StjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerne

Ascendanten - din maske

Af Lillian B. Jensen

Hvad betyder din ascendant?

Ascendanten er den maske, vi har på. Den er det rollespil, vi spiller - og det image, vi gerne vil kendes ved.

I horoskopet er Ascendanten det mest personlige punkt, som er helt afhængig af det tidspunkt vi fødes på, ganske få minutter senere har den flyttet sig og kan indtage en ny og anderledes stilling til resten af horoskopet. Hvor planeterne med hver deres hastighed bevæger sig rundt i dyrekredsen, varierende fra mange år til få dage, så er Ascendantens bevægelse anderledes hurtig, i løbet af et døgn har alle tolv tegn passeret den. Derfor er det vigtigt med et pålideligt fødselstidpunkt for at fastslå den eksakte position for Ascendanten.

Hvad betyder Ascendanten så for dig, hvad står den for? Ascendanten viser hen til vores ydre, synlige fremtoning, hvordan vi toner frem på "skærmen", hvad de andre får at se. Det er som vores dørskilt der siger noget om hvem vi er, men bestemt ikke viser hvad der gemmer sig inde bag døren. Det er etiketten på dåsen, medens indholdet, det vi dybest set er ses afspejlet i Solen som er vores indre kerne. Men Ascendanten er den port der åbner ind til os, den vej man skal for at finde frem til mennesket indeni.

Den er derfor et vigtigt bindeled fra den ydre verden til den indre, det er her vi har mulighed for at gå ud og møde verden. Asc. er den maske vi har på, det rollespil vi spiller, det image vi gerne vil kendes ved. Simpelthen hvordan opfører vi os, hvordan er vores adfærd, er vi direkte, åbne eller sky og lukkede, spiller vil stolte paver eller ydmyge tjenere? Det er hvordan andre oplever os, hvordan ville de karakteristere os? Ofte kan man gætte folks Ascendanttegn medens det straks er sværere med Soltegnet.

Den ydre opførsel er noget vi identificerer os med, en vigtig bestanddel af os som person, det er ofte en tillært adfærd som har vist sig gavnlig for os, som vi har haft glæde og nytte af eller decideret givet os mulighed for at overleve. Fx. ved flinkeskoleadfærd eller ved at slås for vores rettighed for nu at tage et par yderpunkter, det vil tegnet på Ascendanten vise os. Hvilket sæt roller har vi bedst kunne klare os med. Men Ascendanten giver os også mulighed for at spille på flere strenge, vise flere nuancer og få del i en livsstil som måske ellers ligger os fjern (dette selvfølgelig afhængigt af Soltegnet).

Ascendanten er også helt konkret vores fysiske krop, vores livskraft fysisk set, hvor megen energi, vitalitet, styrke og gennemslagskraft vi har og dermed også vores helbred. En stærk dynamisk Ascendant skal der mere en lidt baciller til at vælte omkuld medens en svagere fysisk konstitution er mere modtagelig og dette ses i tegnet på Ascendanten. Er du robust eller er du mere svag og modtagelig? og vores udseende..... er du en flot, stolt, diva der kan få omgivelserne til at gå i knæ? Er du et lille pjevs der kalder på mødrende omsorg. Er du rødhåret eller blond? For at kunne se udseendet i detaljer skal der en del flere faktorer til men hele stilen, det indtryk, man giver andre, er nemt at finde blot i tegnet på Ascendanten.

Der kan andre steder i horoskopet være ting der fremmer eller hæmmer det indtryk Ascendanten giver, hvis fx. sol og måne bakker op om det tema, der ses i Ascendanten, vil det blive fremmet særdeles stærkt, er der planeter i 1. hus og jo tættere på Ascendanten, desto vigtigere vil de også kunne farve med deres eget tema. Har man en Vædderasc. vil en Mars i farvandet underbygge kraftigt Ascendantens tema. Er der til gengæld en Saturn, lægges der en kraftig bremse på, og skulle det være Neptun så udvander den og blødgør det ellers så kraftige, stærke og vitale indtryk. På den måde vil der altid være et "men". Der er dog altid meget synlige udtryk for selve tegnet alligevel, blot skal det modifiseres i den retning planeten angiver.

Det første du møder når du møder et andet menneske er dennes Ascendant, du får et førstehåndsindtryk som måske ændres med tiden eller måske varer ved. Nogle mennesker føler sig nødsaget, begrundet eller ej, til at forstille sig, at spille for galleriet og bortlede deres opmærksomhed fra den egentlige person, der sendes misvisende signaler, man narrer fjenden, men også vennen. Det kan være i selvforsvar, det man i barndommen lærte at overleve ved og som måske nu er helt barokt og ikke fungerer tilfredsstillende, men nu er blevet vane, en fast del af een. Andre mennesker er helt åbne til langt ind i deres sjæl og Ascendanten er så en direkte adgang til dem, det kan virke mere ægte og ukomplicheret men mangler så nogle af de nuancer som hele skuespillet omkring Ascendanten medfører.

Hvis man indeni er en ret sensitiv person kan Ascendanten være en beskyttelse, en port der sorterer folk fra så kun de der vil een det godt får lov at passere. Nogen mennesker synes det er lokkende, spændende, mystisk hvis der er noget skjult, noget man ikke får direkte adgang til og som man skal undersøge, grave i eller analysere for at forstå. Nogle mennesker spiller med åbne kort andre med lukkede og der er et "publikum" til dem alle.

Kender du din Asc? Hvis ikke kan du få den oplyst på Astrolofonen, hvis altså du har et fødselstidspunkt. I de følgende artikler vil vi se på de enkelte tegn på Asc. men vi vil også kigge lidt indad og se den Solperson der står bag ved, vi kan ikke også tage højde for planeter og aspekter, som jo kan farve i anden retning, men du kan få en smagsprøve på hvad din Asctype er for én og måske genkende temaer fra dit liv.

OVERSIGT

Ascendanten i Vædderen

Med Asc. i dette ildfulde aktive tegn virker man på andre som en sprudlende dynamo, man melder ret åbent ud hvad man mener, har lyst til og agter at gøre og lægger ikke så mange hindrende hensyn for sig selv. Dette er selvfølgelig gældende hvis ikke der sidder en bremsemekanisme et sted i horoskopet så man ikke for lov at køre friløb. Det er nemlig hvad denne Asc. helst vil, ingen grænser, ingen hindringer, masser af plads og råderum. En vis portion modstand er dog ikke af vejen for man kan lide at præstere noget, at kæmpe for eller imod noget, at bruge sine kræfter på en sag. Ofte er det fysisk aktive og stærke mennesker som gerne selv tager initiativet til de projekter de er involveret i, der skal helst ske noget hele tiden for man er et driftigt menneske der ikke bryder sig om stilstand.

Man reagerer hurtigt og ofte lidt heftigt på ting, er noget utålmodig og impulsiv, virker urolig. Det er her lysten der driver værket, ens egne behov, så man kan virke som noget af en egoist men samtidig også som en livlig, spændende, dristig person, nogen gange lidt af en vovehals der skal prøve kræfter med ret udfordrende ting. Man er ret selvstændig og uafhængig, bryder sig ikke om bånd eller at skulle underlægge sig andre, især ikke autoriteter. Adfæren præges af hurtighed, styrke og lidenskab med en stærk gennemslagskraft og knap så megen hensyntagen. Man er åben, direkte og virker fyldt med selvtillid.

ASC i Vædder med Sol i Vædder

Når både Sol og Asc. er i samme tegn her Vædder, vil de forstærke hinanden, Solen vil her underbygge Vædderegenskaberne, give ekstra kraft og styrke, det der vises omverdenen er også det man dybest set er. Der spilles derfor med ret åbne kort, men til gengæld kan det så være ret eensidigt. Er Solen før Asc. (altså i 12.hus) vil det blive knap så udtalt, der er noget der holder een igen. Men ellers er det en meget handlekraftig og dynamisk person.

ASC i Vædder med Sol i Tyr

Indenunder den viltre, åbenmundede og hurtige facade bor en meget rolig, sanselig tryghedsnarkoman. Ofte vil Vædderens hasarderede, impulsive handlinger tones ned og den fysiske, praktiske side være fremherskende. Det kan være svært at forene behovet for aktivitet med behovet for ro. Der kan udvikles en stærk stædighed så man dels bliver bedre til at fuldføre projekter men også sætter sig på tværs som en prop.

ASC i Vædder med Sol i Tvilling

Denne Sol understøtter Vædderfarten, åbenheden og trangen til at bevæge sig frit omkring, men indenunder er man langt mere smidig og indstiller sig efter situationens muligheder og krav. Der er også et større behov for at kommunikerer, at tænke og suge ny viden til sig. Udadtil er man praktikeren. Her er en stærk nysgerrighed, et videbegær der driver een fremad mod nye oplevelser.

ASC i Vædder med Sol i Krebs

Her ligger et dilemma, for indeni er man ret følsom, med et behov for omsorg, nærhed og gerne tætte bånd, med den afhængighed det medfører. Men de signaler andre modtager viser et uafhængigt, frit menneske, der står på egne ben og ikke ønsker en hønemor i hælene. Der ligger dog i begge sider en styrke og gennemslagskraft, indefra er det blot følelserne der motiverer een.

ASC i Vædder med Sol i Løve

Her findes både ydre som indre livskraft, overskud, vitalitet og hvis den ikke andre steder fra er skadet, en uovertruffen selvfølelse. Det er et menneske der gør sig kraftigt bemærket, en som gerne kommer ud af sin dør og viser hvem det er. Der er pondus bag de hurtige fremstød, der er en stærk vilje og stædighed, krydret med varme, flammende, lidenskaber.

ASC i Vædder med Sol i Jomfru

Bag den frembrusende dynamo bor en forsigtigper, der har behov for sikkerhedsnet og fornuft, det kolliderer stærkt med den vovehals man giver udseende af at være. Til sammen er det dog et praktisk menneske der kan få noget fra hånden, der ligger en god portion arbejdskraft selv om den kan svinge lidt. Egentlig er man ikke så robust som dørskiltet viser, men er god til at tage sig af de skrammer som en Vædderasc. ofte får.

ASC i Vædder med Sol Vægt

Her er et paradoks som kræver en svær balancegang for indeni bor der en venlig sjæl, med trang til at tilpasse sig andres behov, en lidt vægelsindet diplomat der tager vidtstrakte hensyn, udadtil er det jo den store egoisme synes det. Man er ikke nær så fræk og pågående som andre tror, men Asc.en tvinger een ud af busken og får en til at bekende kulør, hvilket kan være sundt nok for en Vægt som ellers altid spørger : hvad synes du?

ASC i Vædder med Sol i Skorpionen

Også denne kombination er lidt af et paradoks, for indeni, dybt, dybt inde er behovet at være tillukket og utilgængelig, at afvente og iagttage mere end at handle og komme ud af busken som Væddersiden tvinger een til. Andre opfatter een som meget åben og direkte og egentlig har man kun lukket det ud man vil og har fuld kontrol over tingene. Man er ikke så enkel og ligetil at forstå som det synes, der er meget komplisherede følelsesmæssige dybder. En ting er de to sider enige om : stærke lidenskaber

ASC i Vædder med Sol i Skytte

Her får den livlige, udadvendte Vædderside fuld opbakning og kører friløb, det er eventyreren, globetrotteren med en iboende trang til nye udfordringer, spændende oplevelser og at handle. Der er ikke tid til eftertanke, men dog et større perspektiv på livet, et behov for at være den frie fugl uden begrænsninger. Disse kan godt ligge andre steder i Horoskopet og hindre fuglen i at flyve frit, men behovet er der under alle omstændigheder.

ASC i Vædder med Sol i Stenbuk

Et dilemma fremtoner her, skal det nu være pligten eller lysten der får lov at drive værket. Udadtil ser det let ud, men der er alvor bag, tingene er afprøvet så de bliver knap så impulsive og slet ikke hasarderede, med mindre det er ens ambition. For med denne kombination vil man noget med livet og det er ikke at trille tommelfingre. Der skal være et mål, man er stræbsom og langt mere sejg end Vædderen alene, man vil til tops, vil præstere noget solidt og holdbart.

ASC i Vædder med Sol i Vandmand

Her finder vi provokatøren, oprøreren eller pionæren, een der er i front, med hvor alt det nye sker, der må ikke være stilstand eller forudsigelighed. Næ spændende, overraskende, pludselige ændringer er vand på ens mølle. Selv om der kan ligge forsigtighed gemt andre steder i Horoskopet er der et udtalt behov for forandring og spænding. Det er et meget uafhængigt, selvstændigt individ med ret lille tålmodighed.

ASC i Vædder med Sol i Fiskene

Under den stærke, selvtillidsfulde facade gemmer der sig en lille mus, en meget forsigtig, sensitiv person, der bestemt ikke tør alt det Væddersiden lægger op til. Der er knap så megen slagkraft og indeni er det en idealist for hvem egoisme er et bandeord. Til sammen er de ret ustabile, impulsive og lader sig let rive med. Der signaleres robusthed og styrke men der forefindes blidhed. En blomsteralf i supermandudstyr.

