StjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerne

Jupiter konjunktion Pluto kulminerer i dag 5. april 2020

Cathrine Oppenheim d. 05.04.2020 13:33

Konjunktionen mellem Jupiter og Pluto sker jævnligt.

Mange af os har konjunktionsaspektet i vores horoskop. Jeg har selv en Jupiter/Pluto konjunktion i mit horoskop, hvilket så mange andre også har der er født i og omkring mit fødselsår. Og sjovt nok, så gik det pludselig op for mig forleden dag, at jeg jo selv har den konjunktion i mit fødselshoroskop. Det havde jeg af en eller anden grund (fortrængt) ikke tænkt over!!!!

Hvorvidt og hvilken indflydelse konjunktionen har i ens horoskop, kan jeg huske, at der i Birthe Kirks bog om planeternes tydning står, at med mindre aspektet har en markant placering i horoskopet, så er det ikke et aspekt man vil mærke så meget til, netop fordi en hel generation har det i horoskopet. Den igangværende konjunktion er selvfølgelig meget markant – især for os der har konjunktionen, kvadratet eller opposition mellem Jupiter og Pluto. Og derfor er det relevant at spørge, om os, der i forvejen har og kender aspektet i horoskopet, rammes eller mærker frygten mere end andre?

Hvis man i sit horoskop har aspekter mellem Jupiter og Pluto, eller at planeterne på anden vis har en markant placering, så vil vores frygt og angst blive – hvis ikke den allerede er aktiveret - markant større i denne situation, alt efter hvor trænede vi er i at kunne kontrollere og håndtere angsten generelt. 

Mange gange før har aspektet med stor sandsynlighed været aktiveret i vores individuelle horoskop, men måske ikke på et tidspunkt, hvor der var grund til bekymring eller anden fare på færde som nu. I det nuværende tilfælde har vi at gøre med en ukontrollerbar virus. Covid-19. Og den gør os bange – og måske især os der har aspektet i forvejen?

Den gør os bl.a. bange, fordi hverdagen er forandret. Ængstelige, fordi vi ikke kan få kontrol over virussen og styre den og få den til at forsvinde – så hverdagen igen kan komme på plads. Virusfrygten sætter døden og især vores egen dødelighed øverst på dagsordenen.

Pluto er, blandt så meget andet, også massernes planet. Det vil sige, hele verdens befolkning i dens forskellige kulturer og former nu har én ting tilfælles – frygten. Pluto vil altid, uanset dens mange andre potentialer, bære rædslen med sig. Når Jupiter nu aspekterer Pluto, som den gør i disse dage, vil Jupiter naturligvis puste til angsten hos masserne/folket, hvilket vi således nu har oplevet markant i de sidste 6 uger, alt imens aspektet har taget til og endelig kulmineret her til morgen 5. april 2020. Aspektet vil gentage sig to gange mere med afslutning sidste gang 12. november 2020.

Hvis der skal være en konstruktiv lære af denne tid, så må det være, at os der er særlig ramt af virusfrygten, får mulighed for at ”arbejde” med vores uro. Nu er den sluppet ud og blevet synlig. Den er blevet ”noget” der findes, og som er lige foran os – (hvis altså vi lige ved, hvem der er smittet, og hvem der ikke er!!) Frygten bliver mindre, når der er kommet mere ”styr” på ”fjenden”, alt imens det er en unik invitation til at se sin frygt i øjnene og få den skaleret ned på et niveau, som er til at leve med.

 


Tilbage