StjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerne

Klimakonferencen - en voldsom udfordring

Af Lillian B. Jensen

København er i december centrum for en vigtig sag - klimatopmødet - vi ser her på horoskopet for dets start og slutning, og det lover kam til håret for diplomatiske kræfter. December måned har en meget vigtig begivenhed på tapetet, nemlig COP15 - klimakonferencen - i København, hvor man skal have en ny global aftale på plads til at erstatte Kyotoaftalen. Specielt vigtigt er det at få USA med, da de ikke hidtil har ratificeret klimaaftalerne. Med regeringsskiftet i USA og Obama ved roret ser den del lovende ud. USA er parat til at tage klimaet alvorligt.

En anden vigtig ting er Kina og Indien, der med deres store befolkninger og øgede materielle velfærd er potentielle store CO2 udledere. For at få en virksom aftale skal disse to store lande være aktive medspillere. Englænderene har tilkendegivet, at det skal være en ambitiøs aftale, ikke små lunkne ryk, der ikke batter i det store regnskab.

Starthoroskopet

Men hvad siger horoskopet for klimakonferencens start? Jeg blev noget overrasket, da det tonede frem på skærmen, selv om jeg i baghovedet havde fulgt Jupiter og Neptuns gentagne møder over året. Konferencen starter den 7. dec. kl. 10.00, og hvad enten den går igang på klokkeslettet, lidt før eller lidt efter, er det meget heftige spændinger, der er fremtrædende i starthoroskopet.

Merkur og Pluto er i en minutren konjunktion og ligger meget tæt på ASC. Hvis tidspunktet holder, falder de i 12. hus. Det tyder på meget stærke, fastlåste og kompromisløse holdninger, men samtidig også en intens vilje til at få gennemført de tanker, man har. Der er hverken vankelmod eller eftergivenhed her, så man må håbe, det er for det gode, for en sej men konstruktiv løsning.

På tidspunktet for konferencens start er der også et par akseaspekter: Saturn kvadrat ASC og Mars kvadrat MC, de lægger ikke op til nemme forhandlinger, men til sejtrækkeri, ufred og autoritets- og magtkampe. Hvis konferencen starter lidt senere får MC virkelig ørerne i maskinen med spændinger til Mars, Måne, Jupiter og Neptun. Disse aspekter vil under alle omstændigheder være på vej og dannes i løbet af den første tid.

Horoskop for COP15 Klimakonferencens start

Konferencens starthoroskop

Konflikter

Det vil sætte fokus på et andet vigtigt tema, der under alle omstændigheder ligger i horoskopet - oppositionerne mellem Mars/Måne og Jupiter/Neptun fra Løve til Vandmand.

Der vil tegne sig to lejre i opposition til hinanden, da det foregår i faste tegn, er det ikke så nemt at få ændret det stærke modsætningsforhold. Det kan dreje sig om egne særinteresser (Løve) i modsætning til fællesskabet, de globale interesser (Vandmand). Egoismen kontra altruismen, de konkrete tiltag kontra visionerne. Og der er langt mellem parterne. Så det tegner til at blive en konfliktfyldt, fastlåst sag, hvor man graver dybe skyttegrave.

Der er megen prestige på spil, lande der har brug for at få særstatus, lande der spiller med musklerne, men også folk med alt for vidtløftige og urealistiske forventninger. Jupiter/Neptunkonjunktionen, der kulminerer den 21. dec., er en vigtig medspiller i alle forehavender i hele december, og den øger de idealistiske holdninger, men giver i sig selv ikke håndgribelige resultater.

Afspændingen

Selv om det er svagt, er det på vej, aspektet, der kan redde situationen fra at gå helt i hårdknude. Solen og senere Venus vil, fra det optimistiske Skyttens tegn, gå ind og afvæbne konflikterne med sekstiler til Jupiter og Neptun og med trigoner til Måne og Mars. De står i 11. hus, hvor i øvrigt Jupiter hersker, så fællesskabet, ideologierne og det filosofiske overblik vil finde løsninger. Med de mange og meget tætte/akutte spændinger kommer dette diplomati på en alvorlig prøve, det bliver slidsomt arbejde. Der skal både konfronteres, så kraften bliver udløst, og der skal files og udvises fleksibilitet, så enderne kan mødes i fælles forståelse. Svært, men ikke umuligt, da der ligger en kolossal styrke og vedholdenhed også i spændingsfeltet.

Afslutningen

Konferencen løber over mange dage og slutter, efter planen i hvert fald, den 18.12.2009 kl. 16.00. Normalt vil jeg betragte et starthoroskop som det absolut vigtigste, men sluthoroskopet her er meget interessant, ja du har sikkert set med det samme, at netop Juputer/Neptunkonjunktionen, som nu er meget tæt, står direkte på MC, så dominant, som den kan blive.

Endnu engang bliver de samme spændinger dominerende, Saturn er atter i kvadrat til ASC og sørger for at holde igen (måske giver den et nedslående resultat?), Pluto står direkte på DESC, modsat ved starthoroskopet, der er nogle meget magtfulde kræfter, der griber ind og tager styringen. Man kan jo være bange for terroraktioner set i lyset af begge horoskoper, men det kan også "bare" være selve processen med at blive enige (det bliver de næppe) eller med at finde en brugbar strategi for klimaet, for der ser ret sort ud her.

Lyspunktet kommer så via Jupiter/Neptun, som trods spændingen til Mars, står i en position hvor de kan udmanøvrere de andre, de er højst på himlen, højst på dagsordenen og modtager nu sekstilen fra Venus, som har travlt med sine diplomatiske forhandlinger. Venus kan få enderne til at mødes, kan trods voldsom modvind bevare troen og optimismen, gyde olie på de oprørte vande. Mens Saturn slukker lyset og sparer på strømmen.

Horoskop for COP15 Klimakonferencens afslutning

Konferencens afslutning


Tilbage