StjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerne

Astrologiske grundbegreber og deres betydning

Af Lillian B. Jensen

Dyrekredsens tegn og huse kan anskues og inddeles på forskellige måder. Og helt naturligt er det først at se på polariteterne, hvor tegnene opdeles i to kategorier, der viser den Maskuline/Feminine balance i horoskopet.

OVERSIGT

POLARITETERNE

- DEN MASKULINE/FEMININE BALANCE I HOROSKOPET

Det første begreb vi møder når vi prøver at skelne mellem betydningen af de tolv tegn, er den helt enkle opdeling af tegnene i to bunker - en maskulin og en feminin. Denne todeling som nok må betegnes som noget grovkornet og alligevel signifikant virksom, beskriver en dualitet som vi møder overalt i tilværelsen. Begreber som nat/dag lys/mørke varm/kold osv. fortæller os om helt modsatrettede energier, som sætter hinanden i relief. På lignende måde er de maskuline og feminine energier i horoskopet stærke kontraster som viser os, hvordan vi møder tilværelsen, hvordan vi løser problemer og forholder os til hinanden. Lad os kikke på dem hver for sig og siden sammenligne dem.

DEN MASKULINE POL

Halvdelen af tegnene er maskuline, startende fra Vædderen og derfra hvert andet tegn. (Vædder,Tvilling,Løve.....osv.) Hvis du har mange planeter stående i disse tegn er du stærkest præget af det maskuline og det gælder hvad enten du er mand eller kvinde. Det maskuline præg gør een aktiv, handlende og udadrettet, man ønsker at gøre noget ved tingene, selv at tage initiativet og selv at styre. Man sidder ikke og venter på at tingene skal komme til een, men er selv den opsøgende part. Det er stærke typer, med gennemslagskraft og vilje, noget selvcentreret og knap så hensynstagende eller indlevende. Har man meget maskulint i horoskopet har man et stort behov for at realisere sig selv, at sætte sit præg på tilværelsen. Man ønsker at være fri og uafhængig og underordner sig ikke uden videre andre. Der er også en stærk fokus på det logiske, rationelle altså en lineær tankegang med klarhed og overblik, med sans for det teoretiske, abstrakte.

DEN FEMININE POL

Hvis vi ser på den feminine side i horoskopet, repræsenteret med de resterende seks tegn (Tyr,Krebs,Jomfru...osv.)så er det diamentralt modsatte egenskaber vi møder. Har du mange planeter stående i de feminine tegn hører du til de mere indadvendte typer, er modtagelig, passiv og afventende. Du har et større behov for ro, blot at være til, at flyde med og give slip. Det er mere hensynsfulde, tålmodige typer, der drager omsorg for andres ve og vel. Tilpasningsdygtige, men også vage og diffuse.Har svært ved at sætte sig selv igennem. Det indre liv bliver vigtigere end den ydre aktivitet. Samtidig er følelseslivet vigtigt, intimitet og nærhed, samt det at kunne identificere med andre giver en god social kontaktflade. Der er også en konkret, sansemæssig side, sund fornuft baseret på evnen til at opfatte ting i helheder, at kunne se den røde tråd. 

Stjernetegn - Maskuline og feminine

De maskuline og feminie tegn

UBALANCE

Hvis vi ser på problemsiderne kan overdreven hældning til en af polerne give et eensidigt billede af tilværelsen. På den maskuline front bliver man for dominerende, selvhævdende og udfarende, mangler evnen til at skabe et rodnet og at lade tingene vokse i deres eget tempo, altså presser man tingene igennem af bar utålmodighed.Modsat vil for megen fokus på det feminine skabe en tung og træg type som er meget afhængig af omverdenen for at kunne fungere.Her er der en tendens til at forpasse chancerne fordi man venter for længe, ikke tør tage chancer, men skal have både sikkerhedsnet livrem og seler.

OPTÆLLING I TEGN OG HUSE

En optælling af planteter i tegn viser os hvordan den Maskuline/Feminine balance er på et indre plan, hvordan vi inderst inde forholder os til tingene. Hvis vi laver den samme optælling i huse får vi et tilsvarende billede af hvordan vi bliver opfattet af omverdenen. (1.3.5.7.9.11. er maskuline/2.4.6.8.10.12. feminine)

SAMSPIL MELLEM TEGN/HUSE

Hvis man har en rimelig jævn fordeling både i tegn og huse, vil det sige man rummer begge poler og kan bruge dem i de situationer hvor de nu engang bruges bedst.Men er der en ubalance, er en af polerne udpræget stærk og dermed den anden tilsvarende svag, vil man lettere låse sig fast i eensidige holdninger og dermed få problemer når situationen kræver noget ganske andet af os. Et andet misforhold kan opstå hvis fordelingen i tegn og huse er væsentlig forskellig.

Eksempelvis kan vi forstille os en stærkt maskulint præget type i tegn, medens der i huse er overvægt af det feminine. Indadtil vil dette menneske føle sig stærk, med selvtillid, med vilje til selv at tage roret og et stort behov for at markere sig som selvstændig. Men det der vises udadtil, får omgivelserne til at tro at det er en sart mimose, man skal vise hensyn, gøre tingene for og det betyder at man ikke giver dem frit spillerum i det omfang de faktisk ønsker. Omvendt kan man forstille sig mange planeter i feminine tegn og dermed et sensitivt og indlevende gemyt, som har svært ved selv at tage initiativer, hvis der så er mange planeter i maskuline huse, opfatter omverdenen denne person som slagkraftig, stærk, en der selv kan tage affære. Vedkommende vil ofte føle at han/hun står i en situation han/hun ikke magter. Dette er selvfølgelig grove generaliseringer, men tegner alligvel et billede af de problematikker og muligheder der rejser sig.

TIDLIGE PÅVIRKNINGER

Det kan også være nødvendigt her at inddrage hele den kulturelle og den familiære påvirkning, som kan henholdsvis fremelske eller hæmme bestemte maskuline/feminine træk. Hvis man således er opvokset i en tid eller i en familie hvor man som mand ikke understøttes i at udtrykke feminine kvaliteter, som blidhed, sårbarhed osv. bliver man tvunget til at finde andre acceptable kanaler for de egenskaber man rummer eller de må undertrykkes helt.

VIGTIGT UDGANGSPUNKT, - UANSET KØN.

Selv om en mere indgående tolkning af horoskopet vil vise mange flere facetter og også på præcis hvilke fronter problemerne lejrer sig, vil denne enkle afvejning give ret sikre retningslinier for, hvordan det pågældende menneske instinktivt vil reagere i de fleste livssituationer. Måske skal det igen pointeres, at det ikke er afhængigt af, hvilket køn man er, selv om det bestemt også er en vigtig faktor, men at både det maskuline og feminine som begreb er noget, der er tilgængeligt for begge køn.

