StjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerne

De 12 huse

Hvor tegnene og planeterne befinder sig oppe på himlen, er husene et jordisk anliggende. De tolv huse er en indeling af døgnet hernede på jorden. Hvis vi tager udgangspunkt i solen, så står den op ved solopgang, kulminerer ved middagestid, går ned og har en nedre kulmination ved midnat. Disse fire fikspunkter danner hjørnestenene i husopdelingen. 1. hus er der, hvor tingene stiger op (solen, planeterne, tegnene), 10. hus er kulminationen, der hvor de står højest på himlen, 7. hus er nedgangen, her forsvinder tingene under horisonten og 4. hus er den nedre kulmination ganske usynligt for os. 1. og 7. hus (ascendant og descendant der direkte betyder opstigen og nedstigen) er simpelthen vores horisont, ting over horisonten er synlige og under horisonten er det ikke.

1.,4.,7. og 10. hus er altså hjørnehuse, og de danner grundlag for en yderligere opdeling, så vi ender med 12 huse. Der er forskellige hussystemer, forskellige opdelinger i de sidste bidder, men hjørnehusene er givne på forhånd. Hvert hus her sin egen betydning, og hvor tegnene drejer sig om psykologiske, energetiske egenskaber, er husene konkrete fysiske, dagligdags størrelser. De danner rammen om vores jordiske liv om vores dagligdag. De viser vores krop, penge, partnere, job osv. De er den konkrete scene vores liv udspilles på.

De enkelte huses grundbetydning:

1.HUS : Hvad man er, det ydre jeg, maske, den fysiske krop, udseende, livskraft, energi, helbred, karakter, væremåde, opførsel, rolle, fremtoning.

2.HUS : Penge, økonomi,værdier, ressourcer, ejendom, besiddelser, indtægt, forbrug, evner, talenter, anlæg, indirekte selvværd, tryghed, hvad man har.

3.HUS : Kommunikation, tale, skrift, tænkning, intelligens, tilegnelse af viden, indlæring, studier, skolegang (på folkeskoleniveau), naboer, søskende, nabolag, korte rejser, befordring

4.HUS : Hjem, barndomshjem, familie, opvækst, barndom, miljø, traditioner, tilknytning, rødder, slægt, aner, fædreland, tilhørsforhold. En af forældrene.

5.HUS : Lysthus, legehus, fornøjelser, underholdning, livsoverskud, kreativitet, kunstnerisk aktivitet, fest, spil, sport, sex, erotik, kærlighed, forelskelse, affærer, børn, frugtbarhed, pædagogik.

6.HUS : eksistenshus, dagligt arbejde, dygtighed, arbejdsduelighed, rutine, service, sundhed, sygdom, helbred, ernæring, kost, kolleger, forhold til over- og underordnede, produktionsdyr.

7.HUS : Du-et, partneren, andre mennesker, partnerskab, ægteskab, forholdet til omverdenen, kontakt, samarbejde, fællesskab, kompagniskab, publikum, åben konfrontation, overenskomster.

8. HUS : Død, fødsel, genfødsel, transformation, skjulte forhold, ubevidst, tabu, psykologi, fortrængninger, seksualitet, okkultisme, andres penge, offentlige myndigheder, arv, legat.

9. HUS : Livsfilosofi, tro, lov, ret, jura, akademiske uddannelser, selvstændig tænkning, bearbejdning af viden, overblik, udvidelse af horisont, rejser, udland.

10. HUS : Målsætning, erhverv, status, karriere, ambitioner, stræben, profession, anerkendelse, autoriteter, faderfigurer, forbilleder, en af forældrene.

11. HUS : Venner, grupper, sammenslutninger, politiske overbevisninger, ideologier,, protektion, indflydelse, gode forbindelser, håb, ønsker, andres børn, plejeforhold, adoption.

12. HUS : Isolation, skjul, hemmeligheder, lukkede institutioner, kollektive ubevidste,, uden for samfundet, asyl, eksil, afsondret, askese, drømme, spiritualitet.