 

Ascendanten i Tyren

Det indtryk andre får af dig er et roligt, fredeligt og lidt langsommeligt gemyt. Du virker som en fast klippe, med et fast greb om livet. Du virker stabil, tålmodig og vedholdende og selv om andet i dit horoskop kan give fart, spænding eller bevægelighed så er det ikke det du signalerer til os andre. Du kan være stædig og urokkelig, bide dig fast i bestemte attituder eller vanemønstre og også gøre dig tung hvis nogen skulle finde på at skubbe dig i en eller anden retning. Du kan tage ret håndfast på tingene, virker ret robust og der skal nok ret meget til at vælte dig omkuld. Du ser ud til at have nemt ved at håndtere den materielle, fysiske verden, medens det følelsesmæssige eller psykiske univers synes dig fremmet. Det kan dog være dette kun er tilsyneladende, da vi ikke ved hvad du egentlig rummer, men kun ser på din facade lige nu. Du ligner lidt af en tryghedsnarkoman der holder fast i det vante, kendte og forudsigelige og også indgyder andre tillid, tryghed og ro. Man forventer ikke hurtige, pludselige, uforudsigelige udspil fra dig og har du en sådan side også, vil den ofte kommer ganske bag på dine omgivelser. Man regner med dig, regner med at man ved hvor du er og holder dig inden for de rammer du plejer a fungere ud fra.

ASC i Tyr med Sol i Vædder

Du virker meget bastant, rolig og fast selv om du indeni er fyldt med krudt og vitalitet og egentlig slet ikke har særlig megen tålmodighed. Du har megen råstyrke til rådighed og hvis du får lov at leve din stærke, kraftfulde, aktive side ud kan du i samspil med den ro og stabilitet din Asc giver dig virkelig præstere noget af format. Du vil ofte overraske dine omgivelser, for de er ikke klar over at du er så dynamisk, hurtig og modig, at du rummer så ildfuld en sjæl.

ASC i Tyr med Sol i Tyr

Her viser du mere tydeligt hvem du egentlig er, nemlig en ret fast, tålmodig og vedholdende type. Du har en indre ro som du også giver andre indtryk af, du tager tingene i det tempo der passer dig og er ikke sådan at skubbe i andre retninger. Du kan let stille dig på bagbenene og i stædighed fastholde noget der egentlig er udlevet, men du er også den der kan blive ved til det sidste når det kræves af dig. Der kan være andet i dit horoskop der peger i andre retninger, men dette er en stærk del af dig.

ASC i Tyr med Sol i Tvilling

Her rummer du i dit indre en ganske anden person en den der signaleres udadtil. Du er egentlig fyldt med nysgerrighed, søger gerne i alle retninger og interesserer dig for alt mellem himmel og jord. Af natur er du hurtig, omskiftelig og ustabil, men det du viser andre er stik modsat, den rolige, stabile og lidt tunge, træge type, der bevæger sig langsomt af sted. Indeni er der fart over feltet og du er ikke bange for at prøve noget nyt. Dit ydre image kan give dig et fastere holdepunkt i tilværelsen.

ASC i Tyr med Sol i Krebs

Denne kombination gør dig alt andet lige, til en rigtig hjemmefødning, der sætter pris på tryghed og forudsigelighed. Du har en rolig, fast holdning men er samtidig et følelsesladet gemyt, der er god til at drage omsorg for andre. Du virker som een man kan stole på, en man kan få hjælp og støtte fra. En lidt konventionel indstilling er med til at fasttømre livet så man ved hvor man har det. Du beskytter dig selv og dine nærmeste mod livets lunefuldhed.

ASC i Tyr med Sol i Løve

Denne blanding gør dig til et ret stædigt og stærkt menneske både i venskab og fjendskab. Generelt er du dog et varmt, givende og trofast gemyt, men stikker man et kæp i dit hjul er du også en stærk modstander. Du har værdighed og sans for livets materielle værdier, virker ret selvtillidsfuld og svær at vælte omkuld. Selv i den værste storm kan du stå oprejst. Du rummer en stærk sanselighed, lidenskaber og samtidig en trang til at skabe noget selv, gerne med dine hænder, er kreativ med formsans og sans for materialer.

ASC i Tyr med Sol i Jomfru

Denne kombination ligner praktiske gris, man er ret velfunderet i den konkrete materielle verden og har ret god fod på tilværelsens praktiske opgaver og udfordringer. Andet i horoskopet kan selvfølgelig forstyrre dette indtryk. Grundlæggende er du et menneske med faste regler, med sund fornuft og en evne til at tage tingene fra en ende af. Du har en god portion arbejdsenergi og selv om du virker langsom og træg, kan du faktisk godt arbejde hurtigt og effektivt. Du er god til både at planlægge og fuldføre projekter.

ASC i Tyr med Sol i Vægt

Du er lidt af en livsnyder, der holder af fred og smukke omgivelser. Harmomni og balance i livets mange forhold er noget du søger. Udadtil virker du rolig og robust, men egentlig er du langt mere flagrende, bevægelig og ret påvirkelig. Din facade giver indtryk af fasthed, ja nærmest træghed men du er langt hurtigere og smidigere indeni og går gerne på kompromis. Din ASC kan give dig bedre jordforbindelse, være et fast anker om en ellers omskiftelig tilværelse og give dig mere pondus.

ASC i Tyr med Sol i Skorpion

Her ligger megen stædighed, en evne til at bide sig fast og et problem med at få givet slip igen. Den rolige fremtoning skjuler et stærkt, følelsesmættet og intenst engagement. Indeni lever et passioneret menneske, som livets følelsesmæssige strømninger farver stærkt. Men også et menneske der har fuld kontrol over sig selv. Man mærker ikke de stærke storme, ser kun roen og får indtryk af stabile, vedvarende kræfter. Her er det solide bjerg med et indre som en vulkan.

ASC i Tyr med Sol i Skytte

Dette er lidt af et paradoks med den rolige, satte, stædige fremtoning og den livlige, ildfulde, bevægelige kerne. Du kan til tider føle dig spærret inde af din ydre personlighed, brænde for mere fart, at få lov at flyve ubesværet højt til vejrs med milevid udsigt. Samtidig kan din ASC dog give dig mere styrke, få mere jordforbindelse og fornuft, blot den ikke holder dig fanget i et for fast greb, så din indre frie fugl er sat i bur. Du vil ofte overraske dine omgivelser for de kender dig næppe som du virkelig er.

ASC i Tyr med Sol Stenbuk

En rolig, stabil, solid natur er både hvad du signalerer og hvad du rent faktisk er. Du har en udpræget stærk jordforbindelse også selv om andet i dit horoskop skulle hive i en lidt anden retning. Det sikre, forudsigelige er det der trækker i dig. Du er ofte noget konservativ, for det du kender holder du af og ved hvordan du skal håndtere. Du arbejder støt og roligt mod dine mål og du har nogle fornuftige mål, nogle ambitioner, du vil noget med din tilværelse og du vil gerne se konkrete resultater af dit slid.

ASC i Tyr og Sol i Vandmand

Her er et paradoks, en indre rebelsk og fri natur holdt i stramt seletøj af en ydre fokus på det faste, stabile, forudsigelige. Du må gang på gang opleve at andre ikke forstår dig, at det de ser er ganske anderledes end det du føler indeni. Du overrasker dem, du synes konservativ, stiv og træg men er utraditionel, oprørsk og provokerende når det kommer til stykket. Du vil ofte føle dig stækket, bundet og ufri, men samtidig får du mere substans og bedre fodfæste, fornuft og realisme af din ASC. så dine mange planer kan blive til noget mere konkret end flyvske visioner.

ASC i Tyr med Sol i Fisk

Du er i bund og grund en romantikker, en stille og rolig sjæl, med blide drømme samtidig med en fast grund under fødderne. Du søger det trygge og stabile til at rumme dine mange sensitive følelser. Du giver indtryk af ro og fred, er en fast klippe der gerne lytter til andres sorger og glæder. Får du tid til at komme til orde rummer du sjove indfaldsvinkler til tingene, du ser det fra en følelsesmæssig side og er et meget loyalt og trofast gemyt. Kreative evner og fantasi parret med materialesans kan gøre dig til en sans kunstner. Tilbage

 

Ascendanten i Tvillingerne

Dette giver udadtil en meget åben, livlig og nysgerrig holdning. Man er meget bevægelig, meget fleksibel, indstiller sig hurtigt og nemt på nye omgivelser og på nye mennesker. I hvert fald ser det sådan ud udenpå. Man signalerer en munter, let holdning med en evne til let at skifte hest. Nogen vil opfatte een som flagrende, ustadig måske ligefrem utroværdig fordi man så let ændrer sig. Grundlæggende er det fordi der ligger et ret stort behov for afveksling. Man har ikke det store behov for at slå rod, for tryghed og faste rammer med mindre andet i horoskopet peger i den retning. Til gengæld søger man altid noget nyt, lærer noget nyt, er videbegærlig om end ikke så udholdende. Der er altid plads til endnu et aftenskolekursus, lyst til endnu en bog eller en snak med nogen der ved noget.

Der er nemlig et ret stort kommunikationsbehov og også talent, man er god til at udtrykke sig, god til at forklare ting ofte på en nem og enkel måde. Man er også god til at snakke sig fra noget. Man opfatter hurtigt og reagerer også hurtigt, men forlader det også igen hurtigt, tingene skal ikke tage for lang tid, sålænge det har nyhedens interesse er man varm. Denne ASC. er god til at løsne på mere tunge sider i horoskopet, men kræver næsten også en solid modvægt for ikke at blive for overfladisk.

Dette er hvordan du umiddelbart virker på folk, men som sagt kan andet i dit horoskop trække i en anden retning, ikke mindst din Sol.

ASC i Tvilling med Sol i Vædder

Denne Sol vil sætte yderlig skub i det hurtige og give et behov for at der kommer action bag de mange ord. Alt speedes op til højeste omdrejning og du er alt andet lige ret impulsiv og eventyrlysten. Du melder meget åbent og direkte ud med dine meninger, så selv om du flagrer meget omkring ved man også hvor man har dig. Det er ikke tålmodighed der er din dyd, men liv og leben.

ASC i Tvilling med Sol i Tyr

Her er deklarationen noget anderledes end indholdet, for indeni er du et meget roligt og sindigt gemyt, med behov for de kendte rutiner og trygge rammer om dit liv. Din Asc kan så til gengæld få dig lidt mere op på dupperne, give mere liv og bevægelse så du ikke bliver stillestående. Der kommer mere fornuft bag de løse postulater, mere stabilitet og en god arbejdsevne. Men dine omgivelser kan ofte tage fejl af dine signaler.

ASC i Tvilling med Sol i Tvilling

Som udenpå så indeni, her er der rigtig belæg for de signaler der gives, du er et meget alsidigt, livligt og bevægeligt gemyt, med stort behov for ny viden og for at kommunikere med nogen om det så bare er en løs snak eller du nu er til de større filosofiske udredninger. Hvis din sol ligger før Asc. har du et behov for ind imellem at vende dig mere indad og være mere alene.

ASC i Tvilling med Sol i Krebs

Du virker meget sorgløs og udadvendt, men er i virkeligheden langt mere sky, følsom og med behov for at få ro omkring dine følelser og dig selv. Man ser ikke når du bliver såret, tror du kan klare en spøg uden at tage dig det nært om den rammer plet. Du har dog også en større mulighed for at komme ud med dine tanker og følelser med den Asc, åbner dig langt mere og kan lettere tilpasse dig nye situationer.

ASC i Tvilling med Sol i Løve

Du er et meget åbent og udadvendt menneske med mindre en Saturn fx. sætter sig på tværs. Du har behov for et publikum og er sikkert ret god til at sælge dig selv. Du er god til at tale din sag, for din Sol giver mere styrke, personlighed og varme til den kvikke Asc. Du har dog indeni et større behov for at have styr på tingene, det får ikke lov at flyde, du har en fast hånd på roret.

ASC i Tvillingerne med Sol i Jomfru

Du er i grund og bund et forstandsmenneske også selv om du kan leve meget ud på et praktisk plan. Men du tænker over tingene, analyserer og er yders fornuftig. udadtil ser det ud som du let og overfladisk skøjter hen over tingene, men indeni har du helt check på det, ja selv på den mindste detalje. Du kan have et større behov for i fred og ro at gennemtænke ting selv om du melder hurtigt ud.

ASC i Tvillingerne med Sol i Vægt

Du er et muntert legebarn, der tager tingene let, hvorfor se problemer når man med lidt forhandlingsvilje kan klare dem i fællesskab. Du er kvik og hurtig i replikken men med et behov for at glatte ud og mægle hvis der er disharmoni. Andet i horoskopet kan give mere alvor, men denne kombination virker så sorgløs, tingene glider smertefrit, du er god til netop at få det til at glide, at tilpasse dig omstændighederne og de andres behov.

ASC i Tvillingerne med Sol i Skorpion

Skindet bedrager vist her, den muntre lette overflade skjuler et dybt, følsomt og stærkt kontrollerende gemyt. Tingene går langt mere ind i dig end du viser, du kan både såres og glædes usigeligt uden at man kan se det. Udadtil snakker du måske bare de andre efter munden eller giver indtryk af at livet er let. Indeni ser du de dybeste skygger i øjnene og kæmper gerne med dæmoner og engle. Din ASC kan hjælpe dig til at komme ud af busken.

