StjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerne

Jesper Theilgaard - Musikalsk meteorolog

Af Lillian B. Jensen

Vi kender ham fra vejrudsigten på DR, hvor han stilfærdigt, seriøst og charmerende giver sit bud på den kommende tids vejr. Vi har fået hans data og kan tage et kig ind i horoskopets tendenser. Meteorologi er et videnskabeligt studium af vejrfænomener, med en masse variabler og ubekendte i ligningen og med det formål at kunne forudsige kommende vejrtyper ofte i ret detaljeret grad. Lyder det bekendt for en astrolog? Jeg tror astrologer let kan identificere sig med meteorologer, mens det omvendte nok ikke er tilfældet.

Jesper Theilgaard har været så venlig at opgive sine fødselsdata til denne artikel, men pointerer, at han ikke tror på astrologi. Det forhindrer os ikke i at tage et lille kig på, hvad horoskopet kan fortælle os om denne person.

 

Jesper Theilgaard kendt fra Vejrudsigten på TV

Den venlige Vægt

Det umiddelbare indtryk, når Jesper dukker op på skærmen, er en meget høflig og sympatisk person, der stille og roligt guider en igennem de kommende vejrfænomener, med et lunt glimt i øjet og med en stærk faglig baggrund.

Astrologisk er dette fint vist i hans Vægtascendant med herskeren Venus i tæt sambestråling med Saturn (se horoskopet side 6). Vægten, der giver det milde, behagelige, kompromissøgende væsen man fornemmer, han har. Vægten giver charme, en venlig og vennesæl mand med pæne manerer. Vægten der søger balance, at gøre alle tilpas og at mægle i stridigheder i omgivelserne.

Den ellers så lette og luftige Vægtindflydelse får tyngde og alvor af Venus' samspil med Saturn. Saturn fordrer seriøsitet, ansvarlighed og realisme. Her ligger en saglig og nøgtern tilgang til livet.

Horoskopet rummer ikke planeter i jordelementet, som er det, der giver jordforbindelse, konkretiserer og konsoliderer, så netop Saturns stærke indflydelse på horoskopherskeren Venus er vigtig. Det er den, der giver forankringen i virkelighedens verden og en evne til at omsætte de mange tanker og ideer til praksis.

Koncentreret energi

Det spændende ved dette horoskop er de tre "klumper" af planeter i tre tegn, derved koncentreres energien om få fokusområder, hvad der ofte kendetegner en specialist eller i hvert fald en person, der er god til at fokusere og koncentrere sig om enkelte væsentlige områder. I Jespers tilfælde er det Vægtens tegn, Løvens tegn og Skorpionens tegn, der tegner billedet og med et enkelt modspil fra en Måne i Vædderens tegn. Vægten har jeg beskrevet en del af, men supplerende kan siges at med både Mars, Merkur og Neptun her udover ascendanten, er samspillet med andre mennesker en vigtig del af Jespers liv. Samarbejde, tilpasning og kompromisser vil være vigtigt. Når Mars er med i spillet, er det ikke bare en passiv tilskuer, men en aktiv og dynamisk aktør i at få fællesskabet til at fungere. Det er ikke den vattede udgave af Vægten, der er på banen, men en oprigtig fredselskende forhandler.

Her er det nok også lige på plads at nævne, at der er utrolig meget fast i horoskopet og meget lidt bevægeligt. Det vil sige, at han står fast, at han kan være meget stædig og vedholdende på godt og ondt. Og at han nogen gange låser sig for fast, ikke får givet slip og ikke bevæger sig videre før signalerne bliver meget konkrete og tydelige.

Jesper Theilgaards horoskop

Det dybe hav

Solen, Venus og Saturn står i det dybsindige Skorpionens tegn. Jesper rummer skjulte dybder, som er et fint modspil til Vægtens åbne lidt mere overfladebaserede verdensbillede. Både fagligt og personligt og især følelsesmæssigt er der et behov for at forske i de skjulte sammenhænge, at trænge ned og ind i mysterier og finde forklaringer. Der ligger et fint forskergen her, specielt med Saturn, som er den, der bevarer den kølige logik og styrer processerne med fornuft og selvdisciplin. Samtidig giver disse Skorpionplaneter et sikkert instinkt og nok også en anden dimension end den rent videnskabelige. Der er psykologisk indsigt og følelsesmæssige strømninger, der fører ham andre steder hen, end fornuften alene ville gøre det.

Det er dog også her, at horoskopets spændinger lejrer sig, et skisma mellem intellekt og instinkt/følelser. Men hvis intellektet styrer den daglige "køreplan", vil instinkterne i Skorpionen levere oplevelser og eftertanke, mulighed for fordybelse. Nu er Skorpionen trods sit vandislæt et stærkt analytisk og intellektuelt fokuseret tegn også, der er mange lag og ingen enkle sandheder.

