StjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerne

Dit Månetegn

Af Lillian B. Jensen

 

Månen beretter om vores følelsesliv. Kend dit Månetegn og lær mere om dine instinktive, ubevidste reaktioner!

De fleste kender deres Soltegn, men også Månens placering i tegn er en vigtig indikator for vores personlighed. Vi vil i denne artikel se lidt på Månens generelle betydning - og derefter fulgt op af dens betydning i de enkelte tegn. Månen har mange forskellige facetter, mange strenge at spille på, men fælles for dem alle er at det drejer sig om vores følelsesliv, vores emotionelle sider, vores instinktive, ubevidste reaktioner. Solen er den synlige dagsbevidsthed, den er der om dagen og oplyser vores verden. Månen hører natten til, det mørke, usynlige, de skjulte dybder i underverdenen, de indre rørelser som fra deres skjul styrer vores reaktioner og adfærd.

Månen er nattens dronning, nattens lille lys, der skal vise os vej gennem følelsernes sump, gennem de ubevidste mørke kræfter, de ikke så differentierede instinkter som er svære at forstå med vores klare dagsbevidsthed. Solen giver Månen et lys i hånden, Månen tager imod, er passiv.

Månen i tegn viser hvilke typer følelser, luner, svingninger, stemninger vi påvirkes af. Den afspejler vores evne til spontanitet, tilpasning og påvirkelighed af tidens skiftende oplevelser. I månen reagerer vi uden dybere refleksion, det kommer indefra og leves ud uden at vi tænker nærmere over det.

Er du sensitiv, blød, nærtagende eller robust, stærk, åben? Er du langsom til at reagere eller impulsiv? Mærker du nemt hvad der sker omkring dig, føler og følger stemningen eller går det hen over hovedet på dig? Månen kan være nøglen til at forstå dine følelsesmæssige svingninger.

Månen viser vores behov for nærhed, intimitet, tætte relationer til andre mennesker, især dem der har karakter af omsorg, beskyttelse og støtte. Den er et symbol på moderen, både den konkrete og vores egen indre moderlighed og dermed evne til at drage omsorg for os selv, beskytte og nære os selv. Den viser vores behov for rodnet på et følelsesmæssigt plan.

Har du et dybt og stærkt behov for andre? For nærhed? eller føler du dig kvalt og omklamret hvis andre nærmer sig dig? Er du afhængig af andre eller selvtilstrækkelig?

Månen er også knyttet til vores indre barn, vores opvækst, vores forældre, men igen er det hvad der er forgået på et ubevidst plan. Hvad har vi taget med os fra opvæksten, ukritisk? vaner og adfærd vi blot har suget til os uden at reflektere over dem. Månen afspejler dermed også i hvor høj grad vi er barnlige, umodne eller umiddelbare.

Er der bestemte ting, oplevelser, mennesker du reagerer forholdsvist stærkt på uden at kunne forklare hvorfor, kan det være et "Månelevn" fra din barndom, noget du ganske ubevidst har suget til dig og som stadig er med til at farve dine følelser.

Via modersymbolet finder vi også frugtbarhed som hørende Månen til. Den viser også her evnen til at nære noget, at få det til at gro og trives, at give omsorg til det man involverer sig med. Er du god til at give noget? Eller er du forkælet og forventer kun at skulle tage imod?

Vores selvfølelse, selvtillid, tro på os selv er på et dybt plan også forbundet med Månen i vores horoskop, den afspejler den selvfølelse vi har fået med os i bagagen hjemmefra og om vi dermed møder verden med sund, velfungerende tro på at vi er gode nok, eller tidligt tvivler på vores egen kunnen.

Månen i tegn viser disse mange forskellige grundlæggende behov, om vi får dem opfyldt, om de kommer til udtryk eller om de bliver hæmmet, ændret eller fornægtet vil Månens aspekter sige noget om. Behovet vil stadig være der, men det kan være blevet frustreret fra den ganske tidlige start på livet og vi går dermed rundt med et uopfyldt behov, et savn som vi så må søge substitutter for. En smøg eller noget sødt kan være erstatning for en længsel efter omsorg.

OVERSIGT

Månen i Vædderen

Månen i tegn viser hvilke typer følelser og stemningen, vi påvirkes af. Kender du ikke dit Månetegn? Så kan du få det oplyst ved at ringe til ASTROLOFONEN på tlf. 9023 1213 (4 kr/min). Her vælger du menupunkt 5 "Dit Månetegn" og indtaster dine fødselsdata.

Med Månen i det sprudlende Vædderens tegn har du grundlæggende et stort behov for plads og frihed til at følge dine impulser, dine umiddelbare instinkter. Du reagerer spontant på de ting du møder, der stikkes ikke noget under stolen. Du viser åbent dine hensigter, dine følelser, er direkte, måske lidt pågående i din udtryksform. Du er et varmt, umiddelbart menneske, med styrke og gennemslagskraft, måske ikke så lydhør for andres behov, men god til at vise dine egne. Får din Måne lov til at komme ud som den er, vil du som oftest være et livsglad, energifyldt menneske, der naturligt finder sin plads i tilværelsen og tager den frihed du synes tilkommer dig. Bliver du hindret i det umiddelbare udtryk, kan energien hobe sig op og udløse enten en del vrede eller nogle mindre velgennemtænkte handlinger. Du kan søge dig selv udlevet gennem konfrontationer og kappestrid. Du prøver at finde ud af hvor du går til og hvor andre begynder.

