StjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerne

Finanskrisen - Astrologiske forudsigelser, der holdt vand

Af Lillian B. Jensen

Det er altid nemmere at være bagklog og få hændelser og astrologi til at give mening, når noget først er sket. At forudsige eller give kvalificerede bud på fremtiden er straks meget sværere. Men faktisk har flere astrologer forudsagt finanskrisen.

I november 2007 udgav den engelske astrolog Lyn Birkbeck bogen: "Understanding the future" (forstå fremtiden), og heri gav han sit bud på fremtiden og beskrev den kommende økonomiske krise, inden krisen ramte os!

Bogen giver dig et helt billede af, hvad der vil ske, ikke kun den økonomiske side, men hvordan alt hænger sammen, og Lyn kommer også med praktiske og spirituelle råd om, hvordan man kan tackle en af de mest kritiske perioder i menneskets historie, som han kalder det. Fra nu og til 2020.

Pressens overskrifter lød for nylig: "Økonomisk og miljømæssig kollaps blev forudsagt af astrolog". "Overdreven materialisme når en kritisk masse. Det kommende globale økonomiske kollaps er et tegn på, at enten må vi dræbe den (materialismen), eller den vil dræbe os"

 

Hvad Birkbeck skrev i 2007

"Da vores tilværelse er blevet overmaterialistisk i en frygtelig grad, er det nødvendigt med et proportionalt chock, der kan få os til at vågne op og forholde os til det. Se på hvad der virkelig skaber materiel sikkerhed og stabilitet for hele verden og ikke bare for de få grådige.

Menneskets ustabilitet reflekteres i ustabilitet i planeten jorden, et stykke "fast ejendom" som ingen virkelig ejer. Faktisk er det jorden, der ejer os, og vi er undværlige, endda tvivlsomme "værdier".

Hvis ikke vi ser på økonomi og økologi samlet, vil der komme et sammenbrud enten i perioden 2008-2011 eller i 2018-2021 som begge rummer en større "Saturn/Pluto-storm". I det mindste vil den første periode vise os nogle ubestridelige advarsler om kommende sammenbrud".

Valget af Obama

"Alle bølgers moder", Uranus-Pluto kapitlet fra 2007-2020, der viser os tendenser, konflikter og muligheder, danner basis for følgende forudsigelse i bogen:

Under overskriften: Visionær person ønskes, skriver Lyn: "Denne verdens behov for en inspirerende politisk leder er, hvad de nuværende tilstande peger på. Min idé er, at når vi mangler en sådan figur, vil hun eller han "opstå". Denne person vil have ligeligt Uraniske og Plutoniske sider. Vil både have et genialt sindelag og en magtfuld personlighed. Det er derfor sandsynligt, at vedkommende skabte noget af vigtighed engang i tresserne eller var barn af den tids Uranus/Pluto-bølge. Den leder, der nu er behov for, får som opgave at forene verden og dens ledere mod et mål om global overlevelse. Af samme grund må denne person være et dybt spirituelt menneske".

Spekulationerne går nu på, om denne person er Barack Obama, og om han kan lede verden gennem krisen.

"Understanding the future" har undertitlen: En overlevers guide til at ride på den kosmiske bølge. Så ud over at ridse problemstillingerne op i sit scenario, kommer han også med ideér til løsninger og veje ud af krisen.

Uranus-Pluto cyklussen

Lyn baserer sine forudsigelser på Uranus og Plutos cyklus og mener, at de har sat en magtfuld "bølgebevægelse" i gang, en bølge, som allerede er på vej og som vil kulminere fra 2012 til 2014. I denne periode danner Uranus og Pluto kvadrat til hinanden fem gange. "Der indvarsles en periode, i hvilken vi som enkeltpersoner såvel som nationer må se i øjnene, at det er nu, vi må smede vores fremtidige skæbne. På kanten til en verdensomspændende miljømæssig katastrofe, økonomisk kaos og moralsk fallit er det nødvendigt med spirituel selvhjælp".