Karismatiske Løve

Den sidste ophobning af planeter er i Løvens tegn, dette sprudlende levende ildtegn, der gerne vil bemærkes og ikke er bange for at stå frem, et element af "Showtime" dukker op, men ikke som det vigtigste, formidlingen af faget er vigtigere. Men Løveplaneterne giver karisma og en underholdende egenskab, som er god når tørt stof skal formidles og gøres enkelt og klart. F.eks. har Jesper skrevet flere børnebøger om vejret.

Det er ikke personlige planeter, der befinder sig i Løven, så de kendetegner den årgang af mennesker. Men spændende er Jupiters tætte konjunktion med Pluto, endnu et stædighedstegn, en evne til at bide sig fast og blive ved med en problematik, men måske også et problem med at se, når nok er nok. Men det forlener ham med en styrke og gennemslagskraft, som selv om den ikke er så synlig, ikke desto mindre giver ham pondus og sejhed til det lange ridt.

Månemodspil

Med en Vægtascendant er samspillet med andre mennesker et af de centrale omdrejningspunkter og derfor er 7. hus også en vigtig brik i mønstret. Her finder vi Månen som eneste faktor på du-siden. Månen er i Vædderens tegn, pioneren, den spontane, umiddelbare, kampklare, maskuline indflydelse, men den ligger på de andres banehalvdel. Det kunne betyde, at Jesper møder Vædderenergier i andre mennesker, dem han skal samarbejde med, partnere og i det hele taget andre mennesker generelt. Det, han møder, er den noget fremfusende, måske endda lidt aggressive, selvhævdende energi, som hans Vægtascendant kræver, bliver neddæmpet. Månens spænding til Mars forstærker dette. Der er et stærkt ping-pong-spil med omverdenen, som, når det er positivt, er en dynamisk udveksling, inspirerende samvær og stimulerende konkurrence. Men til tider er det en anstrengende affære med konflikter, der skal løses, grænser, der skal sættes og samarbejde, der skal stærke diplomatiske evner til for at få til at fungere, dette sid ste har han jo i overmål, men også evnen til at sætte en grænse, når det er på sin plads.

Frihed og råderum

Væddermånen er sin egen herre, har behov for at fungere på egne præmisser, få plads og frihed og gerne nyt land at erobre. Dette gentages i en lidt anden variant i Solens aspekt til Uranus, også her ligger et stort friheds- og selvstændigheds behov, et behov for distance, når man føler sig for omklamret, en evne til at bryde fri, selv om det stresser den flinke Vægt. Så der ligger en modsætning mellem det frie liv og det nære, omsorgsfulde og hensyntagende. Jesper rummer begge dele og det giver et utal af nuancer at spille på. Det leverer både konflikter, stress og udviklingspotentiale.

Men lad mig lige vende tilbage til Venus og Saturn, for her har vi fornuftens seletøj, der sørger for at tingene ikke glider ud af kontrol eller proportion, sammen med Vægtindflydelsen, som foretrækker balance. Denne kombination giver en meget stor grad af ansvarlighed og pligtfølelse, det er et menneske, man kan regne med, stole på og endda læne sig op ad.

Musik og æstetik

Jesper Theilgaard er også et musisk menneske, med over 25 år bag sig i korsang. I horoskopet ses det spejlet i Vægtascendanten, som er et æstetisk, kunstnerisk Venustegn. Solen er i en lidt svag konjunktion til Neptun, musikkens planet, og Venus sammen med Saturn (der ikke er særlig musisk!) giver ham mulighed for at forene sangen/musikken med erhvervet - meteorologien. Meget musik og mange af de danske sange har vejret som inspirationskilde.

Og hvor har vi så meteorologien i horoskopet? Jeg ser den i Uranus i 10. hus - erhvervshuset med en fin trigon til den lunefulde, omskiftelige Måne - akkurat som vejret - altid i forandring.

Det uforudsigelige vejr

Jeg kan jo også komme med en forsigtig prognose, ikke bare fem dage frem, men måske et år eller to. Det er rart at være forberedt og vide, om man skal tage paraplyen med eller måske skiene?

Jeg har ikke korrigeret dette horoskop, men har en forkærlighed for et snit syv-otte minutter før den opgivne tid. Men under alle omstændigheder har Jesper alle sine fire hovedakser i starten af kardinale tegn, og det betyder, at de alle får besøg af Pluto i den kommende tid, nok allerede har mærket en antydning her i 2008. Pluto gik i Stenbukken kortvarigt i starten af 2008 og igen for alvor i november, hvor den nu fortsat bliver.

Det kan betyde ændringer, forvandlinger, kapitelskift og balanceforskydninger på både erhvervsområdet, hjemmebasen (måske en flytning) på den personlige udvikling og på samspillet med andre mennesker. Pluto giver mulighed for en hovedrengøring, en renovering og en frisættelse af gamle glemte ressourcer. Noget gammelt dør/bliver smidt ud og nyt liv kommer til. Meget passende hed Jespers sidste nyudkomne bog "Verdens vilde vejr". Det kommende år giver en ret frisk vind, indimellem modvind, måske endda stiv kuling, men også et frisk nyt pust af liv.


Tilbage