Bliver dine Månebehov virkelig hæmmet, vil du i dit indre have en masse uro, let blive stresset, for du har i grund og bund behov for at være udadvendt, aktiv og skabende med din energi. Du trives dårligt med at holde igen, med at skulle vente eller slet ikke få lov at komme til. Dit behov for omsorg, rødder og følelsesmæssig intimitet er ikke så stor. Det er ikke de blide, sensitive strenge du tiltrækkes af eller mestrer at udtrykke. Du har en til tider nærmest utæmmelig lidenskab, udtrykker dig stærkt, intenst og med overbevisningens kraft. Du sætter uafhængighed højere end tilknytninger.

Du er ikke altid lige opmærksom på dine følelsesmæssige behov, de skal ofte råbe temmelig højt får at du kan opfange signalerne. Men på den anden side er du ret god til at reagerer udad, at vise dem og spontant handle i overensstemmelse med dem. Du er et meget instinktsikkert menneske og har du ikke lidt overlast gennem barndommen vil du grundlæggende have en god selvtillid og vil gerne prøve kræfterne af på tilværelsen, gerne opleve og leve.

For nogle kan du virke krævende, for du vil have respons her og nu, vil vide hvor du har de andre, du er ret hurtig til at melde ud. Det kan gøre dig noget rastløs, hvis dine medspillere skal have tid og ro, inden de melder tilbage. Bliver du såret, hvilket der nu skal meget til, bliver du virkelig krænket og stædig, med en barnagtig "jeg vil"-(have min vilje)-attitude.

Når du fungerer bedst, er du et sprudlende, levende, dynamisk og inspirerende selskab, der er med på et impulsivt eventyrstogt, helst uden sikkerhedsnet. Du føler dig godt tilpas ved at føle suset fra udfordrende oplevelser. Er du blevet hindret i dette, kan du prøve at finde den røde tråd tilbage til barndommens ubevidste livsmønstre og genopdage den frihed og glæde der lå forud for den hæmmende indflydelse. Du har styrken til at skære gamle navlestregne over og begynde på en frisk.

tilbage til oversigten

 

Månen i Tyren

Månen i tegn viser hvilke typer følelser og stemningen, vi påvirkes af. Kender du ikke dit Månetegn? Så kan du få det oplyst ved at ringe til ASTROLOFONEN på tlf. 9023 1213 (4 kr/min). Her vælger du menupunkt 5 "Dit Månetegn" og indtaster dine fødselsdata.

Med Månen i det sindige, rolige Tyrens tegn har du et grundlæggende behov for en fast, forudsigelig, flegmatisk livsrytme. Du bryder dig ikke om for pludselige ændringer eller at blive presset op i tempo. Faktisk kan du blive ret stædig og tung at danse med hvis man forsøger. Får du tingene på dine egne vilkår er du et varmt, sanseligt og livsnydende menneske. Du er lidt af en tryghedsnarkoman rent følelsesmæssigt og selv om du måske på andre livsområder gerne tager spændende udfordringer op, så har du rent følelsesmæssigt behov for stabile, trygge og solide rammer om dit liv. Du elsker dine velkendte vanemønstre, håndgribelige følelsesudtryk og en let forståelig kontinuitet, så du i ro og mag kan følge den røde tråd i dit liv.

Nogle gange kan det betyde at du er fastlåst, ikke tør eller kan finde ud af at give slip, også når din tilværelse ikke giver dig glæde eller tilfredshed. Du er en meget tålmodig sjæl også med det der går dig imod.

Generelt er du meget forankret i din krop, i de kropslige behov. Du er sensuel, sansende og følelserne skal helst kunne mærkes et sted i kroppen før du kan forstå dem. Det betyder at du har en god kropsbevidsthed, men negativt kan du være meget materielt orienteret, søge erstatninger for følelsesmæssige savn i den fysiske, materielle verden. En lækker middag kan være erstatning for en længsel efter intimitet og tryg nærhed.

Du kan gå gennem tilværelsen med en dyb indre ro, hvis du får dine følelsesmmæssige behov opfyldt. Give tryghed til andre og være det stabile omdrejningspunkt for tilværelsens skiftende luner. Har du ikke fået den fred, tid og fysiske stimulation du har behov for, er du blevet presset i en anden retning, kan du have udviklet en meget stædig, kontrær, væren på tværs holdning som i sidste ende også spænder ben for dig selv. Du er meget tålmodig, men bliver din grænse overskredet har du meget stærke reaktioner og er svær at stoppe igen.

Du har et stort behov for fast forankrede rødder, for fysisk baseret omsorg, ord er ikke nok for dig, det skal kunne mærkes i din krop. Grundlæggende har du en god solid selvfølelse og lader dig ikke nemt slå ud af kurs. Men har du ikke fået det du havde brug for i barndommen, kan du stå meget stejlt og styre dine omgivelser med fast hånd og ikke acceptere svaghed. Som kompensation for det du har manglet.

Når du fungerer bedst er du et meget frodigt, sansende menneske der evner at få tingene til at gro og trives omkring dig, netop fordi du tager dig tid og giver andre det samme. Når du har udviklet et fast ståsted, et solidt rodnet for din tilværelse bliver du mere åben, varm og accepterende. Dine instinkter udfolder sig bedst i den materielle verden, f.eks. via materialesans, en sans for hvad der er virkeligt værdifuldt.

tilbage til oversigten

 

Månen i Tvillingerne

Månen i tegn viser hvilke typer følelser og stemningen, vi påvirkes af. Kender du ikke dit Månetegn? Så kan du få det oplyst ved at ringe til ASTROLOFONEN på tlf. 9023 1213 (4 kr/min). Her vælger du menupunkt 5 "Dit Månetegn" og indtaster dine fødselsdata.

