StjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerne

Horoskopbladet Stjernerne

Bladet er ”født” den 25. september 1956 kl. 10:30 i København.

Det var Irene Christensen (grundlægger af IC Instituttet) der stod bag og udgav det første nummer af Stjernerne. Bladet har en fødselsmyte som går således:

Fødselsmyten

Bladet var faktisk ikke Irenes egen idé, hun skulle blot skrive stoffet som supplement til noget andet, skulle slet ikke have noget med den praktiske bladproduktion at gøre, eller økonomien - troede hun.

Sådan kom det slet ikke til at gå. For den dag det første eksemplar skulle i trykken, og alle manuskripterne var klar, stod Irene alene med det hele, uden nogen viden eller forkundskaber om at lave blad. Hun var kastet ud på dybt vand, og der var ingen vej tilbage, men som bekendt er fisk gode svømmere, og den 25. september stod hun med det første eksemplar af bladet dugfrisk fra trykkeriet. De fleste blade gik til de store bladcentraler og skulle fordeles rundt om i landet til salg den 1. oktober. Kiosken på Københavns hovedbanegård var selvstændig indkøber, og Irene lavede en aftale med dem om, at de kunne se bladet, og så se om de var interesseret. Den 25.9.1956 kl. 10 mødte Irene op med en stabel af bladet, og da de synes, det så fint ud, købte de straks 25 stk., og så ville de se, hvordan det gik med salget. Irene satte sig på en bænk i nærheden og holdt øje med kiosken, hun ville også gerne selv se, hvordan det gik med salget. De hængte bladet ud i vinduet kl. 10.30, og i selv samme øjeblik blev det første solgt. Dermed fik Irene det nøjagtige tidspunkt på bladet.”

Redaktører af bladet igennem 60 år

Irene Christensen lavede blad i 20 år lige til sin død i 1976. Derefter tog astrolog Birthe Kirk over og overtog både IC Instituttet og bladet. I 1987 overdrog Birte Kirk bladet til astrolog Christian Borup, som var redaktør af bladet indtil 1997, hvor bladet igen skiftede hænder til Arlette Gürtler, som drev bladet i 5 år indtil 2002. Derefter overtog astrolog Lillian B. Jensen bladet og fortsatte udgivelsen hver måned indtil 2014, hvor bladet blev overtaget af astrologerne Eva Ganvig og Cathrine Oppenheim. I januar 2017 skete endnu et skift idet Eva Ganvig trak sig som medredaktør og bladet drives i dag videre af Cathrine Oppenheim mfl.

Indholdsfortegnelse Stjernerne 1956-1989 (link)