eller gøre endnu mere af det, du er god til – nemlig at sætte noget nyt i gang. En større kursændring kan du have foretaget først på året i eller omkring januar måned. I så fald er det vigtigt lige at lande i det nye, mærke efter om det er dig, inden du bare laver om igen. 

Det er igennem en usædvanlig lang periode, du har mere energi at gøre godt med. Fra slutningen af juni til starten af januar opholder Mars sig i dit tegn. Det vil være en periode, der giver dig et større fysisk overskud, men også hvor du kan vise initiativ og handlekraft. Du kan både imponere, men også støde folk fra dig med dit store drive, så det gælder om at være bevidst om, hvordan du bruge din energi, og hvor (og overfor hvem) du viser din styrke. Fra starten af september til midten af november, hvor Mars går baglæns, kan energien komme og gå. Bedst er det at være lidt mere tilbageholdende, ikke mindst fordi det er en periode, hvor du godt må passe lidt bedre på dig selv. Har du forsømt andre, imens du har været lidt for optaget af dig selv, så er det også, mens Mars går baglæns, at du kan indhente dette.

Når det gælder om at sætte dig mål – ikke bare for det kommende år – men generelt for det du gerne vil, så kan du have heldet med dig. Det er ikke det samme som at intet kan gå galt og at alt vil lykkes. Du er nødt til at være realistisk og meget gerne udøve en smule planlægning. Der er jo dem, der påstår, at held har med omhu og god timing at gøre. Den må du gerne tage til dig! Særlig gode perioder for timing ligger fra midt i juli til først i august og i oktober, hvor du så at sige har fingeren på pulsen. I første halvdel af april, fra midten af juni til starten af juli og det meste af november kan det, du giver din opmærksomhed, vokse. Men hvis ikke du føler dig på rette vej, kan det også blive perioder, hvor du sadler helt om. Du får brug for dine erfaringer og måske også for ny viden. Det kan få dig til at studere eller tage kurser inden for dit fag.

Står du i en situation, hvor du for nylig har lagt karriere og arbejdsmarkedet bag dig, kan du få en god start på dit ”nye liv”. Du finder noget, du brænder for. Det er også, hvis du er mere fri, du kan vende næsen mod udlandet – altså få mere rejseaktivitet ind i dit liv, og det starter allerede nu. I det hele taget kan du lade dig inspirere fra udlandet, og det gælder også den Vædder, der dyrker sin karriere.

Fra omkring juletid kan du få mere tid til de fællesskaber, du også gerne vil være en del af. Eller du kan prioritere, at det er, hvad du gerne vil. Hele december er speciel, og du kan både føle dig fri for nogle byrder, men på den anden side er der også et ansvar, du ikke kan komme uden om. Tiden bliver vigtig, og du må beslutte dig for, hvordan du bruger den bedst og på hvad. Det vil være oplagt at dyrke fællesskaber, du måske har forsømt. Det kan være det kollegiale, men også dem, der knytter sig til alt andet end arbejde, og derfor har med dine fritidsinteresser og vennerne at gøre. Friheden kan koste dig penge, og det vil du især opleve i februar.

Arbejde og økonomi 

Det er især på arbejdsområdet, du kan føle dig heldig, og sikkert også her du bruger ekstra meget energi for at opnå, hvad du gerne vil. Har du sluppet arbejdsmarkedet, handler det om at finde områder, du kan engagere dig i, og som giver mening for dig.  Giv dig bare god tid og brug året til en eller flere rejser, der kan være med til at give dig inspiration eller bare at mærke verden. Du kan også få lyst til at sætte dig på skolebænken, måske for at genoptage en gammel interesse.

De sidste par år har der hængt særlige tunge byrder på din skuldre, når det gælder karriereområdet. Her ved det kommende års start kan de føles meget mindre, men tro nu ikke, at alle trængsler er slut for denne omgang. Fra starten af juli kan du igen være hængt godt op, og det gælder frem til lige før jul. Det skal dog indskydes, at du sagtens kan være hængt op, fordi du knokler med det, du brænder for. Får du de resultater, du ønsker, kan du lægge endnu flere kræfter i. Nu er det ikke kun hårdt arbejde, og hvis det er, så bliver det trods alt belønnet både med arbejdsglæde og ekstra indtægt. Det kan du allerede få at føle eller se på din konto i april eller måske med den løn, der kommer til din rådighed omkring 1. maj.