Med Månen i det mentalt betonede Tvillingernes tegn har du et grundlæggende behov for at forstå dine instinkter og følelser, at rationalisere og også efterrationalisere, at bruge din hjerne til at finde ud af hvorfor du reagerer som du gør. Du er dog samtidigt et menneske der reagerer spontant, hurtigt, nogle gange for hurtigt så du bagefter må hale i land igen. Du får let sagt nogle ting der ligger dig stærkt på sinde, på en frembusende, impulsiv måde som nogle kan tage sig nært. Men med mindre andet i dit horoskop viser det så stikker du til gengæld heller ikke noget under stolen. Du har et stort behov for bevægelighed, for at være fri og uafhængig til at følge dine spontane indfald. Du ønsker ikke for tætte bånd, men sætter din frihed højere end tryghed og intimitet. Nogle vil opleve dig som flygtig, måske endda ansvarsforflygtende, da du nødig forpligter dig. Om du får lov at flagre frit som fuglen, er dog et spørgsmål om hvilke aspekter, din Måne modtager.

Bliver disse grundlæggende behov ikke imødekommet vil du blive et ret rastløst, omkringfarende mennesker, der ikke kan sætte rødder af angst for at blive bundet. Kan du ikke flygte konkret er du typen der fantaserer dig helt andre steder hen. Får du lov til at mærke frihedens sus, selv at vælge hvor og hvornår du vil komme tættere på, ja så er du en sjov og munter ven, som forstår at fokusere på tilværelsens lyse, lette sider.

Allerede fra barnsben havde du et stort behov for at få tilfredsstillet din nysgerrighed for mangt og meget. Umiddelbart er du nemlig et meget åbent og indtrykssøgende menneske, der gerne vil vide noget mere. Ikke nødvendigvis boglig viden, mere konkrete oplysninger, som hvorfor folk nu gør som de gør. Du samler megen instinktiv erfaring sammen ved at spørge dig frem og snakke om det du oplever.

Du har et stort behov for kontakt med andre især ligesindede, hvor du ved at kommunikere, at spørge og få svar, får mere hold om hvem du egentlig er. Nogle gange har du en tendens til at bortforklare dine stemninger, dine følelser med rationelle argumenter. At forholde dig logisk, når det egentlig drejer sig om at føle efter, hvordan du har det.

Er din nysgerrighed blevet hindret fri udfoldelse fra barndommen, er der blevet lagt låg på din letsindige, flagrende adfærd eller har du været tvunget til at tage et større ansvar end du havde lyst til/brug for? Så kan du som voksen have svært ved at definere hvem du er og hvad du har lyst til og måske flygte fra alle former for ansvar og forpligtelse. Du kan også, afhængig af hvad dit horoskop ellers rummer, have valgt pligtens vej og forsømt dit indre muntre legebarn, er det tilfældet vil du ofte opleve, at du løber tør for inspiration.

Negativt set kan du godt udvikle en stærk undvige mekanisme, for at slippe for ansvar. Du har et sted indeni en flygtig sjæl som nødig vil holdes fast på noget, heller ikke på de mange løse postulater. Du kan være noget vidtløftig og uberegnelig. Når du fungerer bedst er du livlig og inspirerende.

tilbage til oversigten

 

Månen i Krebsen

Månen i tegn viser hvilke typer følelser og stemningen, vi påvirkes af. Kender du ikke dit Månetegn? Så kan du få det oplyst ved at ringe til ASTROLOFONEN på tlf. 9023 1213 (4 kr/min). Her vælger du menupunkt 5 "Dit Månetegn" og indtaster dine fødselsdata.

Med Månen i det stærkt følelsesladede Krebsens tegn, har du et grundlæggende behov for omsorg, beskyttelse og nærhed. Du knytter tætte bånd til dine nærmeste, føler dig bedst tilpas i intime relationer, hvor du kender det menneske du knytter dig til, helt til bunds. Det giver dig den tryghed som du så stærkt har behov for. Det er vigtigt for dig at være knyttet til nogen, at være noget for nogen, at give næring og omsorg, hvor der er behov. Du har dog en tendens til at skjule eller kun indirekte vise hvad dine egne behov er og kan reagere med nærtagenhed, hvis de andre ikke har forstået dine signaler. Du bliver let såret og trækker så helt følehornene til dig.

Du er et følsomt gemyt, hvad enten du viser det eller ej, og selv om du på andre områder kan være stærk og åben, har du når det drejer sig om følelser behov for at beskytte dig selv og kan lukke dig inde og gå i forsvarsposition, hvis andre ikke respektere dette.

Du er god til at fungere som moder i et forhold, men det kan også være din svaghed, at du altid påtager dig moderrollen og prøver at få din modspiller til at agere barn. Du søger afhængighed og føler dig utryg, hvis du står alene. Du påtager dig gerne et ansvar overfor andre mennesker, der har brug for dig. Du skaber stærke bånd på godt og ondt. Du kan dog også vælge barnets rolle.

Du føler dig værdsat, når nogen har brug for dig og tilsidesat, når de kan klare sig selv. Har du børn er det derfor en særlig svær proces, når de løsriver sig og kan stå på egne ben. Det er her vigtigt at flytte din omsorg hen på enten dig selv eller nogen der ønsker og har behov for den. Pas på ikke at trække dine behov ned over hovedet på andre, de kan have helt andre behov.

Har du i barndommen ikke fået tilgodeset dine meget store tryghedsbehov, er du grundlæggende et utrygt, usikkert og for andre måske ret krævende menneske. Din selvtillid er så meget afhængig af andres respons og dit humør svinger som et pendul efter den opmærksomhed du får fra de andre. Du har svært ved selv at finde tiltroen til dine egne evner, skal helst bakkes op og klappes på skulderen, så du føler du er god nok.