Visse horoskoper afspejler klart den Maskuline og Feminine polaritet. Her følger nogle eksempler:

DET FEMININE

De mest feminine horoskoper jeg er stødt på tilhører to mænd : Edgar Cayce også kendt som "den sovende profet" samt Nostradamus som vel næppe behøver nærmere introduktion. Begge mennesker som var i besiddelse af specielle psykiske evner. Edgar Cayce har ni ud af ti "planeter" placeret i feminine tegn. Hans specielle evne til at hjælpe folk med både fysiske sygdomme og psykiske problemer blev aktiveret medens han var i en tranceagtig søvn.

Som person var han meget beskeden, stilfærdig og selvopofrende, altid parat til at hjælpe. Han er nok især kendt for sine profetier om verdslige hændelser, som f.eks. de to verdenskrige.

horoskop for Edgar Cayce
Horoskop 1: Edgar Cayce
horoskop for Nostradamus
Horoskop 2: Nostradamus

Nostradamus er netop kendt for samme evne til at kunne forudsige begivenheder på verdensplan. Han har 8 planeter i feminine tegn. Han havde healende evner som han brugte sammen med sin medicinske uddannelse på at hjælpe sine medmennesker. Han beskrives som et venligt menneske, human og generøs overfor de fattige.

DET MASKULINE

På den aktive front møder vi en person som Johnny Weismüller alias Tarzan, han har 8 planeter ud af 10 i maskuline tegn og har da også for mange været indbegrebet af MANDEN, det vilde, upolerede og selvfølgelig stærke muskelbundt. Hvis vi bliver i samme bane er der Sylvester Stallone som prøver at give et image som stærk og mandig, kigger vi på horoskopet er der en lettere overvægt på det maskuline (7 planeter i tegn). Selvfølgelig er det roller de spiller, men det er også roller som de bliver identificeret med både offentligt og med afsmitning på privatlivet. Dette var et par eensidige eksempler, det maskuline er jo en hel del mere end bare muskler, men det var hvad der umiddelbart dukkede op.

Fra den hjemlige scene har jeg fundet to eksempler igen er det mænd som her gør sig bemærket. Poul Thomsen er et godt eksempel på den feminine pol, han har 8 planeter i feminine tegn (7 i feminine huse), prøv at sammenligne ham med Jarl Friis Mikkelsen! Her finder vi et stærkt maskulint domineret horoskop med 8 planeter i maskuline tegn og lige så mange i huse. Førstnævnte hører til den rolige, tålmodige type, nok en del mere indadvendt og sensitiv end han offentlig viser. Medens "Jarlen" er mere aktiv, rastløs og hurtig i replik såvel som i handling.

ET NATIONALT PRÆG?

Er lande også underlagt polaritetsbegrebet? En sjov ting er det i hvert fald at USAïs præsident Bill Clinton er stærkt maskulint præget med 9 planeter i maskuline tegn og netop udtrykker meget af den Amerikanske mentalitet. Ser vi derimod på Gorbatjov og dermed et af Ruslands talerør er vi kommet over i den Feminine pol, hans horoskop viser overvægt af planeter i feminine tegn ( 7 ) og den Russiske mentalitet er ganske anderledes end den Amerikanske.

EN GRUNDSTEN

Maskulin/Feminin polariteten kan ses som en rød tråd bag faktisk alle forhold der præger vores tilværelse, vi kan finde og genkende deres udtryksformer i vores dagligdag. Med en så enkel opdeling kan vi allerede på et tidligt tidspunkt sætte nogle rammer op for den videre tolkning af horoskopet. En grundsten er lagt og næste lag af tydningen kan bygges ovenpå.

horoskop for Johnny Weissmüller
Horoskop 3: Johnny Weissmüller
horoskop for Jarl Friis-Mikkelsen
Horoskop 4: Jarl Friis Mikkelsen
horoskop for Sylvester Stallone
Horoskop 5: Sylvester Stallone
horoskop for Bill Clinton
Horoskop 6: Bill Clinton
horoskop for Poul Thomsen
Horoskop 7: Poul Thomsen
horoskop for Mihail Gorbatjov
Horoskop 8: Mikhail Gorbatjov
 

De fire elementer

 

-ild jord luft vand

Bruger du Ild-, Jord-, Luft- eller Vandenergier? En simpel optælling af elementerne giver svaret!

Polariteterne har vist os et grundlæggende tema - om vores baggrundsmusik spilles i dur eller mol, men denne dualitet kan yderligere differentieres. Strømmen deler sig endnu engang og viser os flere facetter, Det Maskuline princip viser os to forskellige ansigter og det Feminine ligeså. Selvom grundtonen er anslået er der forskellige udtryksformer. De Maskuline tegn spalter sig ud i Ildtegn og Lufttegn og viser to væsensforskellige måder, at forholde sig til og bruge det Maskuline princip på. De Feminine tegn deler sig i en gruppe med Jordtegn og en gruppe med Vandtegn og er tilsvarende forskellige måder at administrere de Feminine energier på.

Grundlæggende har de fire elementer en stærk gennemslagskraft, vi møder dem i flere psykologiske systemer, hvor man forsøger at gruppere menneskeheden og de har dannet basis for mange filosofiske betragtninger. De er let at genkende og forholde sig til i deres fire farverige skikkelser. Vi vil senere tage en lille afstikker ind på de psykologiske teoriers domæne, men først og fremmest skal vi lære astrologiens fire typer at kende.

De tolv tegn fordeler sig med tre i hvert element:

Ildtegn

Her finder vi Vædderen, Løven og Skytten der som fælles omdrejningspunkt har Ildenergien. Selv om de igen har hver deres måde at forvalte ildenergien har de også deres fællestræk. Har man mange planeter placeret i Ildtegn vil man kunne karakteriseres som en Ildtype.

Ildpræget vil give en en stærk drivkraft, energi og enthusiasme. Generelt har man en god tro på egne evner og er ikke bleg for at henlede opmærksomheden på sig selv. Der er et stort behov for at gå foran, at bestemme selv og være uafhængig. Man elsker at vise hvad man duer til, er præstationsorienteret og konkurrenceminded. Man er god til at tage konfrontationer men ikke særlig god til at lytte eller indleve sig i andres situation. Man har en stærk gennemslagskraft og vilje. Mange af aktiviteterne foregår på et fysisk plan, man kan lide at bruge kroppen aktivt. Stærke ildtyper hader stilstand og begrænsning, de vil have plads omkring sig og luft under vingerne. Der kan være en tendens til at være impulsiv, dumdristig og søge spændingen for at mærke livet puls.