I en sammenligning med kvantefysikken demonstrerer Lyn, hvordan vi kan styrke vores sind til at kunne håndtere denne planetindflydelse. Hvordan vi kan rette kursen ind for vores egen og for jordens bedste. For at understøtte forståelsen af denne tid kigger Lyn også på fortiden på tidligere Uranus/Pluto mønstre.

Denne tids cyklus startede i tresserne hvor Uranus og Pluto sidst var i konjunktion i Jomfruens tegn. Nu er de på vej til næste vigtige og denne gang mere problematiske station på deres vandring, en kvadrat fra Vædder til Stenbuk. Plutos gang gennem Stenbukken, der allerede nu varsler stramninger, øget kontrol og fastere styring, bliver forstyrret af en rebelsk Uranus, der ønsker total frihed, ingen overvågning, ingen styring, og som er parat til at lave udbredt ravage for at nå sine mål.

Til sammenligning med det store krak og økonomiske kollaps i 1929, var der også da en Uranus/Plutokvadrat efterfølgende nemlig i årene 1932-33 fra Vædder til Krebs, altså faldt spændingen i den efterfølgende periode, hvor konsekvenserne af kollapset udspillede sig, men ikke under selve sammenbruddet.

Denne gang kommer aspektet også i de efterfølgende år med en kulmination fra 2012-14 og med fokus på de samme tegn - Vædder, Krebs og Stenbuk. Mayarnes kalender, der slutter netop i 2012, har givet anledning til mange spekulationer, og der er ingen tvivl om, at årene 2012-14 er vanskelige og medfører omsiggribende forandringer.

planetbevægelser Uranus Pluto Kvadrat 2012-2015

Kurven viser Uranus' og Plutos bevægelser i de kommende år

Tidsånden

30 års studier og praksis har for Lyn Birkbecks vedkommende gjort det klart, at planetære cyklusser i høj grad influerer på masserne og historiens gang såvel som på geofysiske begivenheder, som vejret og jordskælv. Planeterne viser os, hvilken tidsånd, der er fremherskende, og et af målene er at finde positive udtryk for den tidsånd, at være i samklang med tiden.

"Vi har tilsyneladende tabt vores fornemmelse for tidens/livets grundrids, og det er frustrerende, når man ved, at livet ikke er en tilfældig samling af uforbundne begivenheder. Der er en plan, og det er planeterne, der viser os, hvori den består."

Lyn Birkbeck har ikke kun skrevet sin bog for at forudsige kommende begivenheder, hans intention var at skabe bevidsthed om planetcyklernes indflydelse på vores spirituelle liv, vores bevidsthed, at blive fortrolige med de energier, de rummer. Han mener ikke, at der er et årsags-virknings forhold mellem planeternes cykler og begivenheder på jorden, men som med kvantefysikken betyder vores bevidsthed alt.

"Den magtfulde planetbølge (Uranus-Pluto-moderbølgen), som nu er på vej, stigende i intensitet og toppende i 2012-14 for derefter at ebbe langsomt ud frem til 2020, har faktisk en "nøgleintention": At slutte vores gamle form for bevidsthed, vores "Newtonske" lineære tankegang og berede fødslen for en ny.

Skønheden i denne spirende bevidsthed er, at du som individ kan gøre en forskel med hensyn til din skæbne. Du er ikke en uinteressant skakbrik uden indflydelse i et eller andet magtspil. For skæbnen er i sig selv en bølge eller flere bølgesæt, ligesom planetcyklerne, som er en resonans af skæbnen, og kan du komme i samklang med denne resonans, skaber du en forandring.

Så vi har magten til at ændre vores skæbne, men vi må forandre os og tage ansvaret og magten på os. Uranus/Pluto bølgen bringer os den forandring i vores bevidsthed, men hvis vi ikke indstiller os positivt på den resonans og lever efter den, efter tidsåndens hensigt, får vi en meget brat og ubehagelig opvågnen".