ASC i Tvillingerne med Sol i Skytte

Så skøjter vi derudaf med kæmpeskridt og lette, løse bevægelser. Denne kombination giver et meget åbent, søgende måske lidt rastløst gemyt, der altid er på farten. Den viden du nysgerrigt søger må gerne have et højere mål, du er mere filosofisk, tænker over tingene, har et bedre overblik, har en større viden end man ser ved første øjekast. Du er meget udadvendt, spiller med helt åbne kort, med mindre andet i horoskopet trækker i anden retning.

ASC i Tvillingerne med Sol i Stenbuk

Her ligger der overraskende nok langt mere alvor bag dine løse udtalelser og lette facon. Du er meget mere seriøs med behov for faste holdepunkter og for at tingene virkelig bliver til noget og ikke bare ender som løse tråde. Man bliver forbavset når man inviteres ind bag facaden og ser et trofast, pligtopfyldende og meget ansvarsbevidst menneske. Du får mere rodnet og mere fornuft, men samtidig kan din Asc lette lidt på tyngden og gøre dig mere udadvendt.

ASC i Tvillingerne med Sol i Vandmanden

Et luftigt, frit og kvikt menneske med mange ændringer undervejs i tilværelsen. Du elsker at være uafhængig og selv kunne bestemme fart og retning i dit liv, men også at have kontakt med og udveksle synspunkter med andre spændende mennesker. Dine tanker er visionære, du er iderig og opfindsom og elsker at overraske med dine synspunkter og din viden. Du kan være svær at indfange, har et stort behov for frihed.

ASC i Tvillingerne med Sol i Fisk

Du er et meget bevægeligt og påvirkeligt menneske, udadtil som indadtil, men indeni er der flere sarte følelser, flere drømme og længsler og en evne til at indstille sig på andre mennesker, at lytte og tage imod. Du er egentlig mere indadvendt undtagen hvis nogen har brug for dig, så er du på pletten hurtigt. Men udadtil virker du mere sorgløs og man mærker ikke dit behov for at vende dig indad i ensom søgen.Du flyder let for de ydre som indre påvirkninger. Tilbage

 

Ascendanten i Krebsen

Med Ascendanten i dette følelsesladede tegn er der lagt fokus på omsorg for andre mennesker, et behov for, og af og til afhængighed af, sociale kontakter. Det at være noget for nogen og det at høre til et sted, måske især en familie, er vigtige ingredienser i ens liv. Dette er hvad man signalerer til andre, men ikke nødvendigvis hvad man rummer indeni. Der ses en trang til at beskytte sig ofte bag en lidt hård skal, for at skjule eller opbygge en stærk følsomhed, denne beskyttertrang kan også dreje sig om andre, især hvis man indeni føler sig stærk. Man binder sig gerne til andre, knytter sig tæt også selv om man kan have en stærk frihedstrang indeni. Egentlig er det man satser på en forlænget moderrolle, det at tage sig af nogen der er svagere, nogen der trænger tileen, det får een til at føle sig værdifuld. Dette gælder for begge køn. Ofte befinder man sig derfor i en omsorgsrolle, er noget i kraft af det man gør for andre. Selv om man udadtil virker følsom, er det ikke sarthed man signalerer, der ligger en styrke i denne følsomhed og man er parat til at slås for sine enemærker. Man er dog samtidig noget indadvendt. Man synes meget traditionsbundet, lidt konservativ (med mindre Uranus lige sætter sig på tværs) og med trang til trygge vaner. De kendte familieværdier, hjem, rodnet og en småbørnsflok trækker i een, hvad enten man nu er det indeni eller man blot spiller på de tangenter udenpå.

ASC i Krebs med Sol i Vædder

Bag den lidt indadvendte, følsomme facade skjuler en stærk, bramfri, modig og egenrådig person sig. Man ser ud som om man har brug for mors skørter at klamre sig til eller leve ud, men man er faktisk ret uafhængig, selvstændig og gør som det passer een. Derved er det to ret forskellige personer man rummer. Og det kan give anledning til amnge sjove situationer, men også konflikter. Det er langt fra altid man synes det er sjovt at få påduttet moderrollen og man kan selv, behøver ikke en støttepædagog, når der skal gang i den.

ASC i Krebs med Sol i Tyr

Her tegner et billede af en rolig, sindig person, med faste rammer om sit liv. Der fræses ikke fortove op, man tager stille een ting ad gangen og sætter stor pris på det nære, trygge miljø. Andet i Horoskopet kan selvfølgelig sætte mere fut i det. Men i grund og bund er man et pålideligt menneske der er god til at tage sig af andres behov på en praktisk, fornuftig og ofte materiel måde. Man sikre sig selv og de nærmeste mod livets mange omskiftelige luner.

ASC i Krebs med Sol i Tvilling

Inde bag den lidt tillukkede facade bor et livligt gemyt, som har lyst til at være udadvendt og som er nysgerrig efter at opleve andet end den nære familiesituation. Derfor bliver der mere bevægelighed og en bedre evne til at snakke med andre, være social omgængelig og give gode råd når det er tiltrængt (og måske også ellers!). Denne Asc. får den overfladesøgende Tvilling til at søge lidt dybere ned og tage følelserne med på råd, når forstanden ikke lige kan klare det.

ASC i Krebs med Sol i Krebs

En rigtig hønemor/far og der skal nok meget til at hive i en anden retning. Grundlæggende er man et følelses- og familiemenneske, der lægger vægt på de nære ting, de følelsesmæssige behov og trygheden. Man er god til at tage sig af andre, at sørge for andre føler sig godt tilpas. Kan måske være lidt vel afhængig af andres accept og af det at være noget i kraft af andre mere end af sig selv. Man er lidt indadvendt og beskytter sig mod omverdenen, nogen gange med en skal.

ASC i Krebs med Sol i Løve

Her er en indre styrke, en trang til at manifestere sig selv og være noget i kraft af sig selv. Men man er god til at gøre noget for andre, være den der tager teten og selv om man lidt stille og indadvendt går til sagen, er det med styrke og gennemslagskraft og man er næsten ikke til at stoppe igen. En større selvstændighed slår igennem, ofte bliver man en ledende figur, enten reelt eller som forbillede. Man ønsker en position, at have betydning i fin samklang med andres behov.

ASC i Krebs med Sol i Jomfru

Her er den fødte sygeplejerske m/k, man er hjælpsom, tjenende og indlevende. Måske noget uselvstændig hvis ikke andet viser sig i horoskopet. Man har brug for at andre viser taknemmelighed, viser at de værdsætter ens indsats og så er man til gengæld også parat til at arbejde i døgndrift. Vi har her et roligt, indadvendt gemyt, med en god portion fornuft og ansvarsbevidsthed. Det er også ofte et menneske der tænker over tingene. En praktisk sans gør det nemmere at kunne gøre noget effektivt for de andre.

ASC i Krebs med Sol i Vægt

Her brydes modsatrettede behov, det indadvendte med det udadvendte, men begge sider her har brug for et socielt engagement, et samspil med andre mennesker. Man er et venligt, imødekommende væsen med stort behov for at gøre andre tilpas, at indstille sig på andres bølgelængde. Denne Sol giver lidt mere lethed, mere humor som kan få en til at være mindre sårbar. Indeni er et større frihedsbehov, man har lidt svært ved de mange bånd og forpligtelser, men gør sikkert sit bedste for at leve op til de andres krav, sagte som usagte.

ASC i Krebs med Sol i Skorpion

Her er et stort behov for at skjule sin sårbarhed, man er ret indadvendt med meget dybe lag og mangeartede følelser. Fra den blide poesi til de dramatiske lidenskaber, men alle godt gemt af vejen, hvis ikke der er en rar, tryg atmosfære. Man knytter meget nære, intime bånd og går gerne gennem ild og vand for sin familie, selv om den ofte kun består af ganske enkelte udvalgte. Der er et godt psykologisk talent, en evne til at se bag om tingene.

ASC i Krebs med Sol i Skytte

En ret modsatrettet kombination, igen med både indadvendte og udadvendte behov. Indeni er det de store armbevægelser, de store horisonter der trækker og ikke den lille andedam som familien ofte består af. Men udadtil signalerer man omsorg og behov for nærhed. Hvordan man så får sin frihed, kræver en del fantasi og eksperimenteren. Med denne sammensætning har man evnen til at se de store perspektiver i forening med de nære behov, men begge skal mættes. Andre vil ofte blive forbavset når de lærer een nærmere at kende.

ASC i Krebs med Sol i Stenbuk

Et forholdsvist traditionelt, familiemenneske, hvis ikke andet gør sig gældende. Man er ret ansvarsbevidst, til at stole på og parat til at arbejde hårdt for tingene. Noget indadvendt og noget vanestyret. Men realistisk, ambitiøs og med et godt hold om livets styretøj. Man kan gemme sig bag en noget hård skal og være svær at komme rigtig ind på. Her er et stort behov for at have tingene under fuld kontrol og det giver en evne til at løse problemerne effektivt. Man virker mere blød end der egentlig er belæg for.

ASC i Krebs med Sol i Vandmand

En noget løjerlig kombination, for det er ret modsatrettede tendenser der her viser sig, meget stort afhængighed udenpå og total frihed indeni, nærhed og intimitet i klammeri med det store selvstændighedsbehov. Man ønsker i virkeligheden ikke de nære, forpligtende bånd, den tætte kontakt, men ønsker inderst inde at være sig selv og ikke sættes i fast bås, slet ikke samme som resten af familien. Dette er enspænderen på den ene side og med trangen til social kontakt på den anden. Ofte trives man mere i storfamilier, gruppesammenhænge end på tomandshånd.

ASC i Krebs med Sol i Fisk

Her er der stærkt fokus på følelserne, indeni er et meget sensitivt og drømmende væsen som netop har brug for den beskyttende skal. Ofte en slags Florence Nightingale der altid er parat til at hjælpe næsten. Man er ret uselvisk og tager hele verden ind som sin familie, ikke kun det lille rodnet som Krebsen signalerer. Det kan være nødvendigt med en beskytter, så ens godhed ikke udnyttes groft. Det kan også være et menneske der læner sig op ad andre, er svagt og noget uselvstændigt. Tilbage

 

Ascendanten i Løven

Udadtil virker du som et selvsikkert, varmt og åbenhjertigt menneske. Andre synes du er stærk, de ser dig som et stolt og selvstændigt individ, der med fast hånd og myndighed styrer dit liv. Du kan være nok så usikker og genert indeni, men det er ikke hvad andre ser. Du fylder meget i landskabet, andre lægger straks mærke til dig, hvad enten du kan lide det eller ej. Du virker scenevant, kommer let i centrum for andres opmærksomhed. Hvad enten det nu er bevidst eller ubevidst så er du midtpunktssøgende og står ofte som en anden gallionsfigur i front. På nogen virker du stolt og arrogant, på andre varm og åben, nok afhængig af om du føler du kan fylde rollen ud eller har taget "for stort image på". Du har brug for at stråle ud, ikke for at gemme dig, dine lidenskaber, din glød. En saturn kan lægge en dæmper på, men ikke sætte dig helt i skammekrogen, du har svært ved at spille en lille, anonym, grå mus - også selv om du måske er det indeni - men du synes altid at ende i større glansroller. Meget i dit horoskop kan trække i andre retninger, men med ASC i Løven virker du umiddelbart som en der tror på sig selv, en der tør føre sig selv frem og være synlig og en der tør lede andre, være et stærkt forbillede. Du har et eller andet sted et behov for at nogen ser dig, måske ser op til dig, at du bliver accepteret. Du kan reagere med stærke, dramatiske følelser, man kan ikke sådan lige uden videre overse dig, du gør indtryk på folk.

ASC i Løven med Sol i Vædder

Du har alt andet lige en meget stærk selvtillid også selv om nogen skulle have prøvet at kue dig. Du kæmper gerne åbenlyst for din sag, for dine rettigheder, melder gerne direkte ud hvem du er. Du er åben, varm, livlig og måske noget pågående - med mindre der er en bremseklods andetsteds i horoskopet. Du er en ildsjæl, med stort mod på livet og ønsker at erobre verden og vise hvad du dur til. Der ligger en stærk præstationstrang i dig.

ASC i Løven med Sol i Tyren

Du kan være meget fast og stædig, både indeni og udenpå. Du har pondus og styrke, der er vægt bag din fremtoning og vedholdenhed. Du ønsker ikke at være en døgnflue, men roligt og vedvarende at gøre dig bemærket. Du har en kreativ, skabende side men også en mere passiv, livsnydende side, livets luksus frister dig og ofte fokuserer du på den materielle verden, med den tryghed som det kan give dig. Du er ikke så nem at påvirke og du skal ofte have meget tid til at fordøje dine oplevelser i.

ASC i Løven med Sol i Tvillingerne

Selv om du udadtil virker fast og dominerende, er du faktisk ret fleksibel og tilpasser dig gerne de forskellige omstændigheder livet bringer dig i. Generelt er der godt humør og en evne til at sælge sig selv, dramatisere eller overbevisende at argumentere for sin sag. Du kan gøre dig stærkt gældende med dine synspunkter og din viden. Du tænker mere end man ser og er langt hurtigere i dine reaktioner. Du kan buldre op og sætte dig igennem, men også vige pladsen og indordne dig.