 

Horoskopets Ildtegn og Lufttegn

Lufttegn

Luftelementet er repræsenteret ved Tvillingerne, Vægten og Vandmanden. Har du mange planeter i disse tegn vil du være en Lufttype.

Lufttypen er stadig præget af det Maskuline, men her finder vi større fleksibilitet og tilpasningsevne. Hovedtemaet for Luft er kommunikation. Det spænder lige fra den lille sladder over hegnet til den intellektuelle debattør. Lufttypen er overvejende objektiv og mentalt vurderende. Alt skal helst kunne forstås med hjernen. Der er et stort kontaktbehov, nysgerrighed og åbenhed for alt nyt. Man er kvik, lærenem og hurtig til at tage en chance og til at ændre kurs hvor det måtte være nødvendigt. Det er ikke den store vedholdenhed og konsekvens vi møder her. Lufttyper har ikke så stærk gennemslagskraft som Ildtyperne og ønsker ikke konfrontationer. Men har et ligeså stort behov for frihed og råderum, mere på et mentalt end et fysisk plan. De er muntre, sorgløse og flagrer fra oplevelse til oplevelse uden at slå rødder.

Jordtegn

Jordtypen finder vi i de tre Jordtegn: Tyr, Jomfru og Stenbuk. Er det her du har de fleste planeter vil du være karakteriseret af dette element.

Med Jordelementet er vi gledet over i den Feminine pol. Et udpræget Jordmenneske er et solidt og fast forankret individ, der holder af en rolig stabil rytme og forudsigelighed i tilværelsen. Man søger trygheden frem for oplevelsen. Holder sig til de kendte stier. En vis træghed og konservatisme indfinder sig let. Hele den materielle, konkrete verden bliver vigtig. Alt skal helst være håndgribeligt og enkelt at forstå. Hellere et praktisk eksempel end ord og teorier. Det er kendsgerningerne der tæller. Det er nøgterne, realistiske typer måske med en hældning til den pessimistiske vurdering. Der er en sund jordforbindelse, god kontakt til den fysiske krop, men også en tyngde og tendens til at låse sig fast. Jord kan sagtens klare konfrontationer, krisesituationer selv om de ikke opsøger dem selv, det er robuste typer som stille og roligt rejser sig igen efter en nedtur. Jorden er vort faste anker i tilværelsens omskiftelige luner.

 

horoskopets jordtegn og vandtegn

Vandtegn

Vandelementet består af Krebs, Skorpion og Fisk, tre feminine tegn. Igen er det vigtigt at se på hvor mange planeter du har her, er der en klar overvægt, kan du betegnes som en Vandtype.

For Vandtypen er alfa og omega følelser. Den ydre verden, det konkrete og rationelle er ganske uden interesse. Men de indre psykiske strømninger, hjertets sprog og de følelsesmæssige dybder er centrale dele af Vandelementets udtryksform. Man ønsker også her ro og fred, men søger det ganske andre steder end Jordelementets fokus på det materielle plan. Her finder man en indre ro ud fra ens psykiske velbefindende. Vandtyper er meget indadvendte og kan bruge megen tid på drømme så de er svære at få kontakt med. Men vi finder også de meget hengivne, hjælpsomme, omsorgsfulde typer som skaber et socialt netværk, hvor man støtter og hjælper hinanden. De er meget modtagelige for indtryk, er selvopofrende og har ofte svært ved at sætte en grænse og få sagt fra. Det er i Vandelementet vi henter vores fantasi og billedlige forestillingsevne og hvor vi i stille stunder mærker efter hvad vi inderst inde ønsker os af livet.

Elementkombinationer

Nu er man sjældent en ren type, men en spændende cocktail af flere. Et mere kompliceret samspil mellem elementerne danner rygraden i vor indre psykologiske struktur. Og ligesom en stærk ophobning i et element vil dominere horoskopet kan en total mangel på et element være lige så signifikant.

Ild/Luft Et samspil mellem Ild og Luft vil selvfølgelig igen understrege den Maskuline pol. Det aktive, dynamiske kombineres med det mentale, bevægelige. Det er livlige, inspirerende mennesker, legebørn, med masser af ideer og enthusiasme men mangler stabilitet og vedholdenhed til at gennemføre de utroligt mange projekter der startes. De er hurtigt ude af starthullerne.

Ild/Jord Her kombineres det aktive, udadrettede, handlingsorienterede med det praktiske, konkrete og realistiske. Det skaber en meget energisk, vedholdende type, en slider som forstår at gennemføre de projekter der startes. Ofte meget magtfulde, stærke og dominerende mennesker. Fysisk og psykisk robuste.

Ild/Vand Her forenes det livlige, ildfulde temperament med det følelsesladede, sensitive og vi får stærke følelsesladede reaktioner. Man lever følelsessiden ud impulsivt og stærkt. Et dramatisk talent kan vise sig her. Men også den overdrevne, hysteriske reaktion. Der kan være en åndelig gejst, en stærk intuition, en evne til at inspirere og lede eller forføre.

Luft/Jord Her kombineres det intellektuelle, objektive med det konkrete, praktiske. Her finder vi rationelle, nøgterne mennesker der forstår at omsætte teorier i praksis. En kølig, logisk men også lidt beregnende type, som ikke lader sig ophidse eller begejstre. Ofte er det mennesker med teknisk snilde, fingernemme og konstruktive. De mange ideer får her et praktisk sigte.

Luft/Vand En lidt spøjs kombination hvor det objektive og det subjektive forenes, hvor hjerne og hjerte skal finde en dialog. Det er bevægelige typer, der er ikke så stor gennemslagskraft men en meget fin tilpasningsevne. Det er kontaktende, socialt engagerede typer. Ustabile da de er meget påvirkelige. Der er ikke så megen hold om tingene, men en rig, levende forestillingsverden giver fantasien vinger.

Jord/Vand Det er så en stærk fokus på det Feminine. Følelsernes verden kombineres med det konkrete, materielle. Dette er en langsom, rolig, vegeterende type, som hviler i sig selv men ofte mangler drivkraft og dermed bliver ret stillestående. Ofte er det mennesker med "grønne fingre" kreative og skabende i deres eget rolige tempo. Sansernes verden er stærk, så det sensuelle islæt finder vi også her.

Manglende elementer

Manglende elementer viser ofte hen til en svaghed, en ubalance som man på en eller anden måde må kompensere for. Det giver bestemte typer problemer med tilværelsen.