Du prøver altid at sætte rødder, at skabe tilhørsforhold på et eller andet plan, hvor omflakkende end din tilværelse så er. Nogle gange kan du holde for fast i vaner, mønstre og andet du kender ud og ind, netop fordi det virker befordrende for dit tryghedsbehov. At give slip på det velkendte er jo utrygt.

Du kan i perioder lide af humørsyge og manipulere med dine omgivelser, for at få dem til at give dig det du har brug for, du er ikke så god til at bede direkte om det.

Når du fungerer bedst er du selv et meget omsorgs og tryghedsgivende menneske, der sørger godt for dine nærmeste og åbner for en tæt følelsesmæssig kontakt. Giver opmærksomhed og respons til andre. Du åbner dine arme og giver plads for følelsesmæssige reaktioner. Du har nogle stærke instinkter, ikke mindst beskytterinstinktet er veludviklet hos dig.

tilbage til oversigten

 

Månen i Løven

Månen i tegn viser hvilke typer følelser og stemningen, vi påvirkes af. Kender du ikke dit Månetegn? Så kan du få det oplyst ved at ringe til ASTROLOFONEN på tlf. 9023 1213 (4 kr/min). Her vælger du menupunkt 5 "Dit Månetegn" og indtaster dine fødselsdata.

Med Månen i det selvbevidste Løvens tegn har du grundlæggende en sund og god tillid til dig selv. Hvis du har fået lov at stråle som en lille sol og være centrum i dit eget liv, vil du som balast have en tro på dig selv og på, at livet vil dig det godt. Det giver dig en naturlighed, en værdighed og styrke, som mange ville misunde dig. Du er et menneske med et stort behov for selvudfoldelse ikke mindst på det kreative, legende, kunstneriske område. Men i det hele taget i livets mange forskellige situationer. Du er et legebarn af natur og finder megen af din følelsesmæssige idenditet og rodnet via leg og eksperimenteren med dig selv.

Du er grundlæggende et varmt, frodigt og udadvendt gemyt, som dog kræver en del plads og råderum og andre kan opfatte dig som meget selvcentreret og måske stolt og arrogant. Mest fordi du tager det som en selvfølge at du kommer forrest i køen, eller bare ikke finder dig i Janteloven som så mange andre.

Du har som barn et meget stort behov for at blive set og hørt, at få plads og opmærksomhed og at man respekterer dig for netop den du er og ikke noget tillært. Har du fået dit behov opfyldt er du et meget givende menneske. Er du derimod blevet hindret i din selvudfoldelse eller ikke har fået nær nok opmærksomhed, kan du have udviklet dig til et meget krævende menneske som fylder meget i landskabet og ofte på trods af andre.

Du vil have opmærksomhed også om det så må blive af negativ art. Du kan have udviklet en evne på godt og ondt til at styre, til at trumfe din vilje igennem og dermed være en meget dominerende person. Er der andet i horoskopet der trækker i den modsatte retning og din barndom har sat en effektiv barriere for din udfoldelse, vil din selvfølelse have lidt et alvorligt knæk og du vil have meget svært ved at leve op til dine egne forventninger om at skulle være noget ganske særligt, meget mere end alle de andre.

Du vil da forsøge at hævde dig på forskellige områder og søge andres opbakning, accept og beundring for at genfinde den beundring fra dine forældre som du måske aldrig fik. Men der skal ret meget til at slå dig helt ud af kurs. Du er ret robust og stærk på det følelsesmæssige plan og selv om du søger trygge, nære forhold, skal det ikke kvæle din selvstændighed og fratage dig den plads du har behov for.

Med selvtilliden i behold vil du være nysgerrig, eksperimenterende og åben. Du har stadig et stort behov for at andre skal anerkende og respektere dine gode sider, men du er også selv god til at bakke andre op, klappe på ryggen og indgyde selvtillid. Du har nogle stærke instinkter som du ikke gerne går på kompromis med og derfor kan du især hvor følelser er involveret være stædig og stejl. Du tilpasser dig ikke gerne andre.

Når du fungerer bedst er du et fast rodnet for dine omgivelser, beskytter både dig selv og andre, virker stærk og med en naturlig selvfølelse som andre ikke føler trang til at sætte spørgsmålstegn ved. Du har både en levende barnlig, legende side og en mere moden, ansvarsbevidst voksenside.

tilbage til oversigten

 

Månen i Jomfruen

Månen i tegn viser hvilke typer følelser og stemningen, vi påvirkes af. Kender du ikke dit Månetegn? Så kan du få det oplyst ved at ringe til ASTROLOFONEN på tlf. 9023 1213 (4 kr/min). Her vælger du menupunkt 5 "Dit Månetegn" og indtaster dine fødselsdata.

Med Månen i det nøgterne, fornuftsbetonede og noget kølige Jomfruens tegn, har du et stort behov for at kontrollere dine følelser, at kunne forklare dem og ikke mindst forstå dem på en rationel, logisk måde. Følelser har det dog med at undvige netop denne form for analyse og vil derfor ofte spille dig mange puds, komme bagpå dig og få dig til at reagere uden om din tankeverden. Du forsøger at bevidstgøre det ubevidste og nogle gange vil det lykkes dig og dermed give dig nøglen til dine indre dybder, men ofte vil du miste netop det der er særegent for følelser, at de ikke lader sig beskrive og sætte i bås, at de har noget uforklarligt over sig. Du føler dig let utryg, hvis ikke du ved hvor dine instinkter leder dig hen og hvad resultatet af det vil være, på forhånd.