ASC i Løven med Sol i Krebsen

En stærk moderlig type M/K med hjertet på rette sted, parat til at kæmpe for dine børn, dine mærkesager eller hvad det nu måtte være. Bag det stærke ydre ligger en sensitiv, sårbar og langt mere indadvendt person. Du vil ofte få en rolle som leder (mor) af en flok som har brug for et stærkt "overhoved". Du virker meget åben, men har dine forbehold, ser lige folk lidt an, men knytter dig langt stærkere end man tror. Du kan have svært ved at komme ud med den person du er indeni.

ASC i Løven med Sol i Løven

Her er der overensstemmelse mellem de signaler du sender og det du rummer indeni. Hvis Solen er i 1.hus vil du være meget stærk og gøre dig ret bemærket og vil have behov for at eksponere dig selv, vise hvem du er. Varm, levende, egenrådig og måske noget dominerende? Er Solen derimod før ASC. altså i 12. hus stiller sagen sig lidt anderledes, for så har du svært ved rigtigt at komme ud med dig selv, får ikke strålet så meget, selv om du nok ikke ligefrem bliver ydmyg.

ASC i Løven med Sol i Jomfruen

Inde bag den store, stærke "fyldende" facade bor en forsigtigper, så selv om du virker spontan, "går lige i folk med træsko på" så er du faktisk ret forbeholden og reserveret. Du checker dine muligheder først. Du er mere en ydmyg tjener end den autoritative chef som nogen kan tro. Du tager ikke tingene så let og skulle du dramatisere som forventet af andre, så har du læst grundigt på lektien først, så du ved hvad du taler om. Din ASC. kan så til gengæld få dig lokket mere ud af busken.

ASC i Løven med Sol i Vægten

Generelt er du et muntert, sorgløst menneske der kan lide at tingene glider harmonisk. Du er åben og imødekommende og selv om du virker noget selvfokuseret udadtil er du faktisk ret indstillet på andre menneskers behov. Du kan være god til at gribe ind og mægle i en sag, der kræver en stærk mellemmand for du virker overbevisende og er samtidig ret objektiv. Mange ser mest livsnyderen, det glade menneske med en sjov bemærkning for det er din stil, hvis ikke andet i dit horoskop trækker i en anden retning.

ASC i Løven med Sol i Skorpionen

Du rummer nogen dybder som du ikke ligefrem skilter med, du virker åben, stærk og selvtillidsfuld, men har dine mørke stunder, dine indre grublerier og er faktisk ret sensitiv og indadvendt. Du kan med denne kombination være ret stædig, lidt eensidig når du har valgt side og er ikke sådan at påvirke i andre retninger. Det udadvendte "skuespil" dækker over en hudløs ærlighed, den muntre holdning over smerte. Du er et ret sammensat menneske og kan ofte opleve at andre tager fejl af dig.

ASC i Løven med Sol i Skytten

Du er i grund og bund et ret udadvendt, lyst og livsglad menneske, måske noget mere omflakkende og påvirkelig end du skilter med, men åben og med store armbevægelser. Hvis ikke andet hiver i modste retning i dit horoskop. Du elsker at fylde dine roller ud, at nå ud til andre og kan som sådan virker noget dominerende. Selv om også du kan buldre op er du et ret flinkt menneske, parat til at se tingene i deres rette perspektiv, blot også du får plads og råderum. Bag den stolte pave er der en søgende sjæl.

ASC i Løven med Sol i Stenbukken

Du er et ret magtfuldt menneske, der indeni tager dit liv ret alvorligt, du sætter dig vigtige mål, har ambitioner, vil noget fornuftigt med din tilværelse. Du er lidt af en autoritet, et voksent, ansvarligt individ, med mindre andet gør sig gældende i dit horoskop. Din ASC får dig mere ud af busken og forlener dig med en mere varm og generøs facade, du kan nemlig være ret tillukket når det kommer til stykket. Du vil ofte få tildelt lederroller under en eller anden form og dem vil du være god til at udfylde, med dit pligtopfyldende væsen.

ASC i Løven med Sol i Vandmanden

Du har meget fokus på individualitet, det vil sige på det at være noget ganske særligt, ikke som alle de andre og ikke til at sætte i een bestemt bås. Du sætter din hat som du vil, sætter en ære i at være helt dig selv. Du virker stærkere og mere magtfuld udenpå, indeni i er du egentlig mere interesseret i dine ideer, tankeeksperimenter og overlader gerne det verdslige styretøj til andre, blot vil du have fuld frihed til at styre dit eget liv og helt uden andres indblanding. Du er ret selvstændig og uafhængig.

ASC i Løven med Sol i Fiskene

Du virker så stærk og selvtillidsfuld, kan sagtens klare det hele, bære hele verden på dine stærke skuldre, tror de andre. Men indeni er du en ydmyg, forsigtig, stille og ret usikker person som faktisk har brug for de andres opbakning. Du vil gerne have at vide du er god nok, er dejlig, måske have hjælp til de mange opgaver du påtager dig, men andre tror du kan selv, vil selv. Trods en udadvendt livsglad facade er du ret følsom, indadvendt og let at slå ud. Denne ASC får dig dog langt mere ud af busken end du ellers frivilligt ville komme. Tilbage

 

Ascendanten i Jomfruen

Ascendanten i Jomfruen Med Asc i dette tegn virker du på andre som en rolig, nøgtern og fornuftig person, lidt forsigtig og altid velforberedt. Du vil både have en praktisk side som kan håndtere den fysiske verden, med et godt håndelag og præcist øjemål, og en mere mental, analytisk side som vurderer, tænker, undersøger og forholder sig klart logisk og sagligt til livet. Dette er hvad du giver andre indtryk af og som også er en vigtig del af dig, men som samtidig godt kan skjule en ganske anden person indeni. Dit image er en lidt kølig, formel og velovervejet person, der ved hvad du snakker om, samtidig en hjælpsom og tjenende ånd der gerne gør noget for andre. Du kan godt holde andre mennesker tre skridt fra livet, har brug for lige at se folk an, at have check på tingene. Du kan godt lide der er orden og system, at sætte livets mange facetter ind i mere præcise båse så du ved hvor du har dem. Du har en tendens til at skulle sikre dig, taber sjældent ansigt og viser ikke så gerne følelser. Du er god til at holde aftaler, er meget præcis men måske også lidt af en pedant med småting. I hvert fald er der ret rene linier og velafklarede aftaler hvis ikke andet i dit horoskop hindrer dette.

Du kan ofte lægge en dæmper på dig selv, opføre dig korrekt også selv om du indeni er et dirrende bundt af nerver og sjæl eller med et heftigt temperament, det viser du ikke, din opførsel er ofte pletfri men knap så spontan. Du har brug for distance til andre for at forstå både dig selv og dem bedre.

ASC i Jomfru med Sol i Vædder

Indenunder det velordnede ydre bor lidt af en vildmand, du har et stærkt temperament, et stort behov for at reagere her og nu, ganske spontant og alt dette bliver holdt i skak af din ydre fremtoning. Du virker forsigtig men er egentlig ret kontant, direkte og med masser af gå på mod. Dette ser man ikke. Til sammen giver denne kombination dog en ret effektiv person med en mængde energi og handlekraft samt et godt håndelag og akkuratesse til at fuldføre opgaverne med. Du er meget praktisk anlagt, men bremser ofte dig selv i farten.

ASC i Jomfru med Sol i Tyr

Du rummer en meget rolig og solid person, har brug for masser af tid og tryghed, men er også langt mere stædig end man skulle tro ved første øjekast. Du må være ret praktisk anlagt, med godt tag i den konkrete, materielle verden. Fyldt med sund fornuft og forudsigelighed. Der skal en del til at rokke ved dine velfunderede udsagn. Du har dog langt mere lune end du skilter med, inde bag den kølige facade bor et hyggeligt, afslappet menneske, når du har det godt. Du har sans for både materiale og skønhed, det kunne der komme en kunstner ud af.

ASC i Jomfru med Sol i Tvilling

Du er forholdsvis bevægelig, med mange, alsidige interesser, ved noget om utroligt mange ting, men ikke helt så grundigt som man tror. Du er videbegærlig, nysgerrig og sikkert ret god i en diskussion, kan have en skarp tunge og være god til at analysere hurtigt. Du har både evnen til at sprede dig over et bredt sortiment og til at koncentrere dig om en lille detalje. Du virker pålidelig og nøgtern men kan nok af og til rende med en halv vind. Mange af dine interesser ligger i den intellektuelle retning.

ASC i Jomfru med Sol i Krebs

Både i det ydre som det indre er du en forsigtig person, der lige skal have tid til at vurdere folk, indeni er du dog langt mere følsom end man ser, men også sårbar og måske lidt nærtagende. Du er god til at tage dig af andre, er omsorgsfuld og praktisk, altså lidt af en sygeplejerske eller morfigur også selv om du skulle være en mand. Du har brug for at knytte dig til nogen, være noget for nogen og som sådan er du ret hjælpsom. Du kan tænke ret dybt over tingene.

ASC i Jomfru med Sol i Løve

Bag den forsigtige facade bor et varmhjertet, storladent og måske lidt egoorienteret individ. Egentlig vil du gerne selv bestemme og gerne selv ses og høres, men din ASC lægger en dæmper på dig, du må først spørge fornuften til råds og kommer til at virke langt mere spagfærdig, uden den styrke og værdighed der ligger indeni. Indeni er du meget selvstændig og med stærke lidenskaber og dramatisk sans medens du udenpå lader til at være lidt af en lille grå mus, derfor tager mange fejl af dig og bliver forbavset over den styrke og vilje du kan lægge for dagen når det gælder.

ASC i Jomfru med Sol i Jomfru

Du rummer her de samme egenskaber som du viser andre mennesker, det får dig til at hvile mere i dig selv, men kan også give dig et lidt smallere spekter at spille på. Er din Sol før ASC. altså i 12.hus er du langt mere indadvendt og sky end hvis den er efter ASC altså i 1.hus, er det tilfældet viser du mere direkte hvem du er. I grund og bund er du dog et forsigtigt, nøgtern og analytisk individ, der gerne gør noget for andre og som tager sit ansvar og arbejdsopgaver alvorligt.

ASC i Jomfru med Sol i Vægt

Du virker kølig og distancerende, men er egentlig ret interesseret i kontakt med andre mennesker. Du har nogle stærke mentale evner, er i stand til at systematisere din viden uden at det går ud over den hurtige, bevægelige side. Du er dog langt mere åben og udadvendt end man får indtryk af. Du kan virke kritisk men er ret venlig når man først lærer dig at kende, du er god til at indstille dig på andres bølgelængde og forstå dem, i hvert fald mentalt. Du er egentlig mere til fest og afslapning end din arbejdsomme facade giver udtryk for.

ASC i Jomfru med Sol i Skorpion

Du har et stort behov for at beskytte dig og have kontrol med dit liv, du checker gerne lige tingene en ekstra gang. Du er ikke den der lige buser ud med hvad du har på hjerte, men under det kølige, korrekte ydre rummer du stærke følelser, en dybde og intensitet der kan overraske dem der komme ind på livet af dig. Du er ret god til at analysere, at efterforske og grundigt undersøge ting, med psykologisk sans og intellektuel styrke, hvis ikke du har valgt den mere instinktive vej og lader dine indre anelser vise dig vej.

ASC i Jomfru med Sol i Skytte

Udadtil pertentlig og checket, indadtil et lyst, muntert legebarn der ikke bekymrer sig om ret meget. Men begge sider er ret intellektuelle, forstandsbetonede, der bestandig søger mere viden, så du er nok lidt af en læsehest og evighedsstudent. Du er dog langt mere fornuftig med denne ASC tænker dig lige en gang mere om inden du kaster dig ud i spændende eventyr. Og kan bedre bruge dine evner og viden til noget helt konkret, så det ikke bliver ved forestillingen.

ASC i Jomfru med Sol i Stenbuk

Et meget pålideligt og ansvarsbevidst menneske og der skal meget til at trække horoskopet i en anden retning. Du er grundig, vedholdende og meget realistisk i dine vurderinger, meget forsigtig, tager ikke noget for givet regner ikke med at noget kommer af sig selv. Du er lidt af en arbejdshest, hvis ikke noget har bremset denne side og du er god til at planlægge og rette dig mod et langsigtet mål. Tålmodig, stiller ikke de store forventninger, men venter ydmygt på det bliver din tid. En god portion praktisk sans hjælper dig på vej.

ASC i Jomfru med Sol i Vandbærer

Der er ret meget fokus på den forstandsmæssige, intellektuelle side, du er både ret iderig, opfindsom og samtidig praktisk og realistisk. Du kan teste dine ideers bæreevne. Forskning og analyse samt teknisk snilde kan meget vel være din trumf. Du virker dog mere borgerlig og forsigtig end du egentlig er, indeni kan der nemt bo en rebel, der elsker at vende tingene på hovedet og du er sikkert stærk i en diskussion, med overraskende finesser og kritisk sans. Du kan dog tit føle sig bremset i din spontanitet.