Hvis der intet er i Jord kan problemer bunde i en manglende stabilitet. Man har ikke rigtig fodfæste og har svært ved at få ting til at fungere i praksis. Der ses en mangel på konkrete resultater. Også den kropslige side kan blive neglicheret, de fysiske behov prioriteres ganske lavt. Den konkrete, fysiske, materielle verden er svær at magte.

Hvis man mangler Vand i horoskopet kan indfølingsevnen og situationsfornemmelsen ligge på et meget lille sted. Man har ikke så god kontakt til sine følelser, har svært ved at forstå dem og give udtryk for dem. De følelsesmæssige reaktioner og instinktive handlinger kommer ofte bag på een. Også her gælder det at man nedprioriterer hele det følelsesmæssige spekter.

En mangel på Ild vil ofte vise sig ved en mangel på gejst og interesse. Man involverer sig ikke så intenst eller passioneret, kan mangle inspiration. En lidt død, træg fremtoning kan blive resultatet. Man understøtter heller ikke så meget egne interesser, så selvtilliden eller selvfokuseringen er ikke så synlig. Den sunde egoisme er ikke så let tilgængelig.

Hvis det er Luftelementet der er blevet forfordelt og ikke er til stede kan problemet ligge i at forholde sig objektivt, analyserende. Man kan have svært ved at bearbejde ting mentalt, mangle udsyn og klarhed. Også på det kommunikationsmæssige felt kan man finde svagheder, man har svært ved at finde ord, at forklare sig og gøre sig forståelig. Man har svært ved at distancere sig fra tingene.

Balance

Hvis vi finder en nogenlunde ligelig fordeling af elementerne har vi en mennesketype som evner at spille på alle strengene, de står måske ikke så markant, men rummer så tilgengæld et utal af facetter.

 

Optælling af elementer

Optællingen af elementer i horoskopet er den sikreste vej til forståelse af personlighedens sammensætning. En ganske simpel optælling af, hvordan de ti planeter fordeler sig i tegn, vil give os et fingerpeg, der er stærkt nok. Du tæller hvor mange planeter, der er i hvert element og ser, hvor der er flest. Vil man have en mere nuanceret optælling, kan man skelne mellem planeternes indbyrdes styrke. Der er Personlige planeter, som er mere væsentlige end de Kollektive/Ydre planeter, og de kan dermed skilles i to bunker, og endelig kan man give hver enkelt planet point. Personlige planeter er Sol, Måne, Merkur, Venus og Mars. Kollektive er Uranus, Neptun og Pluto. En mellemstilling har så Jupiter og Saturn.

Hører du til dem, der kan lide at lege med tal og vil have en yderligere nuancering af planeterne, kan følgende pointsystem bruges:

  • Sol = 8
  • Måne = 7
  • Merkur = 5
  • Venus = 5
  • Mars = 5
  • Jupiter = 3
  • Saturn = 3
  • Uranus = 1
  • Neptun = 1
  • Pluto = 1

..og herefter følger en optælling af hvilket element, der så scorer de fleste point.

 

horoskop for Louis Pasteur

Lad os prøve et eksempel..

Se horoskop nr. 1 Louis Pasteur. Planeterne fordeler sig således i de fire elementer : Ild = 0 planeter, Luft = 1 planet, Jord= 8 planeter, Vand=1 planet, altså en særdeles udpræget Jordtype. Vil du have lidt nuancer på kan vi skubbe de kollektive planeter ud på sidefløjen og betragte de personlige, her er fordelingen : Ild = stadig 0, Luft = 1 personlig planet, Jord = 4 personlige planeter, og Vand = 0 (1 kollektiv) igen er det klart Jordelementet, der har føringen. Med point på får vi dette billede Ild = 0 point, Luft = 7 point, Jord = 31 point og Vand = 1 point.

Optælling i Huse Her bruger vi kun den rene optælling af alle planeterne på lige fod, da de i deres position i Huse er jævnbyrdige. Alle planeter vil i 1 døgns forløb gennemsnitlig befinde sig to timer i hver hus. Hvorimod der i tegnene er stor forskel på hvor længe hver planet befinder sig der. Månen 2-3 dage Pluto gennemsnitligt 20 år for nu at tage yderpolerne. Ildhuse er 1.5.og 9. hus. I vores eksempel er der 1 planet her (Pluto i 5.) Lufthuse er 3.7. og 11. her finder vi ikke mindre end 7 af planeterne i vores eksempel. Jordhuse er 2.6. og 10. ingen af planeterne befinder sig i disse huse. Vandhuse er 4.8. og 12. her er 2 planeter i vores eksempelhoroskop.

Resultatet er en stærk Lufttype på det ydre, konkrete plan og en total mangel på Jordelementet, som er så stærkt repræsenteret i tegn. Her er det et ganske andet ansigt der vises udadtil.

Horoskopeksempler

Lad os se om vi kan genkende de fire elementer hvis vi prøver kræfter med nogle offentlig kendte personers horoskoper :

 

Ildelementet:

her findes flere stærke autoritative figurer, f.eks. kejser Nero, Winston Churchill med 5 ildplaneter, men også mange kreative, temperamentsfulde typer. Vores hjemlige Søren Gericke er stærkt ildpræget (ild/vand) og den Engelske rocksanger Mick Jagger er blandingen af ild (fortrinsvist) og jord. Den Amerikanske rockguitarist Jimi Hendrix har 4 planeter i Ildtegn. Den Franske revolutionære leder Robespierre havde hele 6 planeter i dette element. Den Engelske kunstner William Blake med de meget stærke tegninger har fem planeter i Ildtegn (+ 3 i vand) et mere barsk eksempel er den franske massemorder Landru med ikke mindre end otte af planeterne i ildtegn heraf 6 i Vædderen.

Luftelementet:

på luftsiden møder vi rigtig mange forfattere her er Conan Doyle (4 luft/3 jord), Kafka (5 luft/3 jord), Simenon (6 luftplaneter), Agatha Christie ( også 6 i luft), Bertol Brecht (6), Dante (5), for at udplukke nogle. Vi finder også politikere, reportere og andre stærkt kommunikerende individer. Eksempelvis den Amerikanske præsident Dwight Eisenhower med hele 7 planeter i luft, den Polske præsident Lech Walesa (6), samt den Amerikanske borgerrettighedskæmper Angela Davis (6)

Jordelementet:

er stærkest repræsenteret ved Louis Pasteur med 8 planeter, et af hans kendetegn var en utrættelig evne til at arbejde. Et andet eksempel er Spies som forstod at omsætte sine talenter til kontanter (5). En matematiker og filosof Bertrand Russel med 6 planeter i Jord. Karl Marx (4)En forsker og psykiater som Stanislav Grof er også præget af dette element (4 jord/ 4 Vand) samt Freud med 4 planeter. I dette element støder vi også på en del malere: Picasso (5), Dali (4 jord/3 ild),Sulamit Wülfing (4) for at nævne et par eksempler.