Du har dermed ofte en trang til at sørge for ekstra sikkerhedsnet, for at være på den helt sikre side. Det kan betyde at dit følelsesliv indrettes efter et skema, sættes i system og dermed langsomt mister sin spontanitet og dør. Dine følelser kan også gøre oprør og sætte dig i forlegne situationer, når du netop troede at nu vidste du hvor du havde dem.

Positivt set er du god til at iagttage, analysere og håndgribeliggøre dine følelser, gøre dem mere synlige i den praktiske verden. Du er seriøs når det gælder den følelsesmæssige kontakt og selv om du i mange af livets andre situationer kan være flyvsk, så vil du med dine følelser altid bevare en trofasthed og loyalitet mod dem du holder af.

Du hører ikke til dem man kommer tæt ind på livet af med det samme, du er lidt reserveret og tilbageholdende, øser ikke dine følelser ud på hvem som helst. Man skal gøre sig fortjent til dem, måske som du selv har måttet gøre dig fortjent til kærlighed fra dine forældres side. Er du blevet bakket op i den måde du følelsesmæssigt er skruet sammen på, vil du være et meget omsorgsfuldt og givende menneske, een man ved altid er parat til at hjælpe i en nødssituation.

Du har et stort behov for at blive respekteret for den viden eller de evner du har. Du har et behov for at føle dig nyttig, for at gøre noget for nogen. Du tjener gerne andres behov og sætter dine egne noget i baggrunden. Ydmyghed er en dyd, når blot du også levner plads til dine egne følelser. Ofte giver du dine følelser og omsorg på en helt konkret måde, tager opvasken og lufter hunden, for dem hvis liv er helt ude at svømme.

Du har et stort behov for forudsigelighed, orden og regler, fordi det gør dig tryg at vide, hvad man har at rette sig efter og når andre ikke overholder spillereglerne bliver du frustreret og bange, for din velordnede verden viser sig ikke så fast og forklarlig mere. Følelsesmæssigt er du ret sky, du kan i lang tid holde tre skridts afstand, du giver dig ikke vildt hen til dine længsler, men lider i stilhed, hvis du bliver overset.

Du har behov for opbakning udefra, at nogen siger god for dig. Selvtillid er for dig ingen selvfølge og du kan være nærtagende for kritik. Men når du fungerer bedst, er du for andre et beskyttende og fast holdepunkt.

tilbage til oversigten

 

Månen i Vægten

Månen i tegn viser hvilke typer følelser og stemningen, vi påvirkes af. Kender du ikke dit Månetegn? Så kan du få det oplyst ved at ringe til ASTROLOFONEN på tlf. 9023 1213 (4 kr/min). Her vælger du menupunkt 5 "Dit Månetegn" og indtaster dine fødselsdata.

Med månen i det harmonisøgende Vægtens tegn har du et grundlæggende behov for at tilpasse dine følelser og behov til andre menneskers krav. Din selvfølelse baseres på de andres accept eller forkastelse og du gør dig meget umage, laver mange krumspring, ja slår gerne knude på dig selv for at imødekomme de andre. Og det selv om der andre steder i dit horoskop er masser af trang til selvhævdelse. Når det drejer sig om følelser og instinktive reaktioner er du den der tilpasser dig, den der søger balancen og skaber harmoni i samspillet med dine omgivelser. Du har et ret stort behov for kontakt, at have nogen at spejle dig i og sætte dig igang følelsesmæssigt. Du kan have entendens til at vige tilbage for de dybere følelser og for vrangsiden. Du ønsker de smukke, ædle og æstetiske følelsesmæssige udtryk.

Nogen vil dermed opfatte dig som overfladisk og som een der går uden om den varme grød i forsøget på at bevare idyllen. Det vil sige at du følelsesmæssigt ikke gerne tager tyren ved hornene og erkender problemerne. Men gerne glatter ud, forsvarer og mægler, hvis der danner sig krusninger på fredens vande. Det betyder ikke at du på andre livsområder ikke kan være både stærk og konfronterende, men når du når til den tætte følelsesmæssige kontakt er du som en lille rar hund der logrer med halen og gør din ejer tilpas.

Selv om du er ret kontaktende og ikke bryder dig om ensomhed, har du nu en side som undviger den dybere kontakt, den mere intime nærhed i fælleskabet med andre. Du ønsker ikke for nære bånd, vil ikke forpligte dig og dog er du samtidig afhængig af andres vurdering af dig. Her får du brug for dine fine evne til at balancere.

Grundlæggende er du et rart og åbent, positivt menneske. Du reagerer umiddelbart, stikker ikke noget under stolen, men som sagt tilpasser dig lidt rigeligt. Du har en stor indre glæde, kan glide ubekymret med de muntre, lette, lyse stemninger som du sætter så højt. Derved giver du også ofte andre et positivt løft. Du er meget lydhør for de andres behov, men har svært ved at finde ud af hvad dine egne egentlig drejer sig om.

Du kan gennem din barndom meget let være den der har måttet gemme dine egne behov af vejen for de andres skyld. Du kan have et udtalt flinkepige/drenge syndrom så du er meget nem at omgås og hele tiden sørger for at alle de andre har det godt.

Sjovt nok skal man dog ikke regne med at du er udtalt trofast i dine følelsesmæssige tilknytninger, du har ofte en bagdør åben, til hvis følelserne bliver for stærke og krævende. Du kan også være noget vægelsindet, for der så mange dejlige muligheder at du ikke kan vælge. Du er derfor heller ikke den der tager parti for noget, vælger side i en konflikt. At sidde mellen to stole passer dig bedre.