ASC i Jomfru med Sol i Fisk

Du er en meget forsigtig og indadvendt person og selv om du umiddelbart virker checket og realistisk er du det langt fra indeni, her sejler tingene af sted, du er nemlig en udpræget drømmer, med masser af fantasi og mange sensitive følelser, som du ikke skilter med. Du er meget hjælpsom selv om du ofte selv føler dig noget hjælpeløs, hvorimod andre tror du helt har styr på livet. Din ASc. kan hjælpe dig med at sortere negative indflydelser fra ved hoveddøren, beskytte dig, men også hindre andre at se din sårbarhed og behov for omsorg. Tilbage

 

Ascendanten i Vægten

Når man møder dig møder man et behageligt, venligt og imødekommende menneske, med mindre andet i dit horoskop hindrer dette. Det du viser omverdenen er en pæn opførsel, du har gode manerer og indstiller dig på andre, lidt rigelig flinkeskole måske. Du har behov for at være vellidt, har behov for harmoni og fred og går ret langt for at opretholde denne tilstand. Dermed er du ret god til diplomatiske manøvrer, går gerne ind i mæglerens rolle, skaber balance og fordragelighed med din blotte tilstedeværelse. Nogle opfatter dig måske som lidt konfliktsky, een der altid glatter ud og som tager farve af stemningen og de holdninger du møder. Du kan være lidt ulden, vattet og ikke så glad for at skulle tage en difinitiv afgørelse, der er så mange både ogèr, du er nemlig god til at se en sag fra flere sider og finde dem alle brugbare. Din tendens til at være holdningsløs er altså egentlig et resultat af en objektiv, altfavnende evne. Men den kan dog også gøre dig noget vægelsindet og få dig til at sætte dig mellem to stole. Ingen afgørelser er endelige for dig, du er parat til at ændre dem efter behov. Hvad du rummer indeni kan man ikke se, den venlige imødekommenhed kan sagtens skjule ganske andre sider, men umiddelbart virker du rar og sympatisk. Du kan godt lide lidt af hensynsbetændelse, altid lade andre komme til fadet først og har du en ildsjæl indeni kan det give dig bryderier. Du vil dog også have megen glæde af din kontaktberedthed, din evne til at tilpasse dig og finde kompromisser der gavner alle.

ASC i Vægt med Sol i Vædder

Du rummer stærke modsætninger, virker blid og føjelig som en fløjlshandske men er egentlig både vilter og stridbar når det stikker dig, eller i hvert fald stærk, egenrådig og selvbestemmende. Dine kanter er slebet af udenpå men er intakte indeni, du har dine meningers mod men skilter ikke med det. Selv om du kan virke vægelsindet har du taget en fast beslutning indeni og er næppe til at drive fra det du har sat dig for. Din diplomatiske sans kan du dog fint bruge til at få din vilje igennem på lidt pænere maner.

ASC i Vægt med Sol i Tyr

Du har et roligt, vindende gemyt, der holder meget af harmoni og fred omkring dig. Måske til tider noget passiv og doven, hvis ikke andet trækker i en anden retning i dit horoskop. Livsnydende, sætter pris på smukke, æstetiske ting og en behagelig livsførelse. Selv om du virker noget vankelmodig så er du faktisk ret stædig når det kommer til stykket, eller fast og vedholdende. Din Ascendant gør dig dermed mere smidig og tilpasningsdygtig men indeni evner du at stå fast når det gælder.

ASC i Vægt med Sol i Tvilling

Du er et meget nysgerrigt, åbent og fleksibelt gemyt, du evner i høj grad at tilpasse dig livets mange luner, svinger meget med de strømninger og holdninger du møder. Er sikkert både kvik og lærenem, med en stærk fokus på din forstand, med mindre andet i horoskopet spærrer for det. Du er bevægelig, alsidig, har mange sjove indfald og flere ting kørende ad gangen. Du kan charmere dig frem, snakke godt for din syge moster. Din naturlige spontanitet kan føre dig mange besynderlige steder hen, et fast anker er du næppe.

ASC i Vægt med Sol i Krebs

Du virker åben og afbalanceret på andre, med godt humør og en evne til at glide ind i mange forskellige slags sammenhænge, men indeni er du langt mere sårbar og følelsesladet, ikke nær så objektiv som man tror og mere svingende i dit humør. Denne Ascendant får dig til at vende dig mere udad mod andre, gør det lettere at tage kontakt selv om du nok mange gange er bange og usikker indeni. Din Sol sørger for mere dybde, så det ikke bliver ved den charmerende facon og en gliden let gennem tilværelsen.

ASC i Vægt med Sol i Løve

Du er meget til fest og farver, er god til at komme på banen på en charmerende måde. Du virker tilpasningsdygtig og fleksibel men er egentlig ret fast og stædig i dine holdninger. Du har sikkert et vindende væsen der gør dig vellidt, er ret udadvendt og oftest med et sprudlende humør, andet i dit horoskop kan selvfølgelig godt virke som bremseklods. Grundlæggende er din selvfølelse god, men du kan godt lide at få opbakning ligesom du selv er god til at støtte andre. Livet skal helst være sjovt, en kreativ leg.

ASC i Vægt med Sol i Jomfru

Du hører til blandt de tjenende ånder der gerne gør livet behageligt for andre. Du ser ud til at tage livet let og muntert, men er egentlig ret alvorlig og arbejdsom. Selv om du virker åben har du nu dine forbehold og tager ikke alt ukritisk til dig. Du er dog god til at finde en balance i tilværelsen, kan både yde og nyde, kan åbne og lukke, slappe af og knokle som det nu passer ind i dine planer. Du kan have en stærk intellektuel side, tænke meget over tingene og være god til at melde ud og ganske enkelt servere dine guldkorn.

ASC i Vægt med Sol i Vægt

Her rummer du det du viser andre, er et flinkt, rart menneske der gerne tilpasser dig andres behov, glatter ud i strid og finder gode kompromisser der tilfredsstiller flest mulige. Du har grundlæggende et lyst sind, tager mange ting som en leg og bevæger dig let hen over de vanskelige episoder. Hvis din Sol er i 12. altså før ASC. er du noget mere indadvendt og har brug for ensomhed i ny og næ. Er din sol i 1. dvs. efter ASC ja så er du langt mere åben og udadvendt. Selvfølgelig kan andet i dit horoskop farve dig i andre retninger.

ASC i Vægt med Sol i Skorpion

Under den muntre, åbne, legende overflade gemmer sig et dybt følende, indadvendt menneske. Du virker så imødekommende men har et lønkammer der er helt privat og lukker ingen ind som ikke er dit hjerte værdigt. Din Ascendant giver dig en god evne til at kontakt andre, vende dig udad og indstille dig på andres bølgelængde, for din Sol kan godt få dig til at mure dig mere inde, ruge i ensomhed og stædigt følge dine egne faste fordomme. Du har en god psykologisk eller instinktiv sans som du kan hjælpe andre med.

ASC i Vægt med Sol i Skytte

Du er i grund og bund en munter sjæl, et legebarn der tager livet ganske skødesløst. Andet i dit horoskop kan selvfølgelig hindre dette. Du er ret udadvendt, nysgerrig og kontaktende, har ofte en ret stor omgangskreds og bevæger dig gerne meget omkring. Du søger friheden og de store vidder, elsker at have plads at tumle dig på og ikke for mange bindinger eller ansvarsbetonede opgaver. Du er lærenem med et filosofisk tilsnit, men ikke så tålmodig, så det skal helst glide af sig selv og ikke koste alt for megen slid.

ASC i Vægt med Sol i Stenbuk

Et dilemma er du udstyret med for udenpå ser det så nemt og hyggeligt ud men indeni rummer du et ret alvorligt, ansvarsbetonet og arbejdsomt menneske. Du ønsker ikke at pjatte tiden væk, har et formål omend du pakker det ind i venlighed. Man tror du elsker at slappe af og nyde tilværelsen, være selskabelig det er kun til dels rigtigt, for du har stor trang til at yde og holder af at være ene, så når man mere. Din ASC giver dig charme og kontaktevne og det giver dig mulighed for med fordel at komme ud med dine egne projekter og kan med samarbejde nå langt.

ASC i Vægt med Sol i Vandmand

Du virker som een der tilpasser dig andre og vægelsindet lader dig påvirke i forskellige retninger, men indeni har du nu dine helt egne faste meninger og går gerne din egne veje. Du er langt mere selvstændig og føler egentlig trang til at provokere, dette ser man dog næppe særlig tit, man ser jo det venlige ansigt og de pæne manerer. Du har en styrke i den intellektuelle sfære, er hurtig, kvik og opfindsom omend du mange gange slår nogle knuder for ikke at være som de andre. Frihed og lighed er stærke begreber for dig.

ASC i Vægt med Sol i Fisk

Du er et rart og vennesælt menneske, blid og poetisk og har nok ret svært ved at hævde dig og gøre andre opmærksom på at også du har nogle behov og uopfyldte drømme. Du tilpasser dig ofte alt for meget, er for flink, hvis ikke du har styrke og gennemslagskraft et andet sted i horoskopet. Du er meget hjælpsom og næstekærlig men kan mangle rygrad til at stå fast når det gælder. Du ønsker fred for enhver pris og ofrer gerne dine egne krav. Du har en musisk sjæl, der næsten er for god til denne verden. Tilbage

 

Ascendanten i Skorpionen

På andre mennesker virker du noget tillukket og hemmelighedsfuld, man ved aldrig rigtig hvor man har dig. Du sorterer stærkt folk fra ved indgangen, kun de færreste kender dig til bunds. På nogle virker det dragende, denne mystiske person man ikke kan lodde, må man studere lidt nærmere. Men du er ikke nem at komme på nært hold. Du kan bruge det som et skjold, en beskyttelse for en indre sårbarhed, for du virker stærk i din reserverethed. Du virker som det stille vand, den dybe grund men hvad der skjuler sig bag dette image ved vi ikke. Men selv om du ikke er en åben bog vil den der bliver lukket ind i varmen opleve dine mangeartede følelser, for du har mange strenge at spille på. Du er en god iagttager, venter roligt med et udspil til tiden er inde, en god taktikker som trods de mange følelser du rummer, har dem i et sikkert, kontrolleret greb.

De holdninger du viser omverdenen er meget stærke, kompromisløse, enten eller, sort og hvidt. Du er ikke til valne, lunkne kompromisser men melder stærkt ud hvor du står når endelig du kommer på banen. Dette kan sagtens dække over et indre vægelsind eller usikkerhed. Du har en dyb interesse i psykologiske mekanismer enten bevidst eller du bruger dine instinkter til at manøvrere uden om kritiske situationer. Du virker stærk i krisesituationer, tør se selv de værste ting i øjnene, er ikke bange for dine egne eller andres skygger.

Af og til kan du måske sidde fast i dette fokus på de mere negative sider af tilværelsen. Du kan virke hudløs ærlig og åben men også totalt afvisende og lukket. Hvad du end er er det på en fast og vedholdende måde.

Asc i Skorpion med Sol i Vædder

Du har stærke drifter og instinkter, men holder dem under låg, egentlig er du et ret umiddelbart og ret udadvendt menneske, men det er ikke hvad du signalerer til andre. Du ser så tålmodig og rolig ud, men indeni har du en ildfuld sjæl med stor trang til at præstere noget lige her og nu. Din Asc. får dig til at tøve en kende, dæmper din impulsive natur, så du lige får tid til at tænke dig om eller føle dig frem, så du ikke så nemt får fingrene i klemme. Men du kan også føle dig bremset og ofte misforstået, hvis ikke du kan finde en måde at få dine mere viltre, dynamiske sider ud.

ASC i Skorpion med Sol i Tyr

Du er et tålmodigt menneske, der bruger lang til til at se andre an, der er ingen hastværk. Du kan være meget stædig, holde fast i det uendelig på godt og ondt. Dig skal man ikke hundse med, du hader stress med mindre andet i horoskopet ændrer dette. Bag den kontrollerede facade bor et varmt, lidt mageligt menneske der elsker livets materielle goder og at nyde med alle de fysiske sanser. Du har brug for trygge rammer til at udfolde dig i. Samtidig har du stærke erotiske drifter, din krop er et vigtigt bindeled til andre, men det er ikke sikkert du viser dette åbent.

ASC i Skorpion med Sol i Tvilling

Bag den afventende facade bor en livlig, flagrende person, du er ikke nær så dyb og mystisk som du lader andre tro. Og du er langt mere forstandsbetonet. Dette gør dog at du er god til at lære og observere, for din Asc giver dig roen og iagttagelsesevnen, din Sol en evig mental nysgerrighed, en søgen efter ny viden, mere information. Lidt af en detektiv. Men du er egentlig ret åbenmundet og udadvendt, vil ofte føle du ikke rigtig kan komme ud med denne side. Først når du føler dig rigtig sikker og forstået lukker du helt op for posen.