Vandelementet

befolkes med mere følsomme individer, kunstnere, idealister og hjælpere her har vi Goethe (5), Michelangelo (6), Sai Baba (5), Nostradamus (5), og sjovt nok flere videnskabsfolk indefor det bakteriologiske felt Marie Curie (6), Jonas Edward Sack (6) Indenfor teater og filmverdenen møder vi f.eks. Mike Todd, Amerikansk impressario med 6 vandplaneter, og poeter som Elisabeth Barret Browning (5), Helen Keller (4).

Psykologiske modeller

Der er adskillige psykologiske teorier der rummer en firdeling, her vil vi kigge nærmere på to. Det er dog vigtigt lige at holde sig for øje at der er tale om forskellige systemer som giver inspiration set ud fra elementernes betragtning, men som ikke må tages for enslydende, de er ikke fuldstændigt analoge,som hånd i hanske. Indsigt i et system kan dog lette adgangen til andre.

Jung's funktionstyper og de fire elementer

Funktionstyperne

Jungs fire funktionstyper

Den kendte Schweizsiske psykolog Carl Gustav Jung delte menneskene op i fire grundtyper som i store træk matcher de fire elementer og i hvert fald giver inspiration og dybere indsigt i vores psykologiske måde at fungere på. De fire psykologiske funktioner er : tænkning, følelse, sansning og intuition. De har en rimelig god genklang i de fire elementer.

Tænketypen

Tænkning er en intellektuel funktion, hvor man søger at forstå tingene, man ræsonerer logisk, lineært og objektivt.

Føletypen

Følelsen er en vurderende funktion, om man synes om noget, er det godt eller skidt, om det frembringer en rar eller ubehagelig følelse.

Sansetypen (også kaldet realtypen)

Her vurderer vi med vores "normale" fem fysiske sanser, forholder os til realiteterne, en spade er en spade.

Intuitionstypen

Her opleves tingene intuitivt, instinktivt, irrationelt, her er ingen forklaringer eller vurderinger, det er bare sådan.

Sansningen fortæller os at noget eksisterer, tænkningen fortæller os hvad det er, følelsen om det er godt eller dårligt og intuitionen hvor det kommer fra, hvor det går hen.

Umiddelbart overlapper de to systemer hinanden fint, omend der også er divergenser. Jeg savner mest den mere rå, primitive, energiske kraft der også ligger i Ildelementet selv om der også er den intuitive udtryksform.

I Jungs teori er Ild/Intution og Jord/Sansning to modsatrettede typer som ikke kan fungere sammen og ligeledes er Luft/Tænkning i modsætning til Vand/følelse.

Hovedfunktion

Ifølge Jung er der en af funktionstyperne der har første prioritet, som bliver hovedfunktionen i ens liv. Det er den der ligger på rygraden og som man altid tyer til når noget skal gøres. Den er veludviklet og finpudset fordi man bruger den så meget og kender den så godt, problemet ligger så i den modsatte type, man har her en tendens til at neglichere eller fortrænge denne type, f.eks hvis Luft er hovedtypen vil man putte Vand ned under gulvtæppet og lade som om den ikke eksisterer. Ofte bliver så de egenskaber der er knyttet til den projiceret over på en anden, fortrinsvis partneren. Den fortrængte type vil ofte vise sig primitiv, uudviklet fordi man tidligt nægter at bruge den eller endsige se den i øjnene. De to andre funktioner vil være hjælpefunktioner som man kan bruge når hoved funktionen ikke slår til alene.

Den funtion som bliver sorteper kaldes den inferiøre funktion og den er det vigtigt at holde øje med for det er ofte den der er hovedårsag til de bryderier livet giver een. Er det Ild der er ens hovedfuntion vil det være Jord der bliver sat i skammekrogen og som hævner sig ved at spænde ben når man mindst venter det.

Nu er det ikke så enkelt at identificere ens hovedfunktion via horoskopet. En indikator kan være Solens position andre kan være ophobede planeter i et element, men det kan også ske at netop der hvor man har mange planeter er man tidligt i opvæksten blevet bremset og har måttet gemme et stort potentiale af vejen. En enkel metode der kan være ret så afslørende er at kigge på hvilke typer mennesker man tiltrækker sig, især dem man reagerer stærkest på, irriteres over ( hvorfor skal jeg altid løbe ind i aggressive, selvcentrerede chefer? eller hvorfor er mine partnere altid nogle pylrede skvat? ) og så sætte element på, der har du så din inferiøre funktion.

Hvad skal vi så bruge den funktion til overhovedet ud over at lade os genere af andres brug af den? Den viser sig ofte at være nøglen til vores problemer. Eventyrene viser det tydeligt: tag f.eks. Klods Hans eller lignende eventyr med en konge (hovedfunktion) og tre sønner, to dygtige, anerkendte (hjælpefunktionerne) og så problembarnet, dummeper, den forkætrede, uaccepterede (den inferiøre funktion). Det interessante her er at det altid er ham der løser kongens problem. Og som i eventyrene også i vores liv er det den funktion der kan genoprette balancen, det er i den vi skal konfrontere vores problemer.

Et eksempel

Hvis man har mange planeter i f. eks. Jord måske inklusive Solen, er der en overvejende sansynlighed for at Jordelementet/sansetypen er hovedfunktionen, som hjælperedskaber vil man så kunne bruge Vand/følefunktionen og Luft/tænkefunktionen, medens vanskelighederne vil indfinde sig i Ild/Intuitiontypens skikkelse. Det vil sige at man som grundtype er et roligt, sansende, praktisk gemyt som både kan bruge fornuft, ræson og intellekt når det er påkrævet samt indgå i følelsesmæssige relationer, selv om man altid falder tilbage på den konkrete, praktiske løsningsmodel for der ligger styrken. Vanskelighederne viser sig så ved en manglende gejst, indre drivkraft og evne til at se tingene i en større sammenhæng og man møder andre mennesker som udtrykker stærke Ildkvaliteter, som selvhævdelse, hurtig handling, sikre instinkter og fræk pågåenhed, enten på en måde som man beundrer (positiv projektion) eller som oftest på en måde man irriteres over (negativ projektion).

For den læser der er interesseret i en uddybning, vil jeg anbefale den Engelske psykolog og astrolog Liz Greeneïs bog "os imellem".