Vækst og udvikling kan også præge dit arbejdsområde, og hvis ellers du har gjort dit forarbejde grundigt, er der næsten ingen grænser for, hvor ”stort” det kan blive. Men markedskræfterne er stærke, og det er ikke sikkert, du kan styre alt selv. Et eventyr kan slutte lige så hurtigt, som det begyndte. Især hvis du er selvstændig, kan du have meget på spil, og det kan give nogle store forskelle i, hvor meget du tjener og har til dig selv. På det område må du nok vænne dig til, at det mere er reglen end undtagelsen, også selv om du foretrækker stabilitet på dette område i dit liv. Sådan er virkeligheden bare ikke, og det gælder noget længere frem end dette kommende år.

Har du ønske om at skifte job eller måske at videreuddanne dig, er det godt at have øje for de muligheder, der opstår. Uddannelse kan der ligge i april, før sommerferien og til november. Får du ikke dine ønsker opfyldt, kan det også være tidspunkter, hvor du vælger at starte på noget andet. Især årsskiftet er interessant i forhold til, hvordan du skal videre. Her kan et nyt samarbejde eller et kapitelskifte, hvor du er, også være en mulighed.

Familie og kærlighed 

Meget af din energi og opmærksomhed er rettet udad og væk fra hjemmefronten, og det er derfor ikke her, dit primære fokus ligger. Du kan dog have foretaget vigtige dispositioner omkring dit hjem i starten af året, og især hvis du er flyttet, kan der stadig være meget praktik, du skal have på plads hjemme. I august kan det være godt at holde sommerferie, hvis du vil være sammen med andre derhjemme. Her blomstrer familieidyllen, også selv om det er din partner, der er den, der skaber rammerne. Når det gælder familieforhold, kan du opleve, at der sker meget mere hos din svigerfamilie end hos dig selv. Her kan der være behov for at du giver en hånd med.

Er du opsøgende for at finde kærligheden, er foråret og især april en udmærket periode at få kontakt til andre i. Fra sidst i juni til starten af 2021 har du også gode kort på hånden, fordi du selv står stærkt. Du har ekstra god mulighed for at gøre ’reklame’ for dig selv. Men husk nu, at det hele ikke skal handle om dig, og det er vigtigt også at lytte og se, hvilke signaler andre sender til dig.

I parforholdet kan der blive meget at tale sammen om, og din partner er både parat til at tale og lytte. I perioden fra starten af april til starten af august er I på god bølgelængde og kan få vendt mange ting. Måske lyder det ikke så romantisk, og det kan da også være forhold som arbejde og særlige beslutninger i forbindelse hermed, du har brug for at vende. Men underkend ikke vigtigheden af at inddrage din nærmeste i dine beslutninger. Herved kan du få den opbakning, der måske skal til for, at du satser på andre fronter af livet. I november har din partner et større behov for selv at blive hørt. Hvis ikke du er særlig opmærksom på det, er det let at overse dette ønske, da det sikkert ikke vil komme som en direkte opfordring. På det tidspunkt kan I stå i hver jeres lejr, og det gør det lidt vanskeligere at se og forstå den andens situation og behov.

Befinder du dig der i livet, hvor det handler om at etablere familie, kan det at få børn blive et emne, der bliver bragt på banen – sikkert af din partner. Det kan blive aktuelt omkring juletid, og kommer ikke som en overraskelse, men som en opfordring til at tage det med i jeres fælles planlægning.

Vælger du helt at vende ryggen til kærligheden og fortsætte dit singleliv, er det godt med gode venner. Når du dyrker venskabet mere end du plejer, vil du også finde ud af hvem, der er inde i varmen og hvem der ikke er. Har du brug for at rydde op i din vennekreds, kan det ske sidst på året og de første to måneder af 2021.

 

Første dekanat (specielt for de Væddere, der er født i perioden 20. marts - 29. marts)

Frihed under ansvar

Her ved starten af din årsperiode er der fokus på dit 11. felt, der har med venner og fællesskaber at gøre. Saturn er fra slutningen af marts dukket op her, hvor den i første omgang gør sig gældende indtil 1. juli, og igen fra 18. december til 15. marts. Det betyder, at du kan opleve begrænsninger i dine fællesskaber, men også at du må lægge et større ansvar de steder, hvor du er sammen med andre.