ASC i Skorpion med Sol i Krebs

Du er et meget følsomt menneske, med et sårbart indre som du føler behov for at beskytte af en mere barsk facade. Du har brug for at føle dig på bølgelængde med andre før du lukker op. Du er god til at forsvare dig, skabe en distance med en kølig reserveret attitude, men faktisk har du ret meget brug for at vise og dele dine følelser med andre, ønsker at være noget for nogen, at drage omsorg og give din støtte. Når man kommer indenfor, bliver man som en del af din indre familie og du gør meget for at man skal trives.

ASC i Skorpion med Sol i Løve

Du er egentlig et ret udadvendt og livsnydende, glad menneske, men det kan være svært at se. Tre skridt fra livet signalerer du, men indeni er du varm og frodig. Du er stærk og ret stædig, skjult får du din vilje igennem selv om du egentlig helst vil spille med åbne kort. Der er stærke lidenskaber, en stærk vilje og et behov for at markere dig. Du ville nok egentlig helst frem midt på scenen, men din Asc får dig til at vælge en indirekte form, den gør dig langt mere indadvendt og måske lidt sky? Din selvtillid skilter du ikke med.

ASC i Skorpion med Sol i Jomfru

Du er ret forsigtig og tilbageholdende, foretrækker lige at analysere situationen endnu en gang før du kommer ud med din mening. Du kan være lidt skarp og kritisk når det så endelig sker. Du har et skarpt intellekt, en stærk forskerånd som bliver ved at bore ind til kernen i de mindste detaljer. Du har et stort behov for at checke dine ting, have kontrol, være sikker på at det nu er rigtigt. Du er dermed ikke så umiddelbar, men ved hvad du udtaler dig om når det endelig sker. Du har både en teoretisk og en praktisk side samtidig med at din Asc tilfører dig en følelsesmæssig styrke.

ASC i Skorpion med Sol i Vægt

Du virker så lukket og intens, men er egentlig når det kommer til stykket både åben og imødekommende, parat til kompromisser, vil gerne skabe balance og harmoni. Du signaler meget mere styrke og følelsesmæssige dybder end du kan stå inde for, egentlig ønsker du at tage lidt lettere på tingene, gøre dem enklere. Du får mere dybde af din Asc, får flere følelser i dit repetorie. Dit indre vægelsind og tilpasningsevne skilter du ikke med, man tror dig fast og stædig, men du er smidig som et siv når det kommer til stykket.

ASC i Skorpion med Sol i Skorpion

Som udenpå så indeni. Det vil sige at facaden viser oprigtigt hvem du er. Det gør dig til et ret dybtfølt og måske noget rugende menneske, een der har mange indre følelsesmæssige strømninger, som er stærk og kompromisløs men også stædig og kontrollerende. Er din Sol før ASC altså i 12. hus bliver du langt mere indadvendt og privat og det vil være svært at komme ind på livet af dig. Er din sol derimod i 1.hus altså efter ASC så er du mere åben omkring dig selv, tør bedre vise hvem du egentlig er. Selv om det stadig vil være en gåde for mange, som ikke tør kigge så dybt.

ASC i Skorpion med Sol i Skytte

Man bliver forbavset når man kommer ind bag facaden, for her bor et lyst, optimistisk, åbent og udadvendt menneske med trang til at udforske de store ydre vidder, Asc tilføjer så de indre mørke dybder. En opdagelsesrejsende i det ydre såvel som det indre. Din Asc giver dig mere pondus, mere styr og får dig til at tøve længe nok til at din impulsivitet ikke løber af med dig. Du kan dog også føle dine vinger stækket og af og til bruge mere manipulerende metoder, når du nu ikke magter at komme mere direkte på banen.

ASC i Skorpion med Sol i Stenbuk

Du er et alvorligt menneske der virker reserveret langt hen ad vejen. Du holder mennesker noget på afstand medens du vurderer dem. Men du er samtidig meget loyal når du først har accepteret nogen. Du er meget ambitiøs og har rimeligt check på livet, hader når noget får en uventet drejning. Du kan være meget præcis, vedholdende og med en formidabel koncentrationsevne og flid. Du regner ikke med at tingene kommer af sig selv. Du er meget nøjsom og arbejder omhyggeligt, tester dine resultater grundigt. En realist med et lidt pessimistisk tilsnit.

ASC i Skorpion med Sol i Vandmand

Du holder meget stædigt fast, er stærk og urokkelig - tilsyneladende, men indeni skifter du ofte ganske brat kurs, er mere uforudsigelig men på en lige så fast og stædig facon. Du er dog langt mere forstandsbetonet, logisk og analyserende på din egen lidt bagvendte facon end du lader skimme igennem. Du foretager gerne overraskelsesangreb så man ikke kan finde ud af hvem du egentlig er og hvor du er på vej hen. Du kan lide at være uforudsigelig og at føle dig helt frit stillet. Du kan provokere med bid, men du kan også via denne ASC forbinde dig mere med følelsesmæssig kontakt.

ASC i Skorpion med Sol i Fisk

Følelser er alfa og omega for dig, du er ret sensitiv og sårbar indeni og har derfor god brug for din selvbeskyttende ASC. Den kan sortere de fremmede ved indgangen så kun de rigtige får adgang til dit lønkammer. Du virker og er ret indadvendt men er langt mere blid og vennesæl end din barske attitude viser. Du er næstekærlig men har brug for noget at styrke dig på og det tilbyder din ASC. Du har brug for at trække dig tilbage i ensomhed, at være alene med dine egne tanker og drømme og især følelser. Din ASC giver dig mere fasthed, din sol fleksibilitet.

 

Ascendanten i Skytten

Du virker som en livsglad, umiddelbar og åben person med mange interesser, ikke mindst for filosofiske, trosmæssige områder eller fremmede kulturer. Du ser altid lyst på tilværelsen, det går nok alt sammen og giver ofte andre et puf fremad med din positive tro. Din optimisme smitter og får ofte tingene til at glide mere ubesværet. Hvorfor bekymre sig når der er så meget at glædes over? Du kan sagtens indeni være langt mere pessimistisk eller usikker, men du dækker da over det med et smil. På andre mennesker virker du levende, engageret og fuld af nye påfund, noget letsindig af og til og noget skødesløs. Du er en søgende sjæl, der gerne vil forstå, vil finde livets sande mening. Nogen gange sker det ved at rejse ud andre ved at rejse i åndens rige. Du virker meget bevægelig, smidig og med store armbevægelser. Der er ofte stil over din fremtoning, du går ikke i små sko, men slår flot ud med armene og favner hele verden med dit storsind og tolerance.

Du kan have en tendens til at gå over gevind, at overdrive og du kan også være noget åbenmundet, nærmest taktløs når du serverer sandheden. Stadig selvom du indeni er ganske anderledes. oftest virker du dog vindende med dit positive væsen og muntre facon, har altid en kvik replik på læben og er nysgerrig efter hvad der sker i verden omkring dig. Du har brug for masser af plads at bevæge dig på, et stort territurium og en stor portion frihed, ligesom du gerne giver andre i samme store målestok.

ASC i Skytte med Sol i Vædder

Duer et meget udadvendt og aktivt menneske, med gå på mod og præstationstrang, med mindre andet bremser dig. Du er som en åben bog, lige ud af posen uden behov for at gemme ting af vejen. Du står stærkt på dine rettigheder, din vilje og din plads under solen. For det meste ved godt mod, glad og parat til at gøre en indsats for dig selv eller det der interesserer dig. Du er umiddelbar, reagerer prompte og spontant med styrke og glød. Enkel og ligetil, kalder en spade for en spade.

ASC i Skytte med Sol i Tyr

Din lette muntre facon og hurtige bevægelige attitude dækker over en mere treven, rolig og noget fastholdende person. Du skal helst have lidt tid at tænke over tingene i, tid til at beslutte dig og gøre tingene grundigt, selv om man tror du er hurtig på aftrækkeren. Du er en jovial livsnyder af format, kan lide at der er kvalitet bag den flotte stil og der skal være noget både for de fysiske sanser og for de åndelige interesser. Krop og sjæl kan her forenes eller slås om pladsen.

ASC i Skytte med Sol i Tvilling

Du er et meget bevægeligt, flagrende gemyt med en umættelig nysgerrighed, altid på farten enten konkret eller i dine tankers verden. Du er ikke så vedholdende, slår ikke gerne rødder med snuser til lidt af hvert inden du bevæger dig videre. Du er kvik, alsidig og smidig med mindre andet i dit horoskop hindrer det. Du tager hurtigt ved lære, dvæler ikke længe, men ved efterhånden ret meget om alt mellem himmel og jord. Du kan være svær at holde fast, men er gerne en munter følgesvend et stykke tid.

ASC i Skytte med Sol i Krebs

Under den muntre, ubekymrede overflade gemmer der sig et følsomt menneske. Du tager tingene meget mere nært end man aner, selv om du slår tingene hen i sjov, så tager du det alvorligt indeni. Du virker så åben og udadvendt men er langt mere sky og indadvendt, har brug for omsorg og nærhed, hvilket du ikke skilter med. Din Asc hiver dig dog ud af din skal, giver en god kontaktflade med omverdenen og tilfører dig mere tro på livets mange skønne muligheder. Og din Sol sørger for mere dybde, for en følelsesmæssige kontakt.

Asc i Skytte med Sol i Løve

Du er en person med styrke, varme og stil. Generelt glad og tilfreds. Du indgyder tillid, har værdighed og går ikke i små sko. En sprudlende livsappetit, en sund selvfølelse og du går i klinch med livet med oprejst pande. Andet kan selvfølgelig skygge for solen, men grundlæggende tror du på livets positive muligheder og tager for dig ved livets store tag selv bord. Du fylder meget, måske for meget til tider, med en selvfølgelighed tager du din del af kagen. Du er samtidig dog også et meget givende menneske. Giver at dit store overskud.

ASC i Skytte med Sol i Jomfru

Du virker letsindig og ubekymret men sådan forholder det sig ikke i virkeligheden, indeni er du mere forsigtig, mere nøjeregnende og ydmyg. De store armbevægelser skjuler en lille mus. Med denne kombination er du ret godt rustet intellektuelt set, hurtigt opfattende med sans for detaljer og præcision. Du kan se de store linier såvel som de små og det gør dig alsidig. Du vil helst opføre dig korrekt men din ASC snyder dig ofte til at være mere åbenmundet og direkte end du egentlig bryder dig om.

ASC i Skytten med Sol i Vægt

Du er lidt af et muntert legebarn, der sorgløst flyder med på livets medvinde, andet kan selvfølgelig hæmme dette, men grundlæggende er du et positivt, åbent og udadvendt mennekse. Du er smidig, indstiller dig på andre og har ofte en stor kontaktflade. Du elsker når tingene glider af sig selv, når der ikke skal knokles for meget for du er nok ikke den store slider. Du spreder glæde omkring dig, altid venlig og imødekommende med en ungdommelig charme også selv når du er firs. Du søger en harmonisk livsform.

ASC i Skytten med Sol i Skorpion

Du virker åben men indenunder har du et stort behov for at skjule dig, er langt mere indadvendt end man tror. Du har også stærkere følelser end du skilter med. Det ser så let og lyst ud på overfladen men du rummer dybere og mørkere nuancer indeni. Din asc hiver dig ud i lyset, giver mere glæde og opdrift medens din sol giver dig dybde og intensitet så det hele ikke bliver for overfladisk. Ofte har du et stærkt intellekt, er god til at analysere og se sammenhænge. Men du har også mange instinkter som gør dig til et levende sammensat individ.

Asc i Skytte med Sol i Skytte

Du er et meget åbent og udadvendt menneske med alsidige interesser altid på farten efter at lære nyt. Du bevæger dig meget omkring , har et stort behov for frihed. Du er meget positiv og spreder glæde omkring dig. Andet i horoskopet kan hindre dette. Men du har grundlæggende en tro på livet også selv om det får dig ned med nakken. Er din sol i Første hus (efter asc) er du langt mere åben end hvis den ligger i 12.hus (inden asc) her går dine rejser mere indad. Men under alle omstændigheder en søgende sjæl.

ASC i Skytte med Sol i Stenbuk

Livet er ikke bare sjov og pjat selv om du virker så munter på overfladen. Du er faktisk et ret alvorligt menneske indeni og har god check på realiteterne. Selv om tingene ser ud som de glider let og ubesværet har du gjort dit forarbejde grundigt, for du er flittig, ikke bange for at tage fat selv når det er besværligt. Du har mere ro og tålmodighed indeni, er egentlig ikke så omkringfarende, men har et mål med tingene, er ambitiøs og sender dine pile højt men sikkert. Din asc tilfører så en større åbenhed og smidighed.

ASC i Skytte med Sol i Vandmand

Du har et meget stort frihedsbehov, er meget nysgerrig, søger nye græsgange ofte og rykker teltpælene op gang på gang. Du bevæger dig meget i dit liv, både konkret og i overført betydning. Du er åben og direkte i din facon, lidt provokerende men på en sjov og humoristisk måde. Du er ret kvik og har mange store visioner, højtflyvende tanker og skøre ideer og slipper utroligt heldigt af sted med mange af dem. Du siger gerne tingene ligeud og kapper hurtigt båndene bag dig hvis de skulle stramme lidt.