 

De fire elementer og Stanislav Grofs fødselsmatricer.

Den tjekkiske filosof og psykiater Stanislav Grof har også en firdeling, som kan give inspiration og dybere forståelse for den menneskelige psyke. Hans firdeling er baseret på selve fødselsforløbet og netop fødslen er jo et vigtigt punkt for den astrologisk interesserede. Her får vi en fin bekræftelse af netop fødselshoroskopets betydning. Selve fødselsoplevelsen er med til at danne vores psykologiske grundmønster. Vores fødselshoroskop er et øjebliksbillede på den situation vi var i ved fødslen og beskriver de omstændigheder vi kom til verden under.

De fire faser

Første fase er egentlig inden fødslen går igang, nemlig hvor vi er i livmoderen og alt er idel lykke (forhåbentlig). Man er her i en universal, uforstyrret tilstand, en total symbiose med moderen. Der er her både den "gode livmoder" og den "onde livmoder", den sidstnævnte giver samme symbiose, men af negativ art. Her er vi totalt afhængige.

Anden fase er veernes start, her bliver vi revet ud af den uforstyrrede tilstand. Ved veernes start er livmoderhalsen endnu helt lukket, der er ingen vej ud, trods det store pres. Her er vi nærmest fanget i en fælde.

Tredje fase, nu åbner der en vej sig ud og selve fødselsprocessen bliver mere dynamisk, aktiv. Barnet ( og moderen ) kan selv hjælpe til. Der er stadig et voldsomt tryk. For nogle er det en stimulerende fase, hvor de føler, de selv kæmper sig ud, for andre en destruktiv fase, hvor de føler sig mast og hevet ud.

Fjerde og sidste fase er selve fødslen, her kommer barnet ud i det fri og navlestrengen bliver skåret over og dermed også den tætte kontakt til moderen. Det voldsomme tryk ophører, men også den tryghed der lå i den fysiske kontakt. Den selvstændige vejrtrækning begynder.

De enkelte faser

Grof har et stort materiale af oplevelser hans klienter har leveret, fortrinsvist gennem sessioner med LSD-Psykoterapi. Disse har han grupperet i de fire kategorier, gennem dem har fødslens faser tegnet sig. Mange af klienternes oplevelse af egen fødsel er siden blevet verificeret. Med lidt forsigtighed kan man inddrage de fire elementer, men husk igen det er to forskellige systemer, der er ganske uafhængige af hinanden. Det følgende er min egen bearbejdning inspireret af Grofs tankegang. Hvor han præcis står kan du læse især i hans første bog "Den indre rejse".

Første fase

Her havde vi i den fysiske verden symbiosen med moderen, hvad enten den blev oplevet som positiv, paradisisk eller negativ, forgiftet. Hvis denne fase har været den stærkeste i forløbet, har man en trang til at vende tilbage til afhængighedsfasen, søger den ufortyrrede følelsesmæssige væren. Ofte er det mennesker der har svært ved at komme hjemmefra, slippe mors skørter og blive selvstændige. Parforhold eller andre nære forhold bliver af symbiotisk karakter.

Grofs Fødselsmatricer - første fase: Ekstase

Første fase - ekstase

Oplevelser stammende fra denne fase er præget af det æstetiske, smukke, uskyldige, uberørte. F.eks naturscenerier. Eller beskrives som Oceanisk ekstase. På den negative front er der følelser af forgiftning, følelsesmæssige omvæltninger og angst. Her træder Vandelementet samt planeten Neptun ind på scenen, gennem deres placering i horoskopet, kan vi drage nogle paraleller og måske forstå, hvad der på et dybere plan motiverer personen.

Anden fase

I det fysiske univers har vi her oplevet at presset fra veerne startede, men at vi var lukket inde og ingen udvej fandtes. Denne "ingen vej ud" oplevelse vil følge personen livet igennem i forskellige afskygninger. Hvis det er denne fase der har været den afgørende, vil det påvirke vores psykologiske konstitution stærkt. Det er mennesker der let løber ind i fastlåste situationer, både helt konkret: At blive lukket inde og i overførte betydning: At være i situationer man ikke kan se nogen vej ud af, ikke kan finde en løsning på.

Grofs Fødselsmatricer - anden fase: Ingen vej ud

Anden fase - ingen vej ud

Man tror ikke det nytter noget, er passiv, handlingslammet, føler ikke man kan undslippe "skæbnen". Oplevelser knyttet til denne fødselsfase bærer præg af lidelse, følelser af at være fanget i en fælde, at være spærret inde. Skyld- og mindreværdsfølelse er almindeligt.

Astrologisk vil vi finde genklang i planeten Saturn og til dels i Jordelementet, her er det mest Jordtegnet Stenbukken der kan bruges. Det er en forholdsvis negativ effekt, vi ser her. En positiv ville være evnen til at afgrænse, begrænse og strukturere, at finde sig tilrette inden for et lille område og udnytte det potentiale der lå her. Men de oplevelser Grof har samlet viser, at en oplevelse af ret ubehagelig art har været et stærkt gennemgående tema.

Tredje fase

Fødselsmæssigt kommer der nu skred i tingene, døren åbnes og man ryger ind i et stærkt tumultagtigt sceneri, man kæmper for livet, for at komme ud, for at slippe fri fra det jerngreb og stærke fysiske pres, uddrivelsesfasen er. Det er meget voldsomme oplevelser, der lejrer sig fra denne fase i ens fødsel. Det er vitterligt en livskamp. Vi har her både oplevelsen af styrke, at være uovervindelig, at kunne klare sig selv, at have kæmpet mod overmagten og have sejret. Det giver helt klart en god selvtillid og en tro på at det nytter at gøre noget aktivt i ens tilværelse. På den modsatte side har vi opgivelsen, at man ikke kan klare sig mod det enorme pres, at man bliver tvunget, mast og kvast mod sin vilje, at man ikke selv har styrke, evner eller mod til at klare tilværelsens udfordringer. Viljestyrken og selvtilliden lider et alvorligt knæk.

Grofs Fødselsmatricer - tredje fase: Uddrivelsen

Tredje fase - Uddrivelsen

Livet igennem oplever man situationer der bekræfter een i dette tidlige indtryk af egen styrke/svaghed. De oplevelser klienter refererer til fra denne fase er også voldsomme. Det er krig, mord, blodige ofringer, voldsomme slag, farlige, vilde, utæmmelige kræfter. Vulkansk ekstase, fyrværkeri, eksplosioner og ildebrande.