Du vil helst ikke begrænses i at se og være sammen med andre trods de restriktioner, der kan være. Netop derfor kan du blive nødt til at tage foranstaltninger, der både kan virke begrænsende og besværlige. Det kan også gøre sig gældende på arbejdspladsen og især sammen med kollegerne. Det kan være besværligt at dyrker dine interesser sammen med andre. Efter sommerferien kan det igen blive lettere.

Saturn har også med dine arbejdsmæssige forhold at gøre, og med Saturns nylige tegnskifte kan der også være nyt på denne front. De mere faste rammer, du har arbejdet under, ser ud til at forandre sig, og det kan hænge sammen med tiderne eller den branche, du har med at gøre. Det gælder om at se nye muligheder, men også at der kan indføres nye og anderledes måder at samarbejde på. I første omgang er det ikke sikkert, du er så bevidst om dette, men det kan blive mere tydeligt, når Saturn før jul vender tilbage til Vandbæreren/dit 11. felt. Herved opstår det samme tema igen omkring din fællesskaber med andre. Det er værd at satse på de få udvalgte venner og - frivilligt eller ej - at begrænse dine sociale aktiviteter.

Gå-på-mod

I det kommende år har din planet, Mars sin retrograde periode, og den vil i mere end et halvt år befinde sig i Vædderens tegn! Det vil særligt påvirke dig, der er født i 1. dekanat i tidsrummet fra 28. juli til 15. juli. Det er en periode, hvor du kan befinde dig fint med at sætte nye ting i gang, og hvor aktiviteterne generelt er lige efter dit hoved.

I det angivne tidsrum – måske lige før din sommerferie - kan du indhente meget af det, som foråret har forhindret dig i at nå. Det er nu, den skal have en ordentlig skalle! Har din personlige træning og motion været det, du er kommet bagud med, har du nu både energien og overskuddet til at komme godt fra start her.

Fællesskaberne udvides

En anden kortvarig tendens, der gør sig gældende for dine ven- og fællesskaber, er Jupiter, der dukker op i dit 11. felt. Den forsøger ikke at begrænse, men derimod vil den gøre det lettere at udvide din omgangskreds. Jupiter befinder sig her fra 20. december til 31. januar, så det er en kort visit!

Med de begrænsninger, du kan have oplevet på det sociale område, kan det opleves som en stor befrielse igen at gøre, som du næsten har lyst til. Der er en munter, sjov og befriende tone, der hvor du er sammen med andre. Det er svært at afgøre, om det er dig, der smitter dine venner eller om det forholder sig omvendt. Men hvorfor også bekymre dig om det, når det vigtigste er at være samme især omkring juletid, og perioden derefter!

Økonomisk nyt syn

Her ved starten på din kommende årsperiode er Uranus stadig i dit 2. felt, hvor den både kan give dig økonomiske overraskelser og ustabilitet. Det er ikke helt nyt for dig, og i denne omgang varer det til først i juli. Uranus vender tilbage igen sidst i september, og endelig i april vil Uranus forlade dette område. Først på det tidspunkt vil du kunne kigge tilbage og se hvilke forandringer, der konkret har været tale om. Men indtil da må du tilpasse dig de forandringer, der kan betyde ændringer af dine økonomiske forhold.

Er du selvstændig, kan forandringerne virke endnu større, end hvis du er lønmodtager med de forholdsvise trygge ansættelsesforhold og arbejdsløshedsforsikringer, du kan gardere dig med. Det ligger ligesom i din natur, at du ønsker at spille ”sikkert” i forhold, der har med din økonomi at gøre. Derfor kan udefrakommende begivenheder virke forstyrrende, og det er altså ikke alle overraskelser, du kan sikre dig mod. Der ligger en opfordring til, at du går nye veje og tænker utraditionelt, hvis du føler dig presset på økonomien. Det samme gør sig gældende, hvis du arbejder på en vækst på dette område.

 

Andet dekanat (specielt for de Væddere, der er født i perioden 30. marts - 8. april)

En velkendt påvirkning, der dog er svær at se den konkrete virkning af, er Neptun i dit 12. felt. Den er virksom indtil slutningen af april og sidste gang fra 26. august til 22. februar. Det kan være en tid, hvor du kan komme mere i kontakt med din indre kilde og træffe beslutninger - ikke kun med dit hoved, men også med din mavefornemmelse. I løbet af de sidste år skulle du gerne være kommet tættere på det, du rummer inderst inde. Du begynder mere tydeligt at se denne udvikling.