Per Henrik Gullfoss

For ti år siden, i 1998, bad den norske erhvervsavis "Dagens Næringsliv" astrologen Per Henrik Gullfoss om at prøve på at se 10 år frem og give et bud på erhvervslivet og økonomien i 2008. Forudsigelserne blev uhyggeligt præcise.

"2008 bliver året, hvor vi får gennemgribende forandringer. En ny restrukturering af erhvervslivet begynder. Meget vil falde bort. Sikre og faste værdier bliver vigtigere frem for at handle med papir-penge. 2008 bliver året, hvor det, som ikke har reel dækning, forsvinder. De, som har været optaget af nemt vundne løsninger, vil få problemer. Her er det ikke nok at pynte på tingene. Forandringerne vil helt sikkert blive grundige og vare til langt ud over år 2020," spåede Per Henrik Gullfoss dengang i 1998.

Journalist Gregers Ottesen fra Dagens Næringsliv spurgte så: "Antyder du et krak i 2008?"

"Der vil ske store forandringer, blandt andet med strukturerne på det økonomiske plan," svarede Per Henrik Gullfoss.

I dag er han egentlig lidt imponeret over sine forudsigelser: "Normalt kommer jeg ikke med spådomme. Det, jeg gør, er, at vejlede med hjælp til horoskoper. Men det er meget nemmere at spå om et land end om en person, det er meget mere præcist."

Astrolog Per Henrik Gullfoss kommer gerne med et bud på nye spådomme til Dagens Næringsliv: "Vi går en krævende tid i møde. Finanskrisen er indtil nu bare en forsmag på, hvad der kommer. 2009-2010 vil blive et hvileår, hvor man prøver at reparere de gamle strukturer med gammel medicin. Men når den ikke virker længere, tager krisen til."

Per Henrik Gulfoss fortæller også: "Det bliver en skummel tid. I 2010 vil Verden enten begynde en storstilet oprydning, når det gælder misbrug af magt og kamp mod forurening, eller det vil toppe i store destruktive konflikter mellem forskellige grupper af Jordens folk og interessegrupper internt i forskellige lande."

Per Henrik Gulfoss forventer at 2010-2012 bliver specielt svære, med store forandringer i magtstruktur og fare for ny agression, såvel indre som ydre konflikter og krige. Fødevaremangel i dele af verden kan også blive et stort problem.

Dagens Næringsliv konkluderer at det måske er værd at lytte lidt mere til spådomme end at tro på eksperterne.

Mayaernes kalender

Mayaernes kalender baseres på cykler inden i cykler inden i cykler.... Den største cyklus - det Platoniske år - på ca. 26.000 år er den cyklus, der afsluttes ved vintersolhverv den 21. december 2012. Det betyder, at der starter en ny 26.000 årig cyklus på det tidspunkt. Et ifølge Mayaerne meget signifikant tidspunkt, som altså kun sker hvert 26.000 år.

Mælkevejen og Ekliptika danner på himlen et kors, som Mayaerne betragtede som "det hellige træ", træets stamme (Axis Mundi) er Mælkevejen og hovedgrenen, der opdeler træet, er Ekliptika. Mytisk set forestillede de sig, at ved solopgang den 21. december 2012 vil Solen (faderen) rejse sig og forbinde sig til det hellige træs centrum, verdenstræet, livets træ.

Så Solen - bevidstheden - skal forenes med livet i denne nye startfase af det næste Platoniske år. En cyklus afsluttes, men samtidig begynder en ny. Og for at kunne ride med på bølgen må vi vide, hvad tidsånden har i posen til os. Velkommen til et nyt paradigmeskift

Astrologi - Finanskrisen - Maya kalenderen
Maya-kalender


Tilbage