Når du fungerer bedst har du et lyst, muntert sind, er åben og indstiller dig gerne på andres frekvens. Du giver meget og kræver lidt, så ofte foregår tingene på de andres præmisser.

tilbage til oversigten

 

Månen i Skorpionen

Månen i tegn viser hvilke typer følelser og stemningen, vi påvirkes af. Kender du ikke dit Månetegn? Så kan du få det oplyst ved at ringe til ASTROLOFONEN på tlf. 9023 1213 (4 kr/min). Her vælger du menupunkt 5 "Dit Månetegn" og indtaster dine fødselsdata.

Med månen i det intenst, følelsesladede Skorpionens tegn har du på det følelsesmæssige område meget stærke strenge at spille på. Du involverer dig dybt og lidenskabeligt i en følelsesmæssige relation, er aldrig lunken men enten stærk passioneret eller helt kold. Du har en sjælden evne til at lukke helt op eller helt i for dine følelser. Du er her ikke til bløde kompromisser eller overfladiske kontakter, selv om du sagtens kan have de sider også, på andre planer, men når det gælder følelser er du 100% involveret eller helt cool. Du har et meget stærkt og sikkert instinkt for hvad der rører sig i andre, rent følelsesmæssigt og det kan godt betyde at du netop trykker på de knapper som de andre helst havde undgået.

Du har en styrke i at turde kigge på følelsernes vrangside også, se de mørke nuancer og dine egne skyggesider. Du er som få modig og konfronterende når mere problematiske mønstre dukker frem fra deres dyb. Du kan dog også låse dig fast i disse mere negative sider, have en nærmest tvangsagtig tilknytning til nogen eller noget. Have svært ved at give slip.

Du har et stort behov for intimitet og nærhed og når du er tryg og føler dig værdsat netop for din dybde, så er du også et givende, omsorgsfuldt menneske der gerne går gennem ild og vand for dine nærmeste, faktisk er du rigtig stærk i en krisesituation og kan give støtte eller skære igennem hvor det er nødvendigt.

På den mere negative front kan du være et ret manipulerende menneske, styre andre med dine følelser og bruge følelsesmæssigt magt. Egentlig er det når du inderst inde føler dig magtesløs at du griber til den slags stærke metoder.

Du kan i perioder være ret nærtagende, for selv om du er stærk er der inde bag facaden et meget sensitivt menneske som du beskytter mod omverdenens overgreb. Du tager kritik meget nært og har svært ved at klare svigt. Jalousi er bestemt heller ikke en ukendt følelse for dig. Da du reagerer med styrke og lidenskab kan du i pressede situationer reagere med en hård, uafvendelig handling som ikke står at ændre sidenhen.

Meget afhænger af om du i din barndom har mødt accept, forståelse og modspil på dine dybere, instinktive følelser, er blevet taget alvorligt. Eller du har mødt de mere destruktive sider af et så dybtgådende og sensitivt sind. For dig er der ingen lette overfladiske løsninger så snart følelser er involveret, du graver adskillige spadestik dybere end de fleste.

Du suger til dig, iagttager og analyserer og når du har bearbejdet dine egne smerter, fundet tillid og selvaccept, så har du chancen for at bruge din psykologiske indsigt i dit samvær med andre mennesker. Du kan være hudløs ærlig og skære ind til benet, hvilket ellers mange viger udenom. Når du fungerer bedst er du en meget stærk, ufravigelig støt klippe for dine nærmeste, tør vise dem vejen igennem skyggernes land og ud på den anden side, står last og brast med dem gennem de værste storme.

tilbage til oversigten

 

Månen i Skytten

Månen i tegn viser hvilke typer følelser og stemningen, vi påvirkes af. Kender du ikke dit Månetegn? Så kan du få det oplyst ved at ringe til ASTROLOFONEN på tlf. 9023 1213 (4 kr/min). Her vælger du menupunkt 5 "Dit Månetegn" og indtaster dine fødselsdata.

Med Månen i det livlige, udadvendte Skyttens tegn har du en side i din natur som er lys og munter. Du besidder en stor nysgerrighed er åben for livets mange spændende eventyr. Du har en naturlig opdrift som gør at du har let ved at se det positive ved tilværelsen. Tror på at vinden er med dig eller at det nok skal gå alt sammen. En optimisme som du gerne deler gavmildt ud af og der skal meget til at få dig til at tage de sorte briller på. Inde i dig har du et legebarn som spontant følger sine ideer og indfald. Du har grundlæggende et stort frihedsbehov, vil gerne have plads omkring dig, er meget bevægelig både konkret i din adfærd og på et indre holdningsmæssigt plan. Du er varm og favner bredt, er tolerant og åben, men du kræver også at få plads og bevægelsesfrihed, ønsker ikke at bindes, mindst af alt til ansvar og pligter.

På nogle virker du for flagrende, løs og måske ansvarsforflygtende. For du ønsker ikke at stå til regnskab for dine aktiviteter. Andre steder i horoskopet kan du sagtens have fasthed, men når det drejer sig om dine følelser og din tilknytning svinger du meget, bevæger dig meget, udvikler dig og er på vej hele tiden. Det er fint nok med mindre du desideret flygter fra et ansvar som er dit.

Grundlæggende har du en pæn portion selvtillid, tror på dig selv, føler du er noget og kan noget og går noget dig imod ja så prøver du igen. Ofte er du glad og sorgløs men nogle gange skjuler du også en angst for dybere følelser bag en munter facade. Det er vigtigt for dig at få luft under vingerne på et følelsesmæssigt plan og har din opvækst ikke givet dig disse muligheder, kan du have udviklet en rastløs søgen efter noget du måske ikke har gjort dig klart hvad er.

Du har ikke så stort et behov for fast tilknytning og rødder, har let ved at tilpasse dig nye lokaliteter og stimuleres faktisk af ændringer. Du har som barn også haft et stort behov for at få din fulde frihed, at du blev vist tillid til din modenhed og viden. Det har været og er vigtigt for dig hele tiden at være på vej, udvikle dig, en evig rejse mod og med dine følelser.