Energien kan give dig en rejse på det indre plan, hvilket selvfølgelig kan være sat i gang af ydre påvirkninger. En større medmenneskelig forståelse kan opstå, og det samme gælder din lyst til at hjælpe, hvor du kan gøre en forskel.

Energiboost

Du kan selvfølgelig også mærke, at Mars, din plant opholder sig i dit tegn igennem længere tid. Særligt fra 16. juli til 5. august kan det betyde, at du befinder dig på toppen og kan klare langt mere end du plejer. Du er beredt og kaster dig ud i projekter, du brænder for. Din konkurrence- og kamplyst kan lyse ud af dig, men selv om du har energien, bør du dog også mærke efter, om det kan blive for meget af det gode. Hvis det er tilfældet, vil kroppen forsøge at sende dig signaler om dette.

I perioden 18. oktober til 13. november er Mars retrograd, og det kan især være i dette tidsrum, du skal lytte til dig selv. Her er det ikke tilrådeligt at fare for hurtigt frem, og dine nye gøremål bør du også holde igen med. Langt bedre vil det være at følge op på det, du har sat i gang, hvilket også kan spare på den energi, du har til din rådighed. Energien er der, du skal blot forsøge at dosere den i rette mængder og de rette steder.

Usikkerhed

Uranus når frem til dit 2. felt i starten af juli. Her står den frem til midten af oktober – i første omgang! Den vil nemlig vende tilbage i den næste årsperiode. Det eneste du med sikkerhed kan regne med er, at intet er sikkert, når det gælder din økonomi. Her kan det give tryghed i en usikker periode, hvis du har lagt noget til side for at imødegå, uforudsete situationer. Det kan være en periode med manglende indtægter såvel som ekstra udgifter. Nogle ting vil være svære at imødegå fordi de kommer som påvirkninger udefra, mens andre kan være en følge af tidligere beslutninger, du har truffet.

Dit forhold til penge og besiddelser kan ændre sig. På den gode side kan du finde ud af, at du behøver mindre for at føle dig tryg og tilfreds. På den anden side kan du gå i panik, hvis du ser værdierne forsvinde imellem fingrene på dig. Du vælger egentlig selv, hvordan du vil handle. Resultatet kan i bedste fald være en holdningsændring eller du kan gå helt nye veje for at tjene og opretholde en fornuftig økonomi. Du kan øge din opfindsomhed og kreativitet, når det gælder om at tjene penge.

Karrierefokus og fremtidsplaner

Der vil komme mere fokus på karriereområdet, og det kan naturligt hænge sammen med din økonomi som beskrevet ovenfor. Allerede i februar har dine mål, planer og din karriere fyldt rigtig meget, og det vil gentage sig fra starten af august til slutningen af oktober, hvor Jupiter befinder sig i dit 10. felt.

Der er ikke plads til luftkasteller i denne periode. Konkret arbejde, der giver fysiske produkter, du kan tage og føle på, vil betyde mest og have størst værdi. Det er ikke alt, du gør, som behøver at få et økonomisk resultat. Både i starten af august og i oktober er du meget disponeret for at gøre noget for andre. Afhængig af din rolle på arbejdsmarkedet kan det både være på tomandshånd, men også at hjælpe på et langt større plan. Måske går du ned i løn for at redde din arbejdsplads og dermed hjælpe dine kolleger. Eller det kan blive endnu større!

Fokus på venskaber

Fra 1. februar og årsperioden ud har du både Jupiter og Saturn bevægende sig i dit 11. felt. Du kan både opleve, at du kommer til at svigte gamle venner, men også at området med dine kontakter bliver endnu mere vigtigt for dig. Forhåbentlig kan du bruge mere tid sammen med alle i dit netværk, og i bund og grund handler det om planlægning. En forudsætning er dog også, at det til den tid er tilladt at være tæt forbundet.

 

Tredje dekanat (specielt for de Væddere, der er født i perioden 9. april - 19. april)

Hvor er du på vej hen?