ASC i Skytte med Sol i Fisk

Du er meget alsidig, påvirkelig og så fleksibel at det af og til fører dig ganske på afveje. Du er lidt af en drømmer og fantast, men meget hjælpsom og åben for andres behov. Du er en søgende sjæl både på et ydre og et indre plan. Du reflekterer over livet, har en spirituel, religiøs nerve. Du virker dog mere åben og ligetil, medens du indeni har et behov for at være alene og mærke efter hvad hjertet og følelserne vil. Du har svært ved at stå fast, stå imod når eventyret lokker og andre regner med dig.

 

Ascendanten i Stenbukken

Du virker udadtil som et meget alvorligt, seriøst menneske, med en lidt tillukket, reserveret facade, som en der har styr over tilværelsen, gennem selvkontrol, selvdisciplin. Indeni kan det sagtens flyde, men det ser man ikke umiddelbart. Du har brug for en vis struktur, for genkendelige regler som holder livet fast i en nogenlunde forudsigelig rytme. Du har ambitioner, vil noget med din tilværelse og kan ofte have svært ved at slappe af og blot tage tingene som de kommer. Du arbejder hellere, gør dig fortjent til den succes du får eller de mål du når. Det er igennem en ihærdig indsats du føler dig bedst tilpas, du forventer ikke at tingene kommer af sig selv. Du er et realistisk menneske omend du af og til hælder til den pessimistiske side. Du gør indtryk af at være en pålidelig person, med begge ben på jorden, med stærk rygrad og en god ansvarsfølelse, een man kan stole på. Nogen oplever dig som lidt af en lyseslukker eller dødbider, som sjældent viser munterhed, som altid er korrekt og nøgtern. Det er ikke så mange spontane følelser der slipper ud gennem vagtværnet, men de kan sagtens ligge indenunder.

Du beskytter dig ved at være forsigtig og tilbageholdende, kaster dig ikke impulsivt ud i noget, men checker tingene ordentlig først. Du er god til at tage ansvaret for dig selv og dine handlinger, opføre dig voksent og værdigt, faktisk allerede fra barnsben, hvilket så til gengæld kan hæmme andre sider af din natur.

Asc i Stenbukken med Sol i Vædder

Du har en utrolig arbejdsenergi, vedvarenhed og gå på mod i forening. Du er langt mere fyrig end din ydre fremtoning lader ane. Langt mere urolig, spontan og heftig, men det ser man ikke. Den stærke selvdisciplin kræver et fast tag i tømmen, for det er egentlig ikke din grundnatur at være så tilbageholdende og checket. Du er utålmodig, men tvinges til at geare ned og udrette noget mere langsigtet og det bliver du ret god til efterhånden. Samtidig er det dog vigtigt for dig at finde din indre dynamik, din lyst frem så pligten ikke kvæler dig.

Asc i Stenbuk med Sol i Tyr

Der hviler en stærk ro over dig, med mindre andet i dit horoskop griber forstyrrende ind. Indeni som udenpå signalerer du pålidelighed, trofasthed og fornuft, med begge ben solidt plantet på jorden og med et godt praktisk tag i tilværelsen. Især den materielle side er du god til at mestre. Du er dog noget varmere og bedre til at slappe af i virkeligheden end man skulle tro. Kan lide også at nyde livets goder og ikke kun yde og knokle. Du er meget tålmodig, lidt af en sværvægter.

ASC i Stenbuk med Sol i Tvilling

Bag det alvorlige ydre bor et legebarn, en langt mindre fornuftig og seriøs person, men din ASC er med til at holde dig mere på jorden, gøre dig mere troværdig og pålidelig. Du får ikke lov at skøjte hen over livets vande, men tager dit ansvar på dig omend ikke altid med glæde. Tidligt i livet kan du føle dig hæmmet og kejtet og ofte misforstået og du er længe om at komme ud med dig selv. Indeni er du jo en kvik, hurtig, begavet person som nysgerrigt suger viden til sig.

ASC i Stenbuk med Sol i Krebs

Den ydre hårde skal dækker over en blød, følsom person, een som har behov for at komme langt tættere ind på livet af andre og én, som faktisk er god til at tage sig af andres behov. Man skal dog lære dig godt at kende før man bliver lukket ind i varmen. Du kan være ret konventionel, da du har behov for tryghed og forudsigelighed i din tilværelse, men samtidig har du en stærk medfølelse for andre, især dem du knytter tætte bånd til. Du er en trofast sjæl som bærer mange af livets tunge byrder af lutter pligtfølelse.

ASC i Stenbuk med Sol i Løve

Inde bag den kølige facade bor et varmt, lidenskabeligt menneske som når man lærer dig nærmere at kende er både åben, levende og stærkt engageret. Du har mål med din tilværelse, er ambitiøs og magtfuld, ikke sådan at komme udenom. Du kan være meget stærk og stædig, meget givende og frodig men ikke alle ser de lys du tænder og den glød der brænder. Din naturlige autoritet får dig ofte til at komme i en speciel position, hvor andre kan se op til dig. Du kan styre med fast hånd såvel som give opbakning til værdigt trængende.

ASC i Stenbuk med Sol i Jomfru

Du er i grund og bund et fornuftsmenneske, lidt forsigtig og reserveret men yderst pålidelig , med en nøgtern vurdering, realistisk og pligtopfyldende. Andet i dit horoskop kan selvfølgelig påvirke dette. Du har benene plantet på jorden men er dog ikke stædig eller fastlåst, tværtimod kan du bevæge dig videre, søge ny viden og indhente erfaringer fra mange forskellige områder. Du er flittig, grundig og detaljeret, fremlægger først dine synspunkter når du ved hvad det drejer sig om.

ASC i Stenbuk med Sol i Vægt

Du består af lidt modstridende kræfter, for indeni er du meget åben, imødekommende og tager tingene let, medens du i andres øjne er langt mere reserveret og alvorlig. Du prøver at finde en balance mellem leg og alvor, mellem arbejde og fornøjelser. Din ASC giver dig en bedre rygdækning, mere soliditet og mere jordforbindelse, så dine mange visioner bedre kan udføres i praksis. Din Sol giver så mere venlighed og en evne til at afbalancere tingene og slappe af og nyde livets mere sjove sider.

ASC i Stenbuk med Sol i Skorpion

Du er også indeni et ret alvorligt menneske, noget reserveret men langt mere påvirket af følelser og stemninger end man skulle tro. Du har dybe lidenskaber og passioner er slet ikke så kølig og formel som du virker udadtil. Du er meget afventende og iagttagende, har ret meget kontrol med det der slipper ud om dig selv. Du er god til at tage ansvaret for dig selv også på et følelsesmæssigt plan og du er god til at acceptere livets skyggesider, at forstå dem og bruge dem konstruktivt.

ASC i Stenbuk med Sol i Skytte

Du er lidt af et paradoks, da dine signaler udadtil langt fra svarer til det indre indhold. Indeni er du nemlig et muntert gemyt, åben og altfavnende uden det mindste forbehold, men sådan virker du jo slet ikke. Du virker kølig, lukket og checket, men er impulsiv, levende og legende, tager bestemt ikke livet så alvorligt. Din Asc kan så få dig lidt mere ned på jorden, give dig fornuft og realisme, så dine mange vilde planer bliver lettere at omsætte til virkelighed.

ASC i Stenbuk med Sol i Stenbuk

Her er der dækning for de signaler, du sender til andre, for du er virkelig et alvorligt menneske der tager livet seriøst og som gerne vil nå noget med det, er ambitiøs og arbejdsom. Du tager ikke let på tingene, kan have svært ved at slappe af og blot tage imod. Er din Sol i 12.hus altså før ASC er du noget mere indadvendt og måske søgende i dit indre univers. Er solen efter ASc er den praktiske, materielle, prosaiske verden mere dit domæne og du stræber efter at realisere dit stærke potentiale, at få noget konkret ud af livet.

ASC i Stenbuk med Sol i Vandmand

Indenunder den checkede facade bor der lidt af en rebel, selv om du måske sjældent lufter ham/hende, livet har lært dig alvor, men du rummer mange luftige ideer, visioner og opfindsomhed. Du går gerne dine egne veje, lukker ofte noget af for kontakt og koncentrerer dig om egne interesser. Du har både en evne for det materielle, konkrete og for det tankemæssige, iderige. En sjov blanding af konservatisme og fremsynethed gør dig til en noget speciel person, som ofte overrasker dine omgivelser, når de tror de ved hvor de har dig.

ASC i Stenbuk med Sol i Fisk

Under den velkontrollerede facade lever kaos, under den kølige formelle attitude lever blide følelser, drømme og masser af fantasi så realismen kun er ydre blændværk. Du er meget følsom og med stærk indlevelsesevne og har nok brug for den beskyttende skal din ASC kan give. Den kan så også tilføre dit liv noget mere substans, mere realisme og jordforbindelse. Den er dog også med til at gemme dig bedre væk så andre ikke ser dig som du virkelig er, så de ikke aner der bor et lille alfebarn istedet for en skråsikker forretningsmand/kvinde.

 

Ascendanten i Vandmanden

Du virker på andre som den frie fugl der ikke ønsker nogen form for binding eller forpligtelse. Du ønsker at gøre som det passer dig lige her og nu, følge dine spontane indfald og gerne på tværs af konventioner og forventninger. Du virker ret kvik, med lidt af en speciel begavelse, nemlig med evnen til at sætte alting på hovedet og se tingene fra en helt anden vinkel end alle andre. Du ønsker at være en ener, ikke at blive sat i bås med nogen som helst og du kan lide at være på tværs blot for fornøjelsens skyld. På nogen virker du provokerende, på andre som et frisk pust. Du er ret selvstændig, kan faktisk til tider have svært ved at indordne dig andre eller især reglementer, du har ligesom dine egne love, den helt egne meninger. Du har en stærk mental side, er nysgerrig, eksperimenterende men alligevel stædig og fastholdende på andre punkter, blot bestemmer du helt selv, hvornår du er hvad og andre kan derfor have svært at finde ud af dig, vide hvor de har dig. Du er opfindsom og da du ikke er bundet af forventninger eller regler, kan du ligesom skyde genvej og erkende tingene på et andet plan. Du har mange intuitive inskydelser og kan hurtig komme med en forklaring, men du kan også sidde fast i dine egne fixe ideer.

For det meste er du åben og tolerant, er idealistisk og visionær, men du har dine kæpheste som du ofte har svært ved at slippe. På andre virker du omskiftelig, overraskende og ofte urolig men også sjov og iderig.

ASC i Vandmand med Sol i Vædder

Du er et livligt menneske, lidt af en pionær, der gerne går foran og baner vejen. Du er meget selvstændig, sætter din hat som du vil og til tider noget rebelsk. Du er meget åben og kalder en spade for en spade også selvom det skulle genere nogen, der stikkes ikke noget under stolen. Du har en stor livsappetit, en stor viljestyrke og et stort mod. Du kan faktisk godt lide at møde modstand, have noget at kæmpe for, en god sag, en ide eller vision. Men du kan også være kontrær og stædig. Du har brug for masser af plads, frihed og råderum.

ASC i Vandmand med Sol i Tyr

Bag et uroligt ydre bor en meget rolig og solid verdensborger, du er langt mere konservativ og materielt indstillet end du lader andre ane. Har dine egne sære vaner og ideer og er faktisk svær at rokke. Du har styrke og pondus, er svær at påvirke, nogen gange kontrær. Din ASC giver dig flere ideer og mere lethed, samt en god evne til at tage vare på dig selv, stå på egne ben, medens din sol giver dig vedholdenhed og evne for den konkrete verden. Du er praktisk anlagt såvel som iderrig og det kan der komme nogle gode opfindelser ud af.

ASC i Vandmand med Sol i Tvilling

Du er en meget livlig, flagrende sjæl med utrolig mange skiftende ideer og meninger. Du er ret kvik, hurtigopfattende og visionær. Du kan have specielle intellektuelle evner, hvis du kan finde roen til at udvikle dem. Du bliver ikke længe på et sted ad gangen, så nogen finder dig for ustabil. Men du er heller ikke interesseret i at hænge fast, du er nysgerrig, søger hele tiden i nye retninger og suger til dig af alskens vidt forskellige indtryk. Du er sikkert også god til at snakke, debattere og provokere.

ASC i Vandmand med Sol i Krebs

Du virker så fri og ubundet, så mentalt aktiv og åben, men i virkeligheden rummer du et langt større behov for nærhed, tætte bindinger, følelsesmæssig respons og et behov for at gemme dig lidt væk, trække dig ind i din skal. Du virker så munter, med en sjov provokerende bemærkning, så man ikke ser når du faktisk bliver såret og ked af det. Du er langt mere indadvendt og følsom end du skilter med. Du kan have svært ved at få tilfredsstillet dine noget modsatrettede behov, for frihed/nærhed for udadvendthed/indadvendthed. Men du er god til både at skabe bånd og slippe dem igen, når du har det godt med dig selv.

ASC i Vandmand med Sol i Løve

Du er indeni et stærkt, glødende, lidenskabeligt menneske, med stil, værdighed og varme. Du har et stort behov for selvstændighed, at gøre som du selv vil, at være fri for andres indblanding. Men du er samtidig åben og nysgerrig, parat til at tage andre under dine beskyttende vinger, at lede og vejlede værdigt trængende. Du har behov for at være noget i kraft af dig selv, være en personlighed der bliver bemærket og værdsat, men du har også behov for at indgå i et fællesskab og dele dine mange interesser med andre ligesindede.