I horoskopet vil det være relevant at se på dels Pluto og Mars, da det er meget stærke kræfter, der er på spil og dels på Ildelementet. Generelt drejer det sig om følelsen af selvværd, af evnen til at stå på egne ben og stole på sig selv.

Fjerde fase

Endelig stopper presset, fra en intens livskamp hænger man nu i den tomme luft, er i en helt anden verden, adskilt fra moderen, skal stå på egen ben, skal trække vejret som et selvstændigt individ.

Grofs Fødselsmatricer - fjerde fase: Adskilt

Fjerde fase - Adskilt

Her oplever man friheden som både kan være euforisk og skræmmende. Sikkerhedsnettet er pludseligt væk, man skal forholde sig til en helt ny situation. Hvis denne fase har været særligt vanskelig eller vigtig vil oplevelser, der har paraleller hertil følge en. Pludselige ændringer, hvor man føler, man står helt alene og skal klare en ny og ukendt situation. Det kan være spændende, stimulerende eller frygtindgydende. Der ligger et tema omkring frihed, selvstændighed på godt og ondt. Vi har personen, der ikke tør binde sig, den der altid har en bagudgang eller den, der ikke ønsker et ansvar eller at forpligte sig. Ansvarsløshed. Modsat kan det også være den, der ikke tør slippe, men af "skæbnen" bliver tvunget ud i den slags situationer. Grof beskriver sine klienters oplevelser som værende følelser af medmenneskelighed, åndelige, spirituelle oplevelser, sansning af store rum, gigantiske haller, smukt lys, forløsning.

Her kan sammenligning med Luftelementet og planeten Uranus og en granskning af deres situation i horoskopet give yderligere forståelse.

Det er en fascinerende enkel og dog så nuanceret indsigt i den menneskelige psyke, vi får gennem Grofs fire fødselsmatricer og vigtigheden af det forløb vores fødsel har haft, træder tydeligere i forgrunden.

Dynamikker

-Kardinal, fast og bevægelig

En simpel optælling af planeter i tegn og huse viser den grundindstilling, den enkelte har dybt i sig, samt hvorledes denne bliver opfattet af omgivelserne.

Den sidste inddeling af tegnene i "familiegrupper" drejer sig om de tre Dynamikker eller også kaldet de tre Kvaliteter. De tre forskellige dynamikker er : Kardinal, fast og bevægelig. De kardinale tegn består af Vædder, Krebs, Vægt og Stenbuk een fra hvert element. De faste tegn rummer Tyr, Løve, Skorpion og Vandmand igen et fra hvert element og sidst er der de Bevægelige tegn: Tvilling, Jomfru, Skytte og Fisk ligeledes med en repræsentant fra fra hvert af de fire elementer.

De tre Dynamikker viser os vores livsrytme, hvordan vi gør tingene. Hvor elementerne mere var vores psykologiske type, er dynamikkerne måden vi udlever denne type på. Er du hurtig, målrettet, går lige til biddet eller cirkler du rundt om opgaverne før du går igang? Er du langsom, rolig, lægger een brik på ad gangen eller skal du altid have flere projekter kørende samtidigt? Vores daglige adfærd præges af den Dynamik der er stærkest fokus på i Horoskopet. Lige fra vores vejrtrækning til måden vi skærer ost på.

De tre typer:

Kardinal

Med stærk fokus på de kardinale tegn i Horoskopet har vi en hurtig og effektiv grundrytme, man sætter sig et mål og går straks igang, hvad der kan gøres idag det gøres idag, ingen grund til at opsætte noget. I de kardinale tegn finder vi styrke, gennemslagskraft, handling og initiativ. Man stræber efter noget og bruger gerne masser af energi og lidt (eller meget) albuer undervejs. Det er mennesker der markerer sig stærkt, man lægger mærke til dem, de sætter deres præg på omverdenen. De er meget nutidsorienteret samtidig med at de har et mål med tilværelsen. Vil noget med deres liv.

 

Horoskopets kardinale tegn og huse

Fast

Med vægten lagt på de faste tegn i Horoskopet har vi en ganske anden livsrytme og energi. Det er langsomme, rolige, seje tag, man giver sig tid, er grundig og vedholdende for ikke at sige stædig, træg og urokkelig. Her er også en styrke og energi, men den er mere i hvile, er bundet. Der er evnen (eller problemet) til at koncentrere sig om een ting, at tage skyklapper på og blive ved til den er færdig. Det er udholdende og stabile mennesker, også målbevidste men igen med en anden langsigtet og rolig rytme. Her har vi de faste vaner, inertien men også evnen til at fuldføre, at blive ved til sidste sten er lagt. Vi når det nok engang, hvad vi ikke når idag, når vi i morgen. Her er fokus rettet mod fortiden.

Bevægelig

Hvis de bevægelige tegn er i overvægt er livsrytmen let og hurtig, ikke særlig vedholdende, men livlig og omskiftelig. Der er smidighed, en god tilpasningsevne og fleksibilitet. Her er man nysgerrig, lader sig let påvirke til at ændre retning og mangler derved fasthed og konsekvens. Nogle bliver rastløse og gør aldrig tingene færdige inden nye projekter eller især ideer har vist sig. Meget foregår på et tanke eller fantasiplan, det er ikke her så vigtigt med konkrete resultater. Man er ofte kvik, lærenem, inspireres af nyt men forlader det ligeså hurtigt igen. Ofte er livet fyldt med så mange muligheder at man ikke kan vælge. Her fokuserer man mest på fremtiden.

Lige som med de andre grupperinger vi har set på tidligere, kan man også med dynamikkerne skelne mellem tegn og hus og dermed have en indre rytme (tegn) som kan være forskellig fra eller lig med den rytme man viser omverdenen (hus). Igen er det vigtigt at se om personen udsender signaler der svarer til det der er indeni ( overensstemmelse mellem tegn og hus) eller om man spiller efter andre regler når det gælder kontakten til omverdenen ( forskel mellem tegn og hus). De Kardinale huse er : 1.,4.,7. og 10. De Faste huse er : 2.,5.,8. og 11. De bevægelige huse er : 3.,6.,9. og 12.

Et eksempel

Har du meget fast i dit horoskop i tegn (mange planeter i faste tegn) vil din indre grundrytme være rolig, sindig og med vægt bag. Du har behov for tid til at løse dine opgaver så det bliver gjort grundigt og tid til at skulle omstille dig til noget nyt. Er der så vægt på de bevægelige tegn i huse opfatter omverdenen dig som langt mere fleksibel, hurtig og som en der elsker når der sker noget nyt. Mange sjove og besværlige situationer kan derved opstå.