Er du blevet tvunget i en anden retning, har fået stækket dine vinger som barn, vil du være svær at holde på som voksen, du bliver grebet af klaustrofobi hvis du møder hindringer på din vej og sørger derfor for hele tiden at have en bagdør åben, at have flere muligheder. Du kan også vige uden om intimitet, da det kan binde dig for meget. Du sætter uafhængigheden højere end tilknytningen.

Man når længst med åbenhed og fairnes når man har dig som medspiller, det respekterer du. Du har et stort behov for retfærdighed og føler dig krænket, hvis nogen tvivler på dine ædle motiver.

Når du fungerer bedst er du et meget levende, sprudlende og glædesfyldt menneske, der giver andre et opmuntrende ord eller skulderklap med på vejen, er parat til at ændre dit ståsted, hvis nogen eller du selv har behov for at du skal flytte dig. Der er aldrig kedeligt i dit selskab. hvis du lader dine Måne tale med.

tilbage til oversigten

 

Månen i Stenbukken

Månen i tegn viser hvilke typer følelser og stemningen, vi påvirkes af. Kender du ikke dit Månetegn? Så kan du få det oplyst ved at ringe til ASTROLOFONEN på tlf. 9023 1213 (4 kr/min). Her vælger du menupunkt 5 "Dit Månetegn" og indtaster dine fødselsdata.

Med Månen i det alvorlige Stenbukkens tegn, har du en side i din personlighed der er meget præget af alvor, af livets skyggesider. Allerede fra barnsben har du fået tillagt dig en voksen og ansvarsbevidst attitude, du har ikke i så høj grad fået lov at være barn. Det at lege, muntert at følge dine indfald har du ikke naturligt med i bagagen, med mindre andet i dit horoskop tilbyder dig det. Du forholder dig seriøst til dine følelser, er nok lidt længe om at tø op og åbne dig, men er tilgengæld et meget loyalt menneske og med en grundlæggende sund realisme. Ofte forsøger du at konkretisere dine følelser, så de er nemmere at holde styr på, du ønsker nemlig kontrol over situationen. Dette kan også gøre dig til en noget kølig og afventende person, der lige skal se om det nu kan betale sig med et følelsesmæssigt udspil.

Du har en indbygget blufærdighed, er faktisk ret genert også selv om du på andre livsområder kan køre nok så åbent og selvsikkert frem. I din kontakt til følelseslivet har du en sky side. Dette kan fejlfortolkes som en kold og beregnende adfærd, hvis man betragter det overfladisk, men du er faktisk bange for at brænde fingrende og blive såret, at blive afvist, nok fordi det let kan have været en del af din tidlige barndom og at du stadig bærer det i din følelsesmæssige bagage.

Grundlæggende har selvtillid ikke været det der er blevet understøttet i din opvækst, i hvert fald er der blevet krævet en del af dig, du skulle gøre dig fortjent til ros og opbakning og i dag skal folk gøre sig fortjent til din tillid. Du er ikke et umiddelbart og givende menneske ved første blik. Men i det lange løb er du en trofast ven, der gerne står gennem hårde kriser med dem du har lukket indenfor i varmen.

Du kan til tider have en meget afvisende attitude, en lukket dør og en hård facade, alt sammen for at beskytte en indre usikkerhed og sårbarhed. Du er hæmmet i din udfoldelse, reagerer ikke spontant, men først efter nøje overvejelse. Du har brug for sikkerhedsnet under og folks forsikringer om at du er god nok. Du kan være en langsom starter, det tager tid før gryden kommer i kog, men så kan den til gengæld koge længe, ofte på lavt blus.

Du har et grundlæggende behov for tryghed og fast forankring, vil gerne vide hvad du har at rette dig efter, helst nogle ganske forudssigelige regler, så der er system i tingene. Det kan få dine følelser til at køre mere på rutine end på et reelt, her og nu udspil. Hvis ikke din barndom har kunnet opfylde dine egentlig ret enkle og få behov, kan du have en meget depressiv side som altid får dig til at se tingene fra den sorte side.

Når du fungerer bedst er du et meget modent og ansvarsbevidst menneske, der ikke er bange for at forpligte sig der hvor følelser er involveret. Du er den faste rygrad i et forhold, giver meget og arbejder også gerne på overtid, uden at forvente noget til gengæld. En ydmyg sjæl i en udholdende, koncentreret rolle.

tilbage til oversigten

 

Månen i Vandbæreren

Månen i tegn viser hvilke typer følelser og stemningen, vi påvirkes af. Kender du ikke dit Månetegn? Så kan du få det oplyst ved at ringe til ASTROLOFONEN på tlf. 9023 1213 (4 kr/min). Her vælger du menupunkt 5 "Dit Månetegn" og indtaster dine fødselsdata.

Med Månen i det frihedselskende Vandbærerens tegn, har du en side i din natur som kræver plads og frihed og som trives meget dårligt med stramme regler og følelsesmæssige, nære bånd. Når der drejer sig om følelser kræver du mulighed for at følge din spontanitet frit og ønsker ikke en kvælende navlestreng som et fast tilhørsforhold til familien kan være. Du knytter ikke så tætte forbindelser følelsesmæssigt, men kan sagtens være nysgerrig, åben og parat til nye oplevelser, være en sjov legekammerat. Blot du har din selvstændighed og uafhængighed, altså selv kan bestemme. Du trives ved mere mentale, forstandsmæssige udspil elsker at provokeres eller selv provokere.