Dette synes at være det overordnede tema for dig det kommende år. Det hænger sammen med, at hele tre indflydelser gør sig gældende i dit 10. felt, der viser retningen på dit liv. Er du erhvervsaktiv, vil det i høj grad være dit arbejde, der er under påvirkning. Du kan også under sådan en påvirkning vælge at forlade arbejdsmarkedet permanent, hvis du har alderen til det. Mål og planer kan ændre sig.

Kompromisløs

Pluto står i dit 10. felt hele det kommende år, og det kan give nogle af de største ændringer, men det kan vise sig som en langsom proces, da påvirkningen står på i flere år. Pluto har været her sidste år, så det er stadig en ny indflydelse. Hvis du ikke befinder dig på rette hylde, kan det betyde jobskifte. Det kan sådan set også lade sig gøre, selv hvis du befinder dig godt, hvor du er. I så fald vil det være udefrakommende forhold, der gør sig gældende. Pluto er kriseplaneten, og hvis der på dit job kommer krisestemning, kan det også betyde, at du må finde noget andet.

Du vil sikkert kunne kigge tilbage til januar, som et tidspunkt for forandringernes begyndelse, da dette i høj grad var et krisetidspunkt. Du kan have fået et forvarsel om, at det er på tide med et kursskifte. Hvis du kan se din arbejdsplads lide under en krise, kan det i bedste fald give dig et forspring til at søge i en ny retning. Et retningsskifte behøver dog ikke at ske med forudgående varsel, der er altså en risiko for at møde den side af Pluto, der kan virke som en stopklods, og det kan være i form af en fyring.

Lidt af det gode…

Jupiter kommer også på banen i dit 10. felt, og den kan opveje nogle af de ting, der både kan virke tunge og op ad bakke. Det gør bestemt ikke din ”vej frem” mindre vigtig, når Jupiter spiller med - faktisk kan det komme til at betyde ”alt” for dig. Jupiter gør sig gældende ad to omgange. Den står her fra 1. april til 2. august og igen 24. oktober til 19. december.

Både i april og juni/juli kan der stå meget på spil, og trods den gode indflydelse fra Jupiter kan der være en krisestemning. Den kan udspille sig på arbejdspladsen, men også hos dig, hvis du står i en situation, hvor du ikke kan komme videre. Perioden kan både opleves med mulighed for ekspansion eller det stik modsatte, der kan føles som at rende panden mod en mur. Du kan dog regne med, at du i nogen grad har heldet med dig, og det gælder om at stikke hovedet frem, når du kan ane, at det er tilfældet.

Den anden periode, hvor Jupiter er på banen, fra efteråret og hen til jul, kan indeholde særlige udfordringer og endnu en kamp, der skal overkommes. Det er særligt i november, du møder modstand. Er det noget, du før har kæmpet med, kan det være det sidste slag, du skal overkomme. En mulighed er også, at du ændrer retning.

Kampgejst

Din kampgejst er særlig udbredt i perioden fra 6. august til 17. oktober, og her kan lidt modgang ikke lægge dig ned. Du er udstyret med ekstra gå-på-mod og tager enhver kamp op, som du ønsker at kæmpe. Det samme gør sig gældende fra midten af december til starten af januar.

På det personlige plan kan du også have en kamp, du brænder for. Hænger det sammen med dit ønske om en partner, kan du være mere udadvendt i disse perioder, og det skal nok give resultat!

Flere ambitioner

Fra den 2. juli til 17. december er Saturn også på banen i dit 10. felt. Det kan vise, at du har ambitioner, du gerne arbejder videre med. Netop arbejde kommer du ikke uden om, og du kan ikke læne dig tilbage og forvente, at tingene kommer let til dig. Tiden er god for planlægning, også selv om du foretrækker mange aktiviteter som en spontan handling.

En vis tålmodighed er på sin plads, hvis du skal finde dig til rette i dit job eller med dine mål i det hele taget. Tingene må have sin tid, selv om det kan være her, du bliver udfordret, fordi du gerne vil se hurtige resultater. Men du befinder dig ikke i en ”hurtig verden”, og det må du forene dig med.

Det indre

Neptun i dit 12. felt søger en mening efter alt. Den opfordrer dig til at komme i kontakt med dit indre jeg, være mere fintfølende og bruge hovedet mindre og hjertet mere. Måske er der en større mening også med de udfordringer du nu kan møde på din vej!


Tilbage