Horoskopeksempler

Hvis du har behov for at afprøve teorien i praksis på et par kendte menneskers horoskop er hermed et lille udvalg. (Husk igen det er måden vi handler på mere end indholdet) Kardinalt prægede mennesker : Her møder vi Clara Barton stifter af Røde Kors med 7 planeter i kardinale tegn. Baudelaire, poet med ikke mindre end 8 planeter. Nostradamus som vi husker fra det meget stærkt feminint prægede horoskop har 7 planeter i kardinale tegn. Marcel Proust, forfatter har 8. og demagogen Rasputin har 7 kardinale planeter. Fast prægede mennesker : Her er Jung, psykolog med 7 planeter i faste tegn, Alfred Adler, psykolog har 6. (Freud er her også omend i lidt svagere grad med 5.) Lenin med 6. General Georges Boulanger har hele 8. Magikeren Aleister Crowley 7. Wagner, komponist 7. Bevægeligt prægede mennesker : Jane Austen, forfatter har 6 planeter i bevægelige tegn. Elisabeth Barrett Browning, poet også 6. Foster Dulles, diplomat 5. Neil Armstrong, astronaut 6. Galileo, astronom 6. Spinoza, filosof 6. Noel Coward, skuespiller 7. og flyvepioneren C.Lindbergh 6.

 

Horoskopets faste tegn og huse

Dilemmaer

Hvis vi i et tilbageblik ser på de fire elementer, så ser vi at de danner hvad der aspektmæssigt svarer til en trigon, et gunstigt aspekt til hinanden. Det vil sige at de understøtter og fremmer den samme energi. Det er dermed områder i horoskopet der er i balance indbyrdes.

Ser vi så på de tre Dynamikker, så er de i et spændingsforhold til hinanden, danner Kvadrater og oppositioner. Det vil sige at de grundlæggende er i konflikt med hinanden og det er denne konflikt der skaber dynamikken. Hver dynamik består af et Ildtegn, et Lufttegn, et Jordtegn og et Vandtegn altså fire meget forskellige indfaldsvinkler til tilværelsen er repræsenteret i samme Dynamik. Dynamikkerne viser derved områder i horoskopet hvor der er spænding, hvor der er konflikter.

Den Amerikanske astrolog Zipporah Dobbyns er gået i dybden med dynamikkerne, hun kalder dem de tre dilemmaer. Hvert dilemma/dynamik har sine problemtyper og sin egen måde at løse dem på. Dem vil vi kigge lidt på i det følgende. Vil du vide mere har hun beskrevet dem nærmere i "The Astrologers Casebook.

Det Kardinale Dilemma

Hvis man har fokus på de Kardinale tegn, i mindre grad de Kardinale huse eller man har spændinger mellem Måne, Saturn, Mars og Venus, altså herskerne for de Kardinale tegn, så har man et problemområde der skaber Kardinalt betonede konflikter. Det der kendetegner Kardinale konflikter er at de er åbenlyse, de er til at tage og føle på, man er ikke i tvivl når man har en krise. Det er stærke konfronterende kræfter som forårsager en forandring. De kardinale kriser får os til at gøre noget ved tingene, at handle. Er der et problem bliver det løst og det går bestemt ikke stille af.

De livsområder der bliver involveret er horoskopets vigtigste. Det er een selv, parforhold, opvækstbetingelser samt målsætning/erhverv. Det er konflikter mellem Vædderens behov for selvudfoldelse/uafhængighed, Krebsens afhængighedsbehov/følelsesmæssig intimitet, Vægtens frihedsbehov/ligeberettigelsesbehov og Stenbukkens behov for selvkontrol/pligt- og ansvarsfølelse.

Det Faste Dilemma

Hvis hovedvægten derimod ligger på de faste tegn, i de faste huse samt mellem herskerne over de faste tegn Uranus, Pluto, Sol og Venus er det ganske andre problemstillinger der viser sig. Her møder vi den fastlåste problematik, ting der er gået i hårdknude, dødvande og meget vedholdende magtkonflikter. Her er problemet en manglende evne til at give slip og styrken ligger så netop i at man kan bide sig fast og blive ved til det sidste. Det er meget stærke kræfter der er oppe mod hinanden og man kan slås med det samme tema livet igennem, det gentager sig i det uendelige.

De livsområder der bliver involveret er dels magt, position, værdier samt ikke mindst hele det seksuelle område. Det er konflikter mellem Tyrens behov for soliditet/materiel tryghed, Løvens behov for selvudfoldelse/anerkendelse, Skorpionens behov for styring/kontrol/selvbeherskelse og Vandmandens behov for forandring/frihed/lighed. Læg igen mærke til at det er behov fra hvert af de fire elementer: et ildbehov, Luftbehov, Jordbehov og Vandbehov der danner kernen i konflikten.

 

Horoskopets bevægelige tegn og huse

Det Bevægelige Dilemma

Ligger de fleste planeter i bevægelige tegn, bevægelige huse eller er der spændinger mellem Jupiter og Merkur, samt Neptun så er grundproblematikken bevægelig af natur. Det er derved knap så bastante eller stærke konflikter, problemet er netop at man bevæger sig let og ubesværet på overfladen. Her har man for mange jern i ilden, evner ikke at konkretisere dem, bliver diffus og adspredt/forvirret. Det er oftest konflikter på det mentale område eller konflikter mellem hjerne og hjerte. Tvilling/Jomfru er ræsonnerende tegn og Skytte/Fisk er idealiserende tegn og her sniger der sig en konflikt ind. Generelt undviger de bevægelige tegn når der er kriser, de ønsker ikke konfrontation men sniger sig udenom, spreder sig så intensiteten forsvinder.

De livsområder der involveres er som nævnt de mentale, intellektuelle f.eks. indlæring, hukommelse, kommunikation men også de trosmæssige livsholdninger, religiøsitet og livsfilosofi. Det er konflikter mellem Tvillingernes behov for alsidig viden/fri informationsudveksling, kvantitet Jomfruens behov for facts/nyttig viden/kvalitet, Skyttens behov for filosofiske overbygninger/søgen efter mening/tro og Fiskenes behov for følelsesmæssig hengivelse/intuitiv viden/spirituel tro.

De kardinale tegn giver os evnen til at starte og handle, de faste tegn giver os vedholdenhed og kontinuitet, de bevægelige tegn giver os evnen til af ændre os, søge nye veje. Problemerne opstår især når der er eensidig vægt på en af dynamikkerne, på bekostning af de andre. Dynamikkerne viser os således grundlæggende konfliktområder i vores horoskop men de viser også hvilke værktøjer, styrker vi har til at løse problemerne med.


Tilbage