Det er vigtigt for dig som barn at have fået den plads at bevæge dig på, at man ikke har forventet af dig at du skulle være intimt forbundet med din familie og leve med og i deres følelsesmæssige op og nedture. Du kan godt have udviklet en angst for intimitet, for nærhed og derfor altid have en bagdør åben i følelsesmæssige forhold.

Hvis du er blevet tvunget ind i mere faste rammer eller stærke følelsesmæssige spil, kan du reagere meget stærkt, bryde alle former for bånd og få klaustrofobiske fornemmelser så snart et andet menneske kommer for tæt på. Du bliver rastløs, ønsker ikke nogen forankring i livet og søger konstant nye græsgange.

Dette betyder ikke at du ikke på andre livsområder kan have behov for faste vaner, men ligeså snart følelser er involveret, begynder uroen at røre på sig. Dit behov for rødder og tilhørsforhold er ret lille og ofte hører du mere til i en gruppesammenhæng, hvor det er fælles holdninger mere end de familiære blodsbånd der tæller.

Du har grundlæggende et tolerant sind, med plads til nye visioner og anderledes måder at tænke på, elsker når nye døre åbner sig for dig og giver dig lejlighed til at mærke noget andet end dagligdagens trummerum. Det er vigtigt at acceptere at du ikke er den der har det store behov for at give omsorg, men at din styrke ligger i evnen til at give slip og stimulere den frie tanke og holdning.

Dette kan sagtens ske på et mere instinktivt plan, altså uden at være særlig formuleret i intellektuelle vendinger.

Du har ikke det store behov for tryghed, kan faktisk føle dig fanget, hvis livet er for forudsigeligt. Du ønsker spænding, ønsker at der til stadighed er noget nyt og uopdaget henne om det næste hjørne, noget som pirrer dine sanser og giver stof til eftertanke. Du udforsker gerne livets mange spændende muligheder, bliver frustreret hvis det låser sig fast i genkendelige vaner.

Når du fungerer bedst er du et humørfyldt menneske, med mange påfund, ja også luner, som aldrig står stille på samme plet og når du viser din vrangside, kan du være et stædigt, kontrært "barn" som ønsker at være på tværs for enhver pris.

tilbage til oversigten

 

Månen i Fiskene

Månen i tegn viser hvilke typer følelser og stemningen, vi påvirkes af. Kender du ikke dit Månetegn? Så kan du få det oplyst ved at ringe til ASTROLOFONEN på tlf. 9023 1213 (4 kr/min). Her vælger du menupunkt 5 "Dit Månetegn" og indtaster dine fødselsdata.

Med Månen i det sensitive og blide Fiskenes tegn er der i din natur en side som er meget blød og sart. Du kan være nok så stærk, dominerende eller hård på andre af livets områder, men når det drejer sig om dit følelsesliv, reagerer du med stor følsomhed og indlevelse. Du mærker let stemningen omkring dig, mærker hvordan andre har det og kan til tider have svært ved at filtrere andres følelse fra og blot mærke dine egne. Du kan i følelsesmæssige sammenhænge have svært ved at sætte en grænse, at sige fra og sørge for fred og plads til dig selv. Du ofrer gerne din egen bekvemmelighed og hjælper andre som trænger eller trænger sig på. Du kan til tider identificere dig for meget med andre eller andres problemer, føle at du udelukkende er til for andre. Du kan også være afhængig af andre, have en uselvstændig side der skal have andre til at bakke op om dig.

Du har i dit væsen en meget drømmende og fantasifuld side, der helt kan forsvinde ind i sin egen indre forestillingsverden. Du har en evne til at fordybe dig, til helt at blive opslugt på godt og ondt. Følelser er vigtige for dig og det at knytte dig til nogen enten som er stærkere eller nogen som har behov for dig, er en vigtig del af din tilværelse.

Du har en modsatrettet tendens, som er meget farvet af dine opvækstbetingelser. På den ene side har du en meget åben, næsten naiv, godtroende, modtagelige og umiddelbar, spontan side som let flyder med i det der sker omkring dig. Du kan give slip og flyde med strømmen helt uden modstand. På den anden side har du en sårbar, sky og meget indadvendt side som let får dig til at søge isolation, hvad enten det er en frivillig ensomhed eller du føler dig ladt i stikken og skubbet ud i ensomhed.

Din opvækst kan have skubbet dig ind i en af disse sider, men du kan også være svingende, skiftende mellem at være åben og imødekommende og være lukket og forsigtig. Det sidste er selvfølgelig oftest et resultat af sårede følelser og er der blevet trådt for meget på din følsomme, hjælpsomme, tjenstvillige holdning kan du helt have lukket døren og leve i din egen verden eller helt fortrænge dine sensitive sider og prøve at være hård.

Du har grundlæggende både et behov for at involvere dig og for at være alene, for følelsesmæssige kontakt og for at "flyde frit". Kan ønske dig rammer til at holde fast om din svævende natur eller plads og frihed til at følge din naturlige, spirituelle længsel.

Mange af de rørelser der er i dig har du svært ved at definere og ikke mindst formidle til andre, du har en sans for det der ligger uden for den håndgribelige verden, hvad enten det blot er vage fornemmelser, interesser eller en decideret intuitiv viden. Det er vigtigt at du bliver respekteret herfor, hvilket kan være svært hvis du færdes i mere materielle kredse. Din selvfølelse er ikke så stærk så du kan let presses i en anden retning end det du intuitivt ved er din.

Når du fungerer bedst er du et blidt, varmt, følsomt og støttende væsen, med en levende, kreativ forestillingsverden. En der gerne giver sin sidste tier til gavn for andre svage eller trængende sjæle.

 


Tilbage