ASC i Vandmand med Sol i Jomfru

Du er et meget mentalt, måske intellektuelt betonet menneske, du ved meget, har mange ideer og en god evne til at vurdere dem nøgternt og omsætte dem i praksis. Du er sikkert god til at planlægge detaljeret, til at sætte de små brikker sammen til et større hele. Du undersøger tingen grundigt, men du kan også være hurtig, skære igennem og finde overraskende løsninger. Du kan have en noget urolig, nerveaktiv side som gør at du er i konstant bevægelse. Du kan være kritisk og bruge overraskelsestaktikker.

ASC i Vandmand med Sol i Vægt

Du er et let bevægeligt gemyt, ofte med et godt humør og lyst til at lege med de mange spændende indfald livet præsenterer dig for. Du er meget åben, alsidigt begavet, kvik og med en evne til at tilpasse dig mere end man skulle tro. Selv om du virker provokerende, selvstændig og stædig er du faktisk meget venlig, indstiller dig på andres behov og er fleksibel og tilpasningsdygtig. Meget af dit liv foregår i hovedet, på tanke og ideplanet, du kan være ret opfindsom , men kan måske have lidt svært ved at omsætte ideerne i praksis.

ASC i Vandmand med Sol i Skorpion

Du virker så åben og udadvendt men er faktisk langt mere indadvendt, du trives dog godt med den lidt provokerende attitude og er ret god til at analysere tingene. Du er både iderig og forskende, men er ikke tilfreds med løse tanker. Du har også en stærk følelsesladet side, som man nok sjældent ser, du virker som om, du har afstand til følelser og er cool, men du brænder stærkt for tingene og de mennesker, du knytter dig til, selv om man ikke ser det. Du kan godt være stædig og fastholdende når det stikker dig, men du kan også frigøre dig fra dine psykologiske mønstre når de bliver for trange.

ASC i Vandmand med Sol i Skytte

Frihed og frihed og frihed er alfa og omega for dig. Du skal have masser af plads til at være dig, til at bevæge dig ud i verden og ind i sindet. Du er meget kvik og alsidigt begavet, har et godt overblik og forstår tingene hurtigt. Man skal stå tidligt op for at følge dig. Du er ukonventionel, ønsker ikke at fanges ind af vaner, dogmer eller forventninger. Du ønsker at være din frie fugl, der spreder glæde, laver sjov og inspirerer, altid på farten til at lære, lave noget nyt.

ASC i Vandmand med Sol i Stenbuk

Bag det livlige ydre bor et alvorligt og pligtopfyldende individ. Du er langt mere konventionel og til at stole på end man tror. Du er både iderig og realistisk, kan omsætte dine visioner i praksis og er langt mere saglig og velfunderet. Du kan have en forkærlighed for gamle sager, kan lide at lave ting om, finde kernen i det bestående og tilføre noget nyt. Du er mere regelret og forudsigelig end du giver indtryk af. Du er selvstændig og ansvarlig, kan tage ansvaret for dit eget liv.

ASC i Vandmand med Sol i Vandmand

Her får du rigtig lov at spille på de frie, iderige, impulsive, provokerende strenge. Du er indeni som du signaler til andre, meget selvstædnig, hurtigt tænkende, opfindsom og går dine egne veje. Er din Sol før ASC altså i 12. hus er du noget mere indadvendt og søger i mere spirituelle retninger. Er din Sol efter ASC i første hus er du meget synlig, meget selvfokuseret og sætter din hat som du vil. Du har dine helt egne meninger og skifter ofte pludselig retning, men samtidig kan du være stædig og fastlåst på andre områder.

ASC i Vandmand med Sol i Fisk

Den frie, kvikke, selvstændige attitude dækker over et ret sart, følsomt og indlevende gemyt. Du er faktisk langt mere afhængig af andres bedømmelser end man tror, har behov for støtte af og til, og vil egentlig gerne meget tættere på andre. Man tror blot du vil være den frie fugl og have afstand. Du er meget iderig og fantasifuld, nogle gange måske lidt af en fantast, der ikke kan realisere noget. Du kan lide at svinge dig op i tankernes og drømmenes verden, med en humanistisk, næstekærlig indstilling. Du har nogen fantastiske visioner der kan inspirere andre, men du kan også ofte komme på vildspor.

 

Ascendanten i Fiskene

Udadtil er du et meget sensitivt og medfølende menneske, selv om du kan være nok så stærk og hårdhudet indeni, hvis dit horoskop viser det, så virker du på andre som en blid og følsom sjæl, der har let til tårer, let bliver rørt og har stor sympati med andre lidende sjæle. Du kører ikke så stærkt eller åbent frem med hvem du er, gemmer dig bag et slør af diffusitet, virker lidt vag og ubeslutsom. Du viger udenom konfrontation, virker på en langt mere indirekte måde. Du lytter meget til andre, stiller dig ind på deres bølgelængde og det kan få dig til at flagre i snart den ene retning og snart den anden, som om du ikke selv har styring eller mål med livet. Men det er kun tilsyneladende, du kan sagtens have et indre der rummer helt andre kvaliteter. Din styrke er din evne til at indstille dig på andre, føle dig frem, bruge din intuition og lade den være vejviser.

Du virker sky og genert i din fremtoning, det stille vand, den dybe grund, det mystiske, uudgrundelige væsen man ikke kan indfange eller forstå. Hvad du reelt er er så en anden sag. Det drømmende, poetiske, milde udtryk giver et indtryk af at du er sart, svag, har brug for støtte og opbakning. En sart mimose der kræver en stærk M/K til at bære dig hen over livets vanskelige skær. Du er dog også selv hjælperen, der uselvisk ofrer dine egne behov for andre stærkere trængende. Du tiltrækkes selv af svage, nødlidende individer eller folk der driver afslappet med strømmen og mediterer over livets mere spirituelle sider.

ASC i Fisk med Sol i Vædder

Bag den blide, sarte maske gemmer der sig et stærkt, vitalt, viltert menneske, med en masse energi og gå på mod. Folk overraskes hvis de får lov at se om bag facaden. Du er langt mere selvstændig, egenrådig og uafhængig end du skilter med. Din Asc kan så tilføre dig mere mildhed og en evne til at tage hensyn, så du ikke kører så egoistisk frem, medens din Sol kan give dig en naturlig selvfølelse og et behov for selv at styre og leve dit eget liv og ikke kun ofre dig for andres behov. Du er dog god til at kæmpe for en uegennyttig sag.

ASC i Fisk med Sol i Tyr

Du er indeni et roligt, vegeterende menneske, der elsker fred og harmoni og som oftest er vennesæl og indstillet på andre. Du er dog langt mere fast og stædig end man tror, ikke sådan at løbe om hjørner med og ikke så hjælpeløs og svag som din ASc kunne antyde. Du kan have en stærk kunstnerisk side, drømmene kan realiseres for du rummer både masser af fantasi og praktiske evner. Du har sans for det æstetiske, det smukke, gerne med et strejf af noget overnaturligt, mystisk. Men samtidig har du en god jordforbindelse indeni.

ASC i Fisk med Sol i Tvilling

Du er egentlig ikke nær så følelsesminded som man tror, faktisk kører du langt mere på en mental, intellektuel energi, men du er med denne kombination meget påvirkelig, meget omskiftelig og kan have svært ved at fuldføre bare en brøkdel af de mange ideer, drømme og fantasier du har. Du er et livligt, nysgerrrigt og alsidigt gemyt, lader dig lokke i mange forskellige retninger og får derved snuset til mange af livets forskellige, brogede sider. Du er god til at danne billeder, forestillinger, at lade tankerne få luft under vingerne.

ASC i Fisk med Sol i Krebs

Du er indeni som udenpå et følelsesladet menneske, sårbar og sart, men god til at tage dig af andres behov. Du møder andre gennem følelsernes verden og binder dig til dem, har brug for et rodnet og tilhørsforhold, at være noget for nogen. Du skal nok passe på ikke at blive et serviceorgan kun på andres betingelser, men at få opfyldt dine egne behov og leve dine egne længsler ud også. Når du kæmper for andre er du stærk, men du glemmer ofte dig selv. Når du trives er du et varmt, favnende menneske, der fungerer som mor på mange planer, også selv om du skulle være mand.

ASC i Fisk med Sol i Løve

Den blide poet har et lidenskabeligt indre, et flammende, varmt og generøst menneske. Men måske også lidt af en primadonna, der kan lide at blive feteret? Du har en stærk kunstnerisk åre, er en kreativ boheme, men med et behov for at blive anerkendt, at blive hørt og føler nok ofte at du netop bliver overhørt. Den generte facade gemmer på en scenevant og mere dominerende M/K. Du har brug for at komme igennem med dig selv og ikke kun varte op for alle de andre. Du ønsker at få lov at lyse på egne betingelser.

ASC i Fisk med Sol i Jomfru

Du er i grung og bund et uselvisk, tjenende individ, der gør meget for andre mennesker. Selv om du signalerer hjælpeløshed eller svaghed kan du sagtens klare dig selv, du har langt mere orden i din tilværelse, er langt mere fornuftig end man aner. Du har check på tingene. Men du har brug for at være noget for andre, at andre har brug for dig, for din hjælp. Og du er god til at gøre noget, hjælpe, organisere og rydde op, men glem nu ikke dig selv. Du er stærk forstandsbetonet indeni og din ASC kan så give dig det følelsesmæssige spekter oveni.

ASC i Fisk med Sol i Vægt

Du er et meget rart og venligt menneske, meget omgængelig også selv om du generelt er ret tilbageholdende, ikke den der tager det første skridt. Men du bakker gerne op om andre, har måske lidt for meget flinkeskole med i din bagage.Du søger det harmoniske, det smukke, æstetiske, idylliske og skal nok passe på ikke at bygge dit liv på illusioner og erkende at tingene også har en mindre pæn bagside. Du har masser af fantasi og blide drømme, men kan have svært ved at konkretisere dem, med mindre andet i dit horoskop hjælper dig.

ASC i Fisk med Sol i Skorpion

Du er gennemsyret af følelser både de blide vi andre får at se og så de dybe, mørke, passionerede og mere vilde, upolerede. Du rummer dybder man ikke tror, men kun svagt fornemmer for du er god til at skjule dig. Ofte er det du skjuler din styrke bag, en blid, sart og mere uselvisk facade, men man tager fejl hvis man tror du er svag og nem at løbe om hjørner med. Du har en evne til at gennemskue dine omgivelser og sammen med din gode intuition er du godt rustet til at se mennesker an.

ASC i Fisk med Sol i Skytte

Du er et meget bevægeligt og alsidigt menneske, generelt meget glad og åben, omend med en mere forsigtig attitude. Du er god til at flyde med strømmen, lade medvinden føre dig spændende steder hen. Du har en meget stærk fantasi, der hæver dig højt over hverdagens kedelige bagateller. Du kan have svært ved at stå fast eller ved at få fuldført bare en brøkdel af dine mange idder, drømme og luftige visioner. Men du er god til at give andre glæde, at opmuntre, at se de positive muligheder selv i de sorte stunder.

ASC i Fisk med Sol i Stenbuk

Indeni er du et ret alvorligt og noget reserveret menneske, men du mener noget med de ting du gør og du er parat til virkelig at gøre noget seriøst for andre eller for en sag. Du er indadvendt, ønsker at have et privat rum for dig selv, men du er også parat til at komme ud og gøre det der er behov for, og du giver ikke så let op, for du er ikke så sart som du ved første øjekast virker til. Du evner både at være konkret, praktisk, realistisk og samtidig fantasifuld, drømmende og visionær. Du står mere stabilt på dine ben, kan klare dig selv og arbejde hårdt, selv om du virker langt mere svag og bøjelig.

ASC i Fisk med Sol i Vandmand

Du er et meget idealistisk menneske, der ofte går i din egen drømmeverden, har mange tanker og planer for en bedre og mere menneskelig verden. Nogle gange er du nok for verdensfjern og utopisk, men du kan også have mange klare tanker og ideer som kan hjælpe andre. Du lever meget i tankernes verden og selv om du virker følsom og uselvstændig udadtil, skal man ikke tage fejl af dig, for du kan selv, vil selv og gør selv lige det du har planer om. Du er indeni langt mere selvstændig, ønsker at have plads og frihed til at være lige netop dig.

ASC i Fisk med Sol i Fisk

Du er en meget blid og sart minose, med mange drømme og længsler som du nok har svært ved at komme ud med. Din sensitivtet er stærk, din intuition ligeså, men desværre også evnen til at skjule sandheden for dig selv. Du ønsker at se tilværelsen gennem idylliske briller og overser gerne de mørkere skygger. Andet i dit horoskop kan hive i andre retninger, men fantasi, billeder og en levende forestillingsevne er noget der følger dig trofast. Du er meget let at påvirke, har svært ved at stå fast. Er din sol i 12. er dette meget udtalt, - er den i 1. hus, bliver du langt mere synlig.